Thông tin - thông báo
07/03/2020:     Đẩy mạnh triển khai giảng dạy-học tập trên hệ thống DUT-LMS

- Thông báo của Trường Đại học Bách Khoa về đẩy mạnh triển khai giảng dạy-học tập trên hệ thống DUT-LMS: tại đây;

22/11/2019:     Mời các thầy cô đăng ký coi thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Mời các thầy cô đăng ký coi thi cuối kỳ của các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 (trừ các lớp Tiếng Anh).

Lưu ý: Mỗi lớp có 2 cán bộ coi thi, riêng lớp học phần đề mở thì 1 cán bộ coi thi

19/11/2019:     Mời tham gia khảo sát của Đại học Edinburgh và Hội đồng Anh về học tập - giảng dạy Tiếng Anh tại Trường Đại học Bách khoa

Thông báo chi tiết tại đây. Các link đến Phiếu khảo sát:
   + Phiếu khảo sát dùng cho sinh viên: https://www.surveymonkey.com/r/2019surveySTUDENTs
   + Phiếu khảo sát dùng cho giảng viên: https://www.surveymonkey.com/r/2019EMISTAFFsurvey
Nhà trường mong muốn và kính đề nghị các Thầy Cô tích cực tham gia khảo sát để có dữ liệu tin cây trong việc điều chỉnh giảng dạy và học tập Tiếng Anh ở VN.

04/10/2019:     Tạm ngừng website để nâng cấp

Nhà trường tạm ngừng các website http://cb.dut.udn.vn, http://sv.dut.udn.vn, http://fb.dut.udn.vn để nâng cấp máy chủ. Thời gian ngừng dự kiến: từ 0h đến 18h ngày 06/10/2019.

19/08/2019:     Danh sách lớp học phần học kỳ hè 2019 nhập điểm muộn

- Danh sách lớp học phần học kỳ hè 2019 nhập điểm muộn: tại đây.

19/07/2019:     Quy định về tổ chức đánh giá học tập của sinh viên, học viên của Trường Đại học Bách khoa

- Toàn văn Quy định về tổ chức đánh giá học tập của sinh viên, học viên của Trường Đại học Bách khoa: tại đây. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2019.

08/10/2015:     Giải thích về số lượng sinh viên trong lớp học phần; Các quy định mới của Trường
- Các thầy cô lưu ý: Số lượng SV của lớp báo trong website có thể ít hơn so với bản in Danh sách kiểm tra giữa kỳ, do SV chây ỳ không đóng học phí nên bị Nhà trường hủy đăng ký học. Danh sách SV trong website là danh sách chính thức. SV đã bị hủy đăng ký học thì có kiểm tra giữa kỳ cũng không được chấp nhận điểm. Thầy cô có thể xem SV bị hủy đăng ký học: tại đây.
- Các quy định mới của Trường: về xây dựng bài giảng (tại đây), về biên soạn & chọn giáo trình (tại đây).
08/09/2014:     Lưu ý về việc đăng ký sử dụng phòng học ngày thứ Bảy, Chủ nhật
- Kính đề nghị thầy cô lưu ý về việc đăng ký dạy bù vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật:
    + Chỉ sử dụng phòng học khu F, H. Trước hết tìm phòng học khu F, nếu hết phòng học khu F thì mới sử dụng phòng ở khu H;
    + Đăng ký trước 15h ngày thứ Năm của tuần có ngày thứ Bảy/Chủ nhật dạy bù để phòng HCTH có thể sắp xếp nhân lực phục vụ ngoài giờ.