Thông tin - thông báo
24/04/2024:     TB Nghỉ lễ 30/4 và 01/05/2024

- Trường thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 và 01/05/2024: Tại đây

19/02/2021:     Thông báo về tổ chức đào tạo sau kỳ nghỉ Tết AL tuần 30 (từ ngày 22/2/2021)
06/02/2021:     Nhắc lại Quy định về tổ chức đánh giá học tập sinh viên, học viên của Trường Đại học Bách khoa
19/08/2020:     Danh sách lớp học phần HK1/2020-2021 được tổ chức dạy-học trực tuyến
13/06/2020:     Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021
11/06/2020:     Đề nghị các Thầy Cô lưu ý sinh viên về việc tham gia khảo sát lớp học phần HK2/2019-2020

Kính đề nghị các Thầy Cô: Trong các buổi học và thi, Thầy Cô lưu ý với sinh viên về việc tham gia khảo sát lớp học phần HK2/2019-2020:

   + Tất cả các lớp học phần dạy-học online: sinh viên trả lời khảo sát, đến ngày 15/6/2020 là kết thúc. Sinh viên đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn và chọn menu [Khảo sát] / [Về lớp học phần online] để đóng góp ý kiến đối với mỗi lớp đã học online;
   + Các lớp dạy-học theo phương thức truyền thống: Từ ngày 16/6 đến 30/6/2020, SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn và chọn menu [Khảo sát] / [Về lớp học phần] để đóng góp ý kiến đối với mỗi lớp được chọn khảo sát;
   + Sinh viên cần lưu ý: 
   # Tháng 6 là thời gian đăng ký học hè 2020 và thi cuối kỳ (nên tần suất SV xem lịch thi nhiều, gây tải lớn cho máy chủ). Do đó, SV nên thực hiện khảo sát vào buổi tối để giảm tải cho máy chủ & dễ thực hiện khảo sát;
   # Đối với các lớp được chọn khảo sát, sinh viên nào không tham gia khảo sát thì đến ngày 15/8/2020 điểm của lớp học phần đó của  sinh viên mới hiển thị.

20/04/2020:     Tạm ngừng Hệ thống Elearning DUT-LMS cuối ngày 20/4/2020

Trường tạm ngừng Hệ thống Elearning DUT-LMS (http://LMS1.dut.udn.vn:8082) từ 22h ngày 20/4/2020 đến 04h ngày 21/4/2020 để nâng cấp hệ thống.

07/03/2020:     Đẩy mạnh triển khai giảng dạy-học tập trên hệ thống DUT-LMS

- Thông báo của Trường Đại học Bách Khoa về đẩy mạnh triển khai giảng dạy-học tập trên hệ thống DUT-LMS: tại đây;

22/11/2019:     Mời các thầy cô đăng ký coi thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Mời các thầy cô đăng ký coi thi cuối kỳ của các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 (trừ các lớp Tiếng Anh).

Lưu ý: Mỗi lớp có 2 cán bộ coi thi, riêng lớp học phần đề mở thì 1 cán bộ coi thi

19/11/2019:     Mời tham gia khảo sát của Đại học Edinburgh và Hội đồng Anh về học tập - giảng dạy Tiếng Anh tại Trường Đại học Bách khoa

Thông báo chi tiết tại đây. Các link đến Phiếu khảo sát:
   + Phiếu khảo sát dùng cho sinh viên: https://www.surveymonkey.com/r/2019surveySTUDENTs
   + Phiếu khảo sát dùng cho giảng viên: https://www.surveymonkey.com/r/2019EMISTAFFsurvey
Nhà trường mong muốn và kính đề nghị các Thầy Cô tích cực tham gia khảo sát để có dữ liệu tin cây trong việc điều chỉnh giảng dạy và học tập Tiếng Anh ở VN.

19/08/2019:     Danh sách lớp học phần học kỳ hè 2019 nhập điểm muộn

- Danh sách lớp học phần học kỳ hè 2019 nhập điểm muộn: tại đây.

19/07/2019:     Quy định về tổ chức đánh giá học tập của sinh viên, học viên của Trường Đại học Bách khoa

- Toàn văn Quy định về tổ chức đánh giá học tập của sinh viên, học viên của Trường Đại học Bách khoa: tại đây. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2019.

08/10/2015:     Giải thích về số lượng sinh viên trong lớp học phần; Các quy định mới của Trường
- Các thầy cô lưu ý: Số lượng SV của lớp báo trong website có thể ít hơn so với bản in Danh sách kiểm tra giữa kỳ, do SV chây ỳ không đóng học phí nên bị Nhà trường hủy đăng ký học. Danh sách SV trong website là danh sách chính thức. SV đã bị hủy đăng ký học thì có kiểm tra giữa kỳ cũng không được chấp nhận điểm. Thầy cô có thể xem SV bị hủy đăng ký học: tại đây.
- Các quy định mới của Trường: về xây dựng bài giảng (tại đây), về biên soạn & chọn giáo trình (tại đây).
08/09/2014:     Lưu ý về việc đăng ký sử dụng phòng học ngày thứ Bảy, Chủ nhật
- Kính đề nghị thầy cô lưu ý về việc đăng ký dạy bù vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật:
    + Chỉ sử dụng phòng học khu F, H. Trước hết tìm phòng học khu F, nếu hết phòng học khu F thì mới sử dụng phòng ở khu H;
    + Đăng ký trước 15h ngày thứ Năm của tuần có ngày thứ Bảy/Chủ nhật dạy bù để phòng HCTH có thể sắp xếp nhân lực phục vụ ngoài giờ.