Thông tin báo hỏng trang thiết bị phòng học
Danh sách phòng học báo hỏng trang thiết bị
Giảng đường:
TTPhòng họcTrường nhận tin, xác nhận xử lý & phản hồiThông tin các lần báo thiết bị hỏng hoặc hoạt động không bình thường
Nhận tin lúcXác nhận xử lý lúcPhản hồiĐènBàn/ghếMáy chiếuQuạtĐiều hòaCửaĐã báo lúc
Quá mờHỏngChạy không tốtKhông chạyChạy không tốtKhông chạyCửa điCửa sổ