Lịch dạy của trường
Tùy chọn:
Tuần: Giảng viên thuộc đơn vị:
Giảng viên:
Lịch dạy của trường:
T2 (24/06/2024)T3 (25/06/2024)T4 (26/06/2024)T5 (27/06/2024)T6 (28/06/2024)T7 (29/06/2024)CN (30/06/2024)
1-10,F106 - Bù1-10,H104 - Bù1-10,E204A - Bù1-10,B102 - Bù1-10,H103 - Bù1-10,F108 - Bù1-10,F107 - Bù1-2,F401 - Coi thi
Đại số tuyến tính & ƯD
Nguyễn Chánh Tú
1-2,F401 - Coi thi
Đại số tuyến tính & ƯD
Võ Thị Hoàng Châu
1-10,H101 - Bù1-10,H102 - Bù1-10,B101 - Bù1-2,F207 - Coi thi
Phương pháp số trong tính toán kết cấu
Nguyễn Văn Thiên Ân
1-2,F206 - Coi thi
Tự động hóa, điều khiển và khống chế
Võ Như Thành
1-2,F402 - Coi thi
Đại số tuyến tính & ƯD
Nguyễn Thị Hồng Nhung
1-2,F402 - Coi thi
Đại số tuyến tính & ƯD
Hoàng Thị Hiếu
1-4,E302
Vật lý 1
Đinh Thanh Khẩn

1-3,F110
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đinh Văn Trọng

1-3,E208
Giải tích 2
Lê Hoàng Trí

1-4,XP
Thực tập công nhân (KTMT)
Lê Hồng Nam

1-10,XP
Thực tập công nhân
Lê Quốc Huy

1-10,XP
Thực tập công nhân
Mã Phước Hoàng

1-10,XP
Thực tập nhiệt lạnh 3 (hệ thống lạnh)
Nguyễn Đức Minh

1-4,B301 - Bù
Mô hình Chất lượng nước
Nguyễn Dương Quang Chánh

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Hữu Lập Trường

1-10,XP
Thực tập doanh nghiệp
Nguyễn Văn Nguyên

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Văn Nguyên

1-4,E401
Vật liệu nano
Phạm Ngọc Tùng

1-1,E202B - Bù
Kinh tế xây dựng
Phạm Thị Trang

1-4,F308
Cơ học công trình
Phan Đình Hào

1-3,E102
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Vương Phương Hoa

2-4,F301
Cơ học kết cấu
Đỗ Minh Đức

2-5,F209
Pháp luật đại cương
Dương Việt Anh

2-4,F309
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp
Huỳnh Nhật Tố

2-4,E305
Anh văn A2.2
Huỳnh Thị Bích Ngọc

2-4,F306
Kỹ thuật số
Huỳnh Việt Thắng

2-4,E210
Vận hành nhà máy điện
Lê Hồng Lâm

2-4,F303
Quá trình & Thiết bị truyền chất
Lê Ngọc Trung

2-4,E402
Kỹ thuật nhiệt
Lê Thị Châu Duyên

2-4,E103
Quản trị học
Lê Thị Kim Oanh

2-5,E203
Hệ thống văn bản quy phạm Pháp luật trong xây dựng
Mai Anh Đức

2-5,F208 - Bù
Kết cấu Bê tông cốt thép - phần cơ bản
Nguyễn Quang Tùng

2-4,F310
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Nguyễn Thị Kiều Trinh

2-5,F210
Cơ lý thuyết
Nguyễn Thị Kim Loan

2-4,E207
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Tấn

2-5,F409
Triết học Mác - Lênin
Phạm Huy Thành

2-5,E303
Sức bền vật liệu
Phạm Ngọc Quang

2-4,E205
Anh văn A2.2 (CLC)
Phạm Thị Thu Hương

2-4,E202B
Kinh tế xây dựng
Phạm Thị Trang

2-4,F302
Hóa lý 1
Tạ Ngọc Ly

2-5,E301A
Anh văn A2.1
Thiều Hoàng Mỹ

2-4,E206
Thủy văn
Tô Thúy Nga

2-5,E404 - Bù
Xác suất thống kê
Tôn Thất Tú

2-4,E101
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Trương Thị Thu Hiền

3-4,F103 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Thu Trang
3-4,F103 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Hồng Nhung
3-4,F101 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Chánh Tú
3-4,F101 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Võ Thị Hoàng Châu
3-5,S07.02 - Bù3-4,F102 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Quang Như Quỳnh
3-4,F102 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Hoàng Thị Hiếu
6-10,E304 - Bù
Hệ thống văn bản quy phạm Pháp luật trong xây dựng
Mai Anh Đức

6-9,E103 - Bù
PBL 4: TK biện pháp tổ chức thi công công trình
Phạm Thị Trang

7-9,E206 - Bù7-10,E113 - Bù7-10,E202A
Linh kiện điện tử và cảm biến công nghiệp
Đặng Phước Vinh

7-10,E302
Vật lý 2
Đinh Thanh Khẩn

7-10,F310
Pháp luật đại cương
Dương Việt Anh

7-9,F210
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Hoàng Thị Kim Liên

7-9,F309
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp
Huỳnh Nhật Tố

7-10,E303
Ngôn ngữ mô tả phần cứng và FPGA
Huỳnh Việt Thắng

7-9,E114
Quá trình & Thiết bị truyền chất
Lê Ngọc Trung

7-9,F109
Quản trị học
Lê Thị Kim Oanh

7-9,E207
Kỹ thuật thiết bị phản ứng
Lê Thị Như Ý

7-9,E101
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngô Văn Hà

7-10,E402
Vật lý 1
Nguyễn Bá Vũ Chính

7-10,E112
Toán chuyên ngành
Nguyễn Hồ Sĩ Hùng

7-9,E301B
Cảm biến
Nguyễn Hoàng Mai

7-9,E404
Giải tích 1
Nguyễn Hoàng Thành

7-9,E202B
Môi trường
Nguyễn Lan Phương

7-10,F208 - Bù
Kết cấu Bê tông cốt thép - phần cơ bản
Nguyễn Quang Tùng

7-9,F408
Quy hoạch thực nghiệm
Nguyễn Thị Minh Xuân

7-9,E403
Cơ học kết cấu
Phan Đình Hào

7-10,S07.02
Tin sinh học
Tạ Ngọc Ly

7-9,E301A
Công nghệ đúc và hàn
Tào Quang Bảng

7-10,E205
Hình họa - vẽ kỹ thuật
Thái Bá Chiến

7-9,E210
Toán nâng cao (Nhiệt)
Thái Ngọc Sơn

7-9,F103
Thủy văn
Tô Thúy Nga

7-10,E401 - Bù
Xác suất thống kê
Tôn Thất Tú

7-9,E305
Anh văn A2.2
Trần Thị Túy Phượng

7-10,E102
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trịnh Quang Dũng

7-9,E209
Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2)
Trịnh Quang Thịnh

7-9,E201B
Kỹ năng mềm trong quản lý dự án
Trương Ngọc Sơn

10-10,F210 - Bù
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Hoàng Thị Kim Liên

10-10,E208 - Bù
Toán nâng cao (Nhiệt)
Thái Ngọc Sơn

10-10,B105 - Bù
Anh văn A2.2
Trần Thị Túy Phượng

11-14,E112 - Bù1-2,F109 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Sinh
1-2,F109 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Võ Công Tuấn
1-2,F206 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phan Quang Như Anh
1-2,F206 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Kim Loan
1-2,F309 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Tôn Thất Tú
1-2,F309 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lê Thị Thu Hường
1-3,E201A - Bù1-10,E201B - Bù1-10,B101 - Bù1-10,E202B - Bù1-10,E204A - Bù1-2,F209 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Chín
1-2,F209 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Quỳnh
1-2,F207 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phan Trần Đức Minh
1-2,F207 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Ngọc Thạch
1-2,F306 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Chử Văn Tiệp
1-2,F306 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Dụng Văn Lữ
1-2,F307 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Ngọc Siêng
1-2,F307 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Thị Ánh Tuyết
1-2,F303 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lê Hải Trung
1-2,F303 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Bùi Viết Cường
1-2,F208 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lê Văn Dũng
1-2,F208 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phạm Lê Hương Chi
1-2,F102 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phan Thị Quản
1-2,F102 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Thị Hồng
1-2,F107 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Đại Dương
1-2,F107 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Mai Thị Kiều Liên
1-2,F110 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Hoàng Nhật Quy
1-2,F110 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Tiến Thừa
1-2,F106 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Văn Sự
1-2,F106 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phạm Thị Kim Thảo
1-2,F108 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Ngọc Châu
1-2,F108 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Hải Yến
1-10,B102 - Bù1-2,F403 - Coi thi
Cơ sở kiến trúc 2
Đỗ Hoàng Rong Ly
1-2,F405 - Coi thi
Cơ sở kiến trúc 2
Lê Trương Di Hạ
1-2,F308 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lương Quốc Tuyển
1-2,F308 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Văn Khai
1-2,F301 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Hoàng Thành
1-2,F301 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Võ Thị Thu Hiền
1-2,F101 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Lê Trâm
1-2,F101 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lê Vũ Trường Sơn
1-2,F103 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Nam Sinh
1-2,F103 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Đinh Quỳnh Như
1-2,F302 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Thùy Dương
1-2,F302 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Hoàng Thị Hiếu
1-2,F401 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Đào Thị Thanh Thanh
1-2,F401 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phạm Thị Lam Giang
1-4,E104
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đỗ Thị Hằng Nga

1-4,E208
Giải tích 2
Lê Hoàng Trí

1-4,XP
Thực tập công nhân (KTMT)
Lê Hồng Nam

1-10,XP
Thực tập công nhân
Lê Quốc Huy

1-4,E305
Anh văn A2.2
Lê Thị Hải Yến

1-1,F210 - Bù
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Thị Ngọc Hoa

1-1,E205 - Bù
Anh văn A2.2 (CLC)
Lê Thị Nhi

1-10,XP
Thực tập công nhân
Mã Phước Hoàng

1-10,XP
Thực tập nhiệt lạnh 3 (hệ thống lạnh)
Nguyễn Đức Minh

1-1,H101 - Bù
Mô hình Chất lượng nước
Nguyễn Dương Quang Chánh

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Hữu Lập Trường

1-4,H105
Kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Nguyễn Kim Ánh

1-3,E101
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Nguyễn Lê Thu Hiền

1-10,XP
Thực tập doanh nghiệp
Nguyễn Văn Nguyên

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Văn Nguyên

1-4,H304
Cơ học công trình
Phan Đình Hào

1-3,E301A
Kiểm thử phần mềm
Võ Đức Hoàng

2-4,H201
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Hoàng Thị Kim Liên

2-5,E207
Cơ học công trình
Lê Cao Tuấn

2-5,H106
Pháp luật đại cương
Lê Hồng Phước

2-5,H305
Động cơ phản lực và tuốc bin khí
Lê Minh Đức

2-4,E110B
Quản lý Chất lượng môi trường
Lê Phước Cường

2-4,E103
Khởi tạo doanh nghiệp công nghệ
Lê Thị Kim Oanh

2-5,F210
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Thị Ngọc Hoa

2-4,E204B
Anh văn A2.2 (CLC)
Lê Thị Nhi

2-5,H205
Giải tích 1
Lương Quốc Tuyển

2-5,H203
Triết học Mác - Lênin
Lưu Thị Mai Thanh

2-4,E302
Môi trường
Mai Thị Thùy Dương

2-4,H101
Mô hình Chất lượng nước
Nguyễn Dương Quang Chánh

2-5,E301B - Bù
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Nguyễn Hữu Hiếu

2-4,E303
Toán CN 2: PP phần tử hữu hạn
Nguyễn Phạm Thế Nhân

2-4,E406
Trang bị điện
Nguyễn Quốc Định

2-4,E102
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Nguyễn Thị Kiều Trinh

2-4,E401
Quy hoạch thực nghiệm
Nguyễn Thị Minh Xuân

2-4,H302
Quản trị vận hành
Nguyễn Thị Phương Quyên

2-4,H107
Giao tiếp kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy

2-5,E301B
Anten và truyền sóng
Nguyễn Văn Cường

2-4,E210
Kỹ thuật xử lý phát thải
Phạm Duy Vũ

2-5,E403
Xác suất thống kê
Phan Quang Như Anh

2-4,H301
Cảm biến
Phan Văn Hiền

2-4,E205
Văn hóa ẩm thực
Tạ Thị Tố Quyên

2-4,E405
Anh văn A2.2
Thiều Hoàng Mỹ

2-4,E206
Thủy văn
Tô Thúy Nga

2-4,E114
Quản lý Dự án
Trần Thị Hoàng Giang

2-5,H204
Pháp luật đại cương
Trần Thị Sáu

2-4,H103
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Trần Thị Thùy Trang

2-4,E110A
Anh văn A2.2
Trương Thị Ánh Tuyết

2-4,H104
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Trương Thị Thu Hiền

3-4,F403 - Coi thi
Cơ sở kiến trúc 2
Đỗ Hoàng Rong Ly
3-4,F102 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phan Thị Quản
3-4,F102 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Thị Hồng
3-4,F208 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lê Văn Dũng
3-4,F208 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Đoàn Ngọc Mỹ Duyên
3-4,F107 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Đại Dương
3-4,F107 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Mai Thị Kiều Liên
3-4,F108 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Ngọc Châu
3-4,F108 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Hải Yến
3-4,F106 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Văn Sự
3-4,F106 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phạm Thị Kim Thảo
3-4,F110 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Hoàng Nhật Quy
3-4,F110 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Tiến Thừa
3-4,F307 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Ngọc Siêng
3-4,F307 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Thị Ánh Tuyết
3-4,F207 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Ngọc Thạch
3-4,F207 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phan Trần Đức Minh
3-4,F303 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lê Hải Trung
3-4,F303 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Bùi Viết Cường
3-4,F306 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Chử Văn Tiệp
3-4,F306 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Dụng Văn Lữ
3-4,F209 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Chín
3-4,F209 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Quỳnh
3-4,F309 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Tôn Thất Tú
3-4,F309 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lê Thị Thu Hường
3-4,F206 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phan Quang Như Anh
3-4,F206 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Kim Loan
3-4,F405 - Coi thi
Cơ sở kiến trúc 2
Lê Trương Di Hạ
3-4,F109 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Sinh
3-4,F109 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Võ Công Tuấn
3-4,F401 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Đào Thị Thanh Thanh
3-4,F401 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Phạm Thị Lam Giang
3-4,F302 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Thùy Dương
3-4,F302 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Hoàng Thị Hiếu
3-4,F103 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Trần Nam Sinh
3-4,F103 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Đinh Quỳnh Như
3-4,F101 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Lê Trâm
3-4,F101 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lê Vũ Trường Sơn
3-4,F301 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Hoàng Thành
3-4,F301 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Võ Thị Thu Hiền
3-4,F308 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Lương Quốc Tuyển
3-4,F308 - Coi thi
Đại số tuyến tính
Nguyễn Văn Khai
3-3,E203 - Bù
Vẽ kỹ thuật
Nguyễn Công Hành

4-5,E203 - Bù
Vẽ kỹ thuật
Nguyễn Công Hành

7-8,E210 - Bù7-9,E404
Bảo trì công nghiệp
Đinh Đức Hạnh

7-9,F102
Lý thuyết đàn hồi
Đỗ Minh Đức

7-10,F209
Pháp luật đại cương
Lê Hồng Phước

7-9,F101
Xe và máy chuyên dụng
Lê Minh Đức

7-9,E201A
Quản lý Chất lượng môi trường
Lê Phước Cường

7-10,F210
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Sơn

7-9,E113
Khởi tạo doanh nghiệp công nghệ
Lê Thị Kim Oanh

7-10,F208
Xác suất thống kê
Lê Văn Dũng

7-9,F110
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngô Văn Hà

7-9,E205
Mạch điện tử tương tự và số
Nguyễn Hoàng Mai

7-10,E206
Kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Nguyễn Kim Ánh

7-9,F408
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Nguyễn Lê Thu Hiền

7-10,F303
Đại số tuyến tính
Nguyễn Lê Trâm

7-9,F109
Toán CN 2: Phần tử hữu hạn
Nguyễn Phạm Thế Nhân

7-9,E406
Hệ thống điều khiển thông minh
Nguyễn Quốc Định

7-10,E110B
Xác suất thống kê
Nguyễn Thị Hải Yến

7-9,E101
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Nguyễn Thị Kiều Trinh

7-10,E209
Thống kê ứng dụng
Nguyễn Thị Minh Xuân

7-9,E207
Quản trị vận hành
Nguyễn Thị Phương Quyên

7-9,F108
Quản trị học
Nguyễn Thị Thu Thủy

7-10,F309
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phạm Đức Thọ

7-9,E405
Tua bin
Phạm Duy Vũ

7-10,E104
Triết học Mác - Lênin
Phạm Huy Thành

7-9,E304
Anh văn A2.2
Phạm Thị Thu Hương

7-10,E303
Cơ học kết cấu
Phan Đình Hào

7-10,F306
Xác suất thống kê
Phan Quang Như Anh

7-9,E401
Quá trình & thiết bị truyền nhiệt
Phan Thanh Sơn

7-9,E403
Môi trường
Phan Thị Kim Thủy

7-9,F103
Thủy văn
Tô Thúy Nga

7-9,E103
Quản lý công nghệ
Trần Thị Hoàng Giang

7-10,F310
Vật lý 2
Trần Thị Hồng

7-9,E305
Chuyên đề bêtông
Trịnh Lê Huyên

7-9,E301A
Cơ sở dữ liệu
Trương Ngọc Châu

7-10,F409
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ Ánh Nguyệt

7-9,E102
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Văn Công Vũ

7-9,E402
Lý thuyết Trường điện từ
Võ Quang Sơn

7-9,E112
Kỹ thuật an toàn & Môi trường
Võ Trần Anh

11-13,E110A - Bù1-2,F101 - Coi thi
Hóa đại cương
Phạm Ngọc Tùng
1-2,F101 - Coi thi
Hóa đại cương
Phan Thế Anh
1-5,E112 - Bù1-10,H201 - Bù1-10,H102 - Bù1-10,B207 - Bù1-10,H204 - Bù1-10,H202 - Bù1-10,H301 - Bù1-10,H303 - Bù1-5,E204A - Bù1-2,F102 - Coi thi
Hóa đại cương
Phạm Cẩm Nam
1-2,F102 - Coi thi
Hóa đại cương
Trịnh Lê Huyên
1-10,H302 - Bù1-10,H304 - Bù1-10,H203 - Bù1-10,H101 - Bù1-5,E110A - Bù1-10,H103 - Bù1-10,B208 - Bù1-10,B206 - Bù1-10,B201 - Bù1-10,H104 - Bù1-10,B204 - Bù1-10,B205 - Bù1-5,E110B - Bù1-2,B102 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Phạm Công Thắng
1-2,B108 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Đỗ Thị Tuyết Hoa
1-2,F103 - Coi thi
Thiết kế và gia công nhờ máy tính
Nguyễn Thế Tranh
1-2,B106 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Tấn Khôi
1-2,B104 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Công Danh
1-2,B105 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Thị Minh Hỷ
1-2,B101 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Văn Nguyên
1-4,E302
Vật lý 1
Đinh Thanh Khẩn

1-3,F110
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đinh Văn Trọng

1-1,E403 - Bù
Vật lý 2
Dụng Văn Lữ

1-4,XP
Thực tập công nhân (KTMT)
Lê Hồng Nam

1-10,XP
Thực tập công nhân
Lê Quốc Huy

1-4,E406
Anh văn A2.2
Lê Thị Hải Yến

1-10,XP
Thực tập công nhân
Mã Phước Hoàng

1-3,F301
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngô Văn Hà

1-3,E203
Vẽ kỹ thuật
Nguyễn Công Hành

1-10,XP
Thực tập nhiệt lạnh 3 (hệ thống lạnh)
Nguyễn Đức Minh

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Hữu Lập Trường

1-10,XP
Thực tập doanh nghiệp
Nguyễn Văn Nguyên

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Văn Nguyên

1-2,E210
Nhà máy nhiệt điện (H5)
Phạm Duy Vũ

1-1,E202B - Bù
Kinh tế xây dựng
Phạm Thị Trang

1-3,E104
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Vương Phương Hoa

2-5,E206
Linh kiện điện tử và cảm biến công nghiệp
Đặng Phước Vinh

2-5,E208
Kỹ thuật Lập trình
Đào Duy Tuấn

2-5,F403
Cơ học kết cấu
Đỗ Minh Đức

2-5,E403
Vật lý 2
Dụng Văn Lữ

2-5,F106
Pháp luật đại cương
Dương Việt Anh

2-4,E301B
Công nghệ Chế tạo máy 2
Hoàng Văn Thạnh

2-4,F309
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp
Huỳnh Nhật Tố

2-4,E305
Anh văn A2.2
Huỳnh Thị Bích Ngọc

2-5,F401
Kỹ thuật số
Huỳnh Việt Thắng

2-4,F303
Quá trình & Thiết bị truyền chất
Lê Ngọc Trung

2-4,F108
Quản trị học
Lê Thị Kim Oanh

2-5,F208
Giải tích 1
Lương Quốc Tuyển

2-4,E405
ƯD SCADA trong kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Việt Phương

2-4,F310
Xe và máy chuyên dụng
Nguyễn Quang Trung

2-4,E113
Mạng máy tính
Nguyễn Thế Xuân Ly

2-4,E102
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Nguyễn Thị Kiều Trinh

2-5,F210
Cơ lý thuyết
Nguyễn Thị Kim Loan

2-4,F107
Quản trị Logistics căn bản
Nguyễn Thị Phương Quyên

2-5,E303
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Sinh

2-4,E304
Kỹ thuật thủy khí
Nguyễn Võ Đạo

2-5,F109
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phạm Đức Thọ

2-5,F409
Triết học Mác - Lênin
Phạm Huy Thành

2-5,E103
Sức bền vật liệu
Phạm Ngọc Quang

2-4,E401 - Bù
Vật liệu nano
Phạm Ngọc Tùng

2-5,E205
Anh văn A2.2 (CLC)
Phạm Thị Thu Hương

2-4,E202A
Kinh tế xây dựng
Phạm Thị Trang

2-4,F302
Hóa lý 1
Tạ Ngọc Ly

2-4,F402
Xử lý nước và vệ sinh nhà máy thực phẩm
Tạ Thị Tố Quyên

2-5,E301A
Anh văn A2.1
Thiều Hoàng Mỹ

2-4,E101
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Trương Thị Thu Hiền

2-4,F207
Kỹ thuật an toàn & Môi trường
Võ Trần Anh

2-5,E114
Công trình ven bờ biển
Vũ Huy Công

3-4,B105 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Văn Hiệu
3-4,B108 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Công Danh
3-4,E305 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Trần Hồ Thủy Tiên
3-4,B104 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Tấn Khôi
3-4,B101 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Đỗ Thị Tuyết Hoa
3-4,B106 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Thị Minh Hỷ
3-4,B102 - Coi thi
PBL1: Dự án lập trình tính toán
Nguyễn Văn Nguyên
3-5,E210
Nhà máy nhiệt điện
Phạm Duy Vũ

7-10,E102
Linh kiện điện tử và cảm biến công nghiệp
Đặng Phước Vinh

7-10,E302
Vật lý 2
Đinh Thanh Khẩn

7-9,E203
Lý thuyết đàn hồi
Đỗ Minh Đức

7-10,F302
Vật lý 1
Dụng Văn Lữ

7-10,F310
Pháp luật đại cương
Dương Việt Anh

7-9,E401
Môi trường
Hồ Hồng Quyên

7-9,F207
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Hoàng Thị Kim Liên

7-9,F106
Kỹ thuật chế tạo máy
Hoàng Văn Thạnh

7-9,F309
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp
Huỳnh Nhật Tố

7-10,E202A
Cấu kiện điện tử
Huỳnh Thanh Tùng

7-10,F108
Ngôn ngữ mô tả phần cứng và FPGA
Huỳnh Việt Thắng

7-9,E114
Quá trình & Thiết bị truyền chất
Lê Ngọc Trung

7-9,F109
Quản trị học
Lê Thị Kim Oanh

7-10,E104
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Thị Ngọc Hoa

7-9,E207
Kỹ thuật thiết bị phản ứng
Lê Thị Như Ý

7-10,E405
Lý thuyết ô tô
Lưu Đức Lịch

7-10,E110B
Tổ chức thi công
Ngô Văn Dũng

7-9,E101
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngô Văn Hà

7-10,E402
Vật lý 1
Nguyễn Bá Vũ Chính

7-10,E112
Toán chuyên ngành
Nguyễn Hồ Sĩ Hùng

7-9,F102
Cảm biến
Nguyễn Hoàng Mai

7-10,E404
Giải tích 1
Nguyễn Hoàng Thành

7-9,E301B
Cơ sở Thiết kế nhà máy
Nguyễn Hoàng Trung Hiếu

7-9,E204A
PBL 5: Bảo vệ và điều khiển lưới điện CN
Nguyễn Hồng Việt Phương

7-9,E202B
Môi trường
Nguyễn Lan Phương

7-10,F303
Đại số tuyến tính
Nguyễn Lê Trâm

7-9,E103
Quá trình thủy lực & cơ học
Nguyễn Thanh Bình

7-9,F408
Quy hoạch thực nghiệm
Nguyễn Thị Minh Xuân

7-9,E208
Máy điện
Phan Văn Hiền

7-10,S07.02
Tin sinh học
Tạ Ngọc Ly

7-9,F101
Xử lý nước và vệ sinh nhà máy thực phẩm
Tạ Thị Tố Quyên

7-9,E301A
Công nghệ đúc và hàn
Tào Quang Bảng

7-10,E205
Hình họa - vẽ kỹ thuật
Thái Bá Chiến

7-9,E210
Toán nâng cao (Nhiệt)
Thái Ngọc Sơn

7-9,E303
Hình họa 1
Tôn Nữ Huyền Trang

7-10,E403
Đại số tuyến tính
Trần Nam Sinh

7-10,E406
Anh văn A2.2
Trần Thị Túy Phượng

7-9,E201B
Kỹ năng mềm trong quản lý dự án
Trương Ngọc Sơn

7-9,E206
Kỹ năng mềm trong quản lý dự án
Trương Quỳnh Châu

10-10,E208 - Bù
Toán nâng cao (Nhiệt)
Thái Ngọc Sơn

11-14,E112 - Bù1-2,F102 - Coi thi
Sinh học đại cương
Đoàn Ngọc Trà My
1-2,F102 - Coi thi
Sinh học đại cương
Võ Công Tuấn
1-2,F207 - Coi thi
Tính chất vật liệu 2
Nguyễn Bá Kiên
1-5,E201B - Bù1-5,E201A - Bù1-5,F103 - Coi thi
Đồ án thiết kế Kiến trúc nhỏ
Trương Phan Thiên An
1-9,E204A - Bù1-2,F210 - Coi thi
Giải tích 1
Nguyễn Chánh Tú
1-2,F210 - Coi thi
Giải tích 1
Võ Thị Hoàng Châu
1-2,F209 - Coi thi
Giải tích 1
Hoàng Thị Hiếu
1-2,F209 - Coi thi
Giải tích 1
Nguyễn Thị Hồng Nhung
1-2,F208 - Coi thi
Giải tích 1
Nguyễn Hữu Lập Trường
1-2,F208 - Coi thi
Giải tích 1
Nguyễn Thị Thu Trang
1-2,F101 - Coi thi
Sinh học đại cương
Lê Lý Thùy Trâm
1-2,F101 - Coi thi
Sinh học đại cương
Phạm Thị Kim Thảo
1-10,H204 - Bù1-10,H104 - Bù1-10,B305 - Bù1-10,H201 - Bù1-10,H103 - Bù1-10,B301 - Bù1-10,B304 - Bù1-10,H101 - Bù1-10,B303 - Bù1-10,H102 - Bù1-10,B302 - Bù1-5,F106 - Coi thi
Đồ án thiết kế Kiến trúc nhỏ
Đỗ Hoàng Rong Ly
1-5,F108 - Coi thi
Đồ án thiết kế Kiến trúc nhỏ
Lê Minh Sơn
1-5,F206 - Coi thi
Đồ án tin học
Trần Hồ Thủy Tiên
1-5,F107 - Coi thi
Đồ án thiết kế Kiến trúc nhỏ
Lê Trương Di Hạ
1-5,F109 - Coi thi
Đồ án thiết kế Kiến trúc nhỏ
Phan Ánh Nguyên
1-3,F110
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đinh Văn Trọng

1-4,E104
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đỗ Thị Hằng Nga

1-4,E208
Giải tích 2
Lê Hoàng Trí

1-4,XP
Thực tập công nhân (KTMT)
Lê Hồng Nam

1-10,XP
Thực tập công nhân
Lê Quốc Huy

1-1,E103 - Bù
Quản lý Dự án
Lê Thị Huỳnh Anh

1-10,XP
Thực tập công nhân
Mã Phước Hoàng

1-10,XP
Thực tập nhiệt lạnh 3 (hệ thống lạnh)
Nguyễn Đức Minh

1-1,F309 - Bù
Mô hình Chất lượng nước
Nguyễn Dương Quang Chánh

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Hữu Lập Trường

1-4,F308
Kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Nguyễn Kim Ánh

1-10,XP
Thực tập doanh nghiệp
Nguyễn Văn Nguyên

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Văn Nguyên

1-4,F402
Vật lý 2
Trần Thị Hồng

1-3,F401
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Văn Công Vũ

1-3,E301A
Kiểm thử phần mềm
Võ Đức Hoàng

2-5,E404 - Bù
Linh kiện điện tử và cảm biến công nghiệp
Đặng Phước Vinh

2-4,E206
Hóa đại cương
Dương Thế Hy

2-5,E207
Cơ học công trình
Lê Cao Tuấn

2-4,E302
Vận hành nhà máy điện
Lê Hồng Lâm

2-5,F301
Pháp luật đại cương
Lê Hồng Phước

2-5,H203
Động cơ phản lực và tuốc bin khí
Lê Minh Đức

2-4,E110B
Quản lý Chất lượng môi trường
Lê Phước Cường

2-4,E103
Quản lý Dự án
Lê Thị Huỳnh Anh

2-4,E113
Khởi tạo doanh nghiệp công nghệ
Lê Thị Kim Oanh

2-5,E204B
Anh văn A2.2 (CLC)
Lê Thị Nhi

2-5,F409
Triết học Mác - Lênin
Lưu Thị Mai Thanh

2-5,E402
Vật lý 1
Mai Thị Kiều Liên

2-4,F307
Môi trường
Mai Thị Thùy Dương

2-4,F309
Mô hình Chất lượng nước
Nguyễn Dương Quang Chánh

2-5,E114
PBL 1: Máy Điện
Nguyễn Hồ Sĩ Hùng

2-4,E303
Toán CN 2: PP phần tử hữu hạn
Nguyễn Phạm Thế Nhân

2-4,E406
Trang bị điện
Nguyễn Quốc Định

2-4,E102
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Nguyễn Thị Kiều Trinh

2-4,E401
Quy hoạch thực nghiệm
Nguyễn Thị Minh Xuân

2-4,F303
Quản trị vận hành
Nguyễn Thị Phương Quyên

2-4,F407
Giao tiếp kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy

2-4,E210
Kỹ thuật xử lý phát thải
Phạm Duy Vũ

2-5,E101
Triết học Mác - Lênin
Phạm Huy Thành

2-5,E403
Xác suất thống kê
Phan Quang Như Anh

2-4,F302
Cảm biến
Phan Văn Hiền

2-4,E205
Văn hóa ẩm thực
Tạ Thị Tố Quyên

2-5,E405
Anh văn A2.2
Thiều Hoàng Mỹ

2-4,E209
Quản lý Dự án
Trần Thị Hoàng Giang

2-5,F403
Pháp luật đại cương
Trần Thị Sáu

2-4,F405
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Trần Thị Thùy Trang

2-5,E301B - Bù
Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2)
Trịnh Quang Thịnh

2-5,E202A
PBL 3: Lưới điện cao áp
Trịnh Trung HIếu

2-5,F306
Pháp luật đại cương
Trương Thị Ánh Nguyệt

2-5,E203
Anh văn A2.2
Trương Thị Ánh Tuyết

2-4,F406
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Trương Thị Thu Hiền

3-4,F102 - Coi thi
Tế bào học
Lê Lý Thùy Trâm
3-4,F102 - Coi thi
Tế bào học
Phạm Thị Kim Thảo
3-4,F101 - Coi thi
Tế bào học
Đoàn Ngọc Trà My
3-4,F101 - Coi thi
Tế bào học
Võ Công Tuấn
3-5,E304 - Bù
Vẽ kỹ thuật
Nguyễn Công Hành

4-4,F110 - Bù
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đinh Văn Trọng

5-5,E103 - Bù
Quản lý Dự án
Lê Thị Huỳnh Anh

6-10,E114 - Bù
Sản xuất tinh gọn
Lê Thị Huỳnh Anh

7-9,E404
Bảo trì công nghiệp
Đinh Đức Hạnh

7-9,F102
Lý thuyết đàn hồi
Đỗ Minh Đức

7-10,E207
Hóa đại cương
Dương Thế Hy

7-9,F103
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Hoàng Thị Kim Liên

7-10,F209
Pháp luật đại cương
Lê Hồng Phước

7-9,E203
Xe và máy chuyên dụng
Lê Minh Đức

7-9,E202A
Quản lý Chất lượng môi trường
Lê Phước Cường

7-10,F210
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Sơn

7-10,E209
Anh văn A2.2
Lê Thị Hải Yến

7-9,E110A
Sản xuất tinh gọn
Lê Thị Huỳnh Anh

7-9,E113
Khởi tạo doanh nghiệp công nghệ
Lê Thị Kim Oanh

7-10,F208
Xác suất thống kê
Lê Văn Dũng

7-9,F110
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngô Văn Hà

7-9,E205
Mạch điện tử tương tự và số
Nguyễn Hoàng Mai

7-10,E206
Kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Nguyễn Kim Ánh

7-9,F408
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Nguyễn Lê Thu Hiền

7-9,F109
Toán CN 2: Phần tử hữu hạn
Nguyễn Phạm Thế Nhân

7-9,E406
Hệ thống điều khiển thông minh
Nguyễn Quốc Định

7-10,E110B
Xác suất thống kê
Nguyễn Thị Hải Yến

7-10,E302
Thống kê ứng dụng
Nguyễn Thị Minh Xuân

7-9,E303
Quản trị vận hành
Nguyễn Thị Phương Quyên

7-9,F108
Quản trị học
Nguyễn Thị Thu Thủy

7-10,F309
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phạm Đức Thọ

7-9,E405
Tua bin
Phạm Duy Vũ

7-10,E104
Triết học Mác - Lênin
Phạm Huy Thành

7-10,E304
Anh văn A2.2
Phạm Thị Thu Hương

7-10,E112
Cơ học kết cấu
Phan Đình Hào

7-10,F306
Xác suất thống kê
Phan Quang Như Anh

7-9,E401
Quá trình & thiết bị truyền nhiệt
Phan Thanh Sơn

7-9,E403
Môi trường
Phan Thị Kim Thủy

7-10,E208
Máy điện
Phan Văn Hiền

7-9,E103
Quản lý công nghệ
Trần Thị Hoàng Giang

7-10,F310
Vật lý 2
Trần Thị Hồng

7-9,E305
Chuyên đề bêtông
Trịnh Lê Huyên

7-9,E201A
Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2)
Trịnh Quang Thịnh

7-9,E301A
Cơ sở dữ liệu
Trương Ngọc Châu

7-10,E101 - Bù
Pháp luật đại cương
Trương Thị Ánh Nguyệt

7-10,F303
Pháp luật đại cương
Trương Thị Ánh Nguyệt

7-10,F409
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ Ánh Nguyệt

7-9,E102
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Văn Công Vũ

7-9,E402
Lý thuyết Trường điện từ
Võ Quang Sơn

7-9,F106
Kỹ thuật an toàn & Môi trường
Võ Trần Anh

11-13,E110A - Bù1-10,H201 - Bù1-10,B205 - Bù1-10,H202 - Bù1-10,B304 - Bù1-10,B202 - Bù1-10,B204 - Bù1-10,B201 - Bù1-10,H103 - Bù1-10,H104 - Bù1-10,B301 - Bù1-10,B101 - Bù1-10,B302 - Bù1-10,B104 - Bù1-10,B303 - Bù1-10,B105 - Bù1-10,B206 - Bù1-10,B305 - Bù1-10,H101 - Bù1-2,F102 - Coi thi
Cơ cấu chấp hành thông minh
Nguyễn Hoàng Mai
1-10,B102 - Bù1-10,B106 - Bù1-4,XP
Thực tập công nhân (KTMT)
Lê Hồng Nam

1-10,XP
Thực tập công nhân
Lê Quốc Huy

1-5,E401 - Bù
Quản lý Dự án
Lê Thị Huỳnh Anh

1-10,XP
Thực tập công nhân
Mã Phước Hoàng

1-3,F301
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngô Văn Hà

1-10,XP
Thực tập nhiệt lạnh 3 (hệ thống lạnh)
Nguyễn Đức Minh

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Hữu Lập Trường

1-3,E101
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Nguyễn Lê Thu Hiền

1-10,XP
Thực tập doanh nghiệp
Nguyễn Văn Nguyên

1-10,XP
Thực tập công nhân
Nguyễn Văn Nguyên

1-2,E210
Nhà máy nhiệt điện
Phạm Duy Vũ

1-3,E104
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Vương Phương Hoa

2-5,E201B
Linh kiện điện tử và cảm biến công nghiệp
Đặng Phước Vinh

2-5,E208
Kỹ thuật Lập trình
Đào Duy Tuấn

2-5,F208
Cơ học kết cấu
Đỗ Minh Đức

2-5,E403
Vật lý 2
Dụng Văn Lữ

2-4,E302
Công nghệ chế tạo máy
Hoàng Văn Thạnh

2-4,E305
Anh văn A2.2
Huỳnh Thị Bích Ngọc

2-5,F108
Kỹ thuật số
Huỳnh Việt Thắng

2-4,E112
Quản lý Dự án
Lê Thị Huỳnh Anh

2-4,E103
Khởi tạo doanh nghiệp công nghệ
Lê Thị Kim Oanh

2-4,E402
Môi trường
Lê Thị Xuân Thùy

2-5,E203
Hệ thống văn bản quy phạm Pháp luật trong xây dựng
Mai Anh Đức

2-5,E114
PBL 1: Máy Điện
Nguyễn Hồ Sĩ Hùng

2-4,E405
ƯD SCADA trong kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Việt Phương

2-4,F310
Xe và máy chuyên dụng
Nguyễn Quang Trung

2-5,F306
Kết cấu Bê tông cốt thép - phần cơ bản
Nguyễn Quang Tùng

2-4,E113
Mạng máy tính
Nguyễn Thế Xuân Ly

2-5,E206 - Bù
Cơ lý thuyết
Nguyễn Thị Kim Loan

2-4,F110
Quản trị Logistics căn bản
Nguyễn Thị Phương Quyên

2-5,E303
Đại số tuyến tính
Nguyễn Thị Sinh

2-5,E202B
Đồ án Máy thiết bị sản xuất VLXD
Nguyễn Thị Tuyết An

2-4,E304
Kỹ thuật thủy khí
Nguyễn Võ Đạo

2-5,E205
Anh văn A2.2 (CLC)
Phạm Thị Thu Hương

2-4,F109
Xử lý nước và vệ sinh nhà máy thực phẩm
Tạ Thị Tố Quyên

2-5,E406
Anh văn A2.2
Thiều Hoàng Mỹ

2-5,E404
Xác suất thống kê
Tôn Thất Tú

2-4,E102
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Trần Thị Thùy Trang

2-5,E202A
PBL 3: Lưới điện cao áp
Trịnh Trung HIếu

2-5,F210
Pháp luật đại cương
Trương Thị Ánh Nguyệt

2-4,F207
Kỹ thuật an toàn & Môi trường
Võ Trần Anh

2-5,E110B
Công trình ven bờ biển
Vũ Huy Công

3-4,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Thu Trang
3-4,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Hồng Nhung
3-4,F101 - Coi thi
Hóa đại cương
Phan Thế Anh
3-4,F101 - Coi thi
Hóa đại cương
Phan Thị Thúy Hằng
3-4,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Chánh Tú
3-4,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Thị Kim Thảo
3-4,F102 - Coi thi
Hóa đại cương
Dương Thế Hy
3-4,F102 - Coi thi
Hóa đại cương
Phạm Ngọc Tùng
3-4,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Thị Hoàng Châu
3-4,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Hoàng Thị Hiếu
3-5,E210
Nhà máy nhiệt điện (H5)
Phạm Duy Vũ

6-10,H203 - Bù6-10,E203 - Bù
Sản xuất tinh gọn
Lê Thị Huỳnh Anh

7-10,E101
Linh kiện điện tử và cảm biến công nghiệp
Đặng Phước Vinh

7-9,E206
Lý thuyết đàn hồi
Đỗ Minh Đức

7-10,F302
Vật lý 1
Dụng Văn Lữ

7-9,E401
Môi trường
Hồ Hồng Quyên

7-10,E202A
Cấu kiện điện tử
Huỳnh Thanh Tùng

7-9,E110A
Sản xuất tinh gọn
Lê Thị Huỳnh Anh

7-10,F110
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Thị Ngọc Hoa

7-10,E405
Lý thuyết ô tô
Lưu Đức Lịch

7-10,E110B
Tổ chức thi công
Ngô Văn Dũng

7-10,E404
Giải tích 1
Nguyễn Hoàng Thành

7-9,E301B
Cơ sở Thiết kế nhà máy
Nguyễn Hoàng Trung Hiếu

7-9,E201B
PBL 5: Bảo vệ và điều khiển lưới điện CN
Nguyễn Hồng Việt Phương

7-10,E202B
Đồ án Công nghệ bê tông
Nguyễn Minh Hải

7-10,F309
An toàn lao động
Nguyễn Quang Trung

7-10,E113
Kết cấu Bê tông cốt thép - phần cơ bản
Nguyễn Quang Tùng

7-9,E103
Quá trình thủy lực & cơ học
Nguyễn Thanh Bình

7-10,E208
Máy điện
Phan Văn Hiền

7-9,F101
Xử lý nước và vệ sinh nhà máy thực phẩm
Tạ Thị Tố Quyên

7-9,E303
Hình họa 1
Tôn Nữ Huyền Trang

7-10,F307
Xác suất thống kê
Tôn Thất Tú

7-10,E403
Đại số tuyến tính
Trần Nam Sinh

7-10,E406
Anh văn A2.2
Trần Thị Túy Phượng

7-9,E402
Kỹ năng mềm trong quản lý dự án
Trương Quỳnh Châu

7-10,F303
Pháp luật đại cương
Trương Thị Ánh Nguyệt

7-9,E102
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Vương Phương Hoa

1-2,F110 - Coi thi
Giới thiệu về giao tiếp kỹ thuật
Nguyễn Thị Anh Thư
1-10,E204A - Bù1-10,E113 - Bù1-10,E114 - Bù1-1,F310 - Bù
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Thị Ngọc Hoa

1-5,E404 - Bù
Giải tích 1
Lương Quốc Tuyển

1-3,E206 - Bù
Công nghệ đúc và hàn
Tào Quang Bảng

1-4,E203 - Bù
Vật lý 2
Trần Thị Hồng

1-3,F401
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Văn Công Vũ

2-4,F102 - Bù
Lý thuyết đàn hồi
Đỗ Minh Đức

2-4,E205 - Bù
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp
Hồ Dương Đông

2-4,E103
Khởi tạo doanh nghiệp công nghệ
Lê Thị Kim Oanh

2-5,F310
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Thị Ngọc Hoa

2-5,E204B
Anh văn A2.2 (CLC)
Lê Thị Nhi

2-4,E101
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Nguyễn Thị Kiều Trinh

2-5,E104
Triết học Mác - Lênin
Phạm Huy Thành

2-4,E102
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Trần Thị Thùy Trang

2-5,F308
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trịnh Quang Dũng

3-4,F110 - Coi thi
Giới thiệu về giao tiếp kỹ thuật
Nguyễn Thị Anh Thư
4-9,F210 - Bù
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Văn Công Vũ

6-10,E404 - Bù
Giải tích 1
Lương Quốc Tuyển

7-9,E205 - Bù
Kinh tế và quản lý doanh nghiệp
Hồ Dương Đông

7-10,F310 - Bù
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phạm Đức Thọ

7-10,E203
Anh văn A2.2
Phạm Thị Thu Hương

7-10,E103
Quản lý Dự án
Trần Thị Hoàng Giang

8-10,E206 - Bù
Kỹ thuật nhiệt
Lê Thị Châu Duyên

1-2,F209 - Coi thi
Giải tích 2
Tôn Thất Tú
1-2,F209 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Lê Hoàng Quyên
1-2,F303 - Coi thi
Giải tích 2
Chử Văn Tiệp
1-2,F303 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Kim Loan
1-2,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Bùi Tuấn Khang
1-2,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Chín
1-2,F301 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Sinh
1-2,F301 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Quang Như Anh
1-2,F302 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Nam Sinh
1-2,F302 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Thị Châu
1-2,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Hoàng Thành
1-2,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Đại Dương
1-10,E114 - Bù1-10,E113 - Bù1-2,F101 - Coi thi
Giải tích 2
Hoàng Nhật Quy
1-2,F101 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Thạch
1-2,F102 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Hải Trung
1-2,F102 - Coi thi
Giải tích 2
Dụng Văn Lữ
1-2,F108 - Coi thi
Giải tích 2
Lương Quốc Tuyển
1-2,F108 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Trần Đức Minh
1-2,F109 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Châu
1-2,F109 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Lê Trâm
1-2,F206 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Thùy Dương
1-2,F206 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Lê Hương Chi
1-2,F208 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Thị Quản
1-2,F208 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Thị Hồng
1-2,F306 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Văn Dũng
1-2,F306 - Coi thi
Giải tích 2
Đào Thị Thanh Thanh
1-2,F207 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Văn Sự
1-2,F207 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Văn Khai
1-2,F307 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Hải Yến
1-2,F307 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Thị Lam Giang
1-2,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Hoàng Trí
1-2,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Siêng
1-5,E404 - Bù
Giải tích 1
Lương Quốc Tuyển

1-3,E205 - Bù
Cảm biến
Nguyễn Hoàng Mai

2-4,E101 - Bù
Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Nguyễn Thị Kiều Trinh

3-4,F208 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Thị Quản
3-4,F208 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Thị Hồng
3-4,F206 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Thùy Dương
3-4,F206 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Lê Hương Chi
3-4,F306 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Văn Dũng
3-4,F306 - Coi thi
Giải tích 2
Đào Thị Thanh Thanh
3-4,F102 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Hải Trung
3-4,F102 - Coi thi
Giải tích 2
Dụng Văn Lữ
3-4,F108 - Coi thi
Giải tích 2
Lương Quốc Tuyển
3-4,F108 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Trần Đức Minh
3-4,F109 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Châu
3-4,F109 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Lê Trâm
3-4,F302 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Nam Sinh
3-4,F302 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Thị Châu
3-4,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Hoàng Thành
3-4,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Đại Dương
3-4,F301 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Sinh
3-4,F301 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Quang Như Anh
3-4,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Bùi Tuấn Khang
3-4,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Chín
3-4,F303 - Coi thi
Giải tích 2
Chử Văn Tiệp
3-4,F303 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Kim Loan
3-4,F209 - Coi thi
Giải tích 2
Tôn Thất Tú
3-4,F209 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Lê Hoàng Quyên
3-4,F101 - Coi thi
Giải tích 2
Hoàng Nhật Quy
3-4,F307 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Hải Yến
3-4,F307 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Thị Lam Giang
3-4,F207 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Văn Sự
3-4,F207 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Văn Khai
3-4,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Hoàng Trí
3-4,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Siêng
7-8,F303 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Hoàng Trí
7-8,F303 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Lê Hương Chi
7-8,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Châu
7-8,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Lê Trâm
7-8,F307 - Coi thi
Giải tích 2
Tôn Thất Tú
7-8,F307 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Trần Đức Minh
7-8,F306 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Quang Như Anh
7-8,F306 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Kim Loan
7-8,F206 - Coi thi
Giải tích 2
Hoàng Nhật Quy
7-8,F206 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Lê Hoàng Quyên
7-8,F101 - Coi thi
Giải tích 2
Bùi Tuấn Khang
7-8,F101 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Chín
7-8,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Thùy Dương
7-8,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Thị Châu
7-8,F209 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Văn Dũng
7-8,F209 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Sinh
7-8,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Hoàng Thành
7-8,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Đại Dương
7-8,F302 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Nam Sinh
7-8,F302 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Thạch
7-8,F207 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Hải Trung
7-8,F207 - Coi thi
Giải tích 2
Dụng Văn Lữ
7-8,F208 - Coi thi
Giải tích 2
Chử Văn Tiệp
7-8,F208 - Coi thi
Giải tích 2
Đào Thị Thanh Thanh
7-8,F108 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Thị Quản
7-8,F108 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Thị Hồng
7-8,F102 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Siêng
7-8,F102 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Văn Sự
7-8,F109 - Coi thi
Giải tích 2
Lương Quốc Tuyển
7-8,F109 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Văn Khai
7-8,F301 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Hải Yến
7-8,F301 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Thị Lam Giang
7-9,E205 - Bù
Mạch điện tử tương tự và số
Nguyễn Hoàng Mai

8-9,E210 - Bù
Kinh tế xây dựng
Phạm Thị Trang

9-10,F303 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Hoàng Trí
9-10,F303 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Lê Hương Chi
9-10,F307 - Coi thi
Giải tích 2
Tôn Thất Tú
9-10,F307 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Trần Đức Minh
9-10,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Châu
9-10,F106 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Lê Trâm
9-10,F207 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Hải Trung
9-10,F207 - Coi thi
Giải tích 2
Dụng Văn Lữ
9-10,F302 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Nam Sinh
9-10,F302 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Thạch
9-10,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Hoàng Thành
9-10,F107 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Đại Dương
9-10,F209 - Coi thi
Giải tích 2
Lê Văn Dũng
9-10,F209 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Sinh
9-10,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Thùy Dương
9-10,F103 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Thị Châu
9-10,F101 - Coi thi
Giải tích 2
Bùi Tuấn Khang
9-10,F101 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Chín
9-10,F306 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Quang Như Anh
9-10,F306 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Kim Loan
9-10,F206 - Coi thi
Giải tích 2
Hoàng Nhật Quy
9-10,F206 - Coi thi
Giải tích 2
Võ Lê Hoàng Quyên
9-10,F102 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Ngọc Siêng
9-10,F102 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Văn Sự
9-10,F208 - Coi thi
Giải tích 2
Chử Văn Tiệp
9-10,F208 - Coi thi
Giải tích 2
Đào Thị Thanh Thanh
9-10,F108 - Coi thi
Giải tích 2
Phan Thị Quản
9-10,F108 - Coi thi
Giải tích 2
Trần Thị Hồng
9-10,F109 - Coi thi
Giải tích 2
Lương Quốc Tuyển
9-10,F109 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Văn Khai
9-10,F301 - Coi thi
Giải tích 2
Nguyễn Thị Hải Yến
9-10,F301 - Coi thi
Giải tích 2
Phạm Thị Lam Giang
*Ghi chú: Lịch được lập lúc 04:29 26/06/2024