Lịch thi
Tùy chọn:
Học kỳ: Khoa phụ trách:
Sắp xếp theo: Lọc thời gian:
Ghi chú: Ký hiệu & giờ thi các ca: 2C1: 7h00-9h00; 2C2: 9h00-11h00; 2C3: 13h00-15h00; 2C4: 15h00-16h30; 3C1: 7h00-8h15; 3C2: 8h15-9h30; 3C3: 9h30-11h00; 3C4: 13h00-14h15; 3C5: 14h15-15h30; 3C6: 15h30-16h30; 1C1: 7h00-17h30; 1C2: 17h30-20h30
TTMã lớp Tên lớp học phầnSLSV Ngày thi Phòng thi XuấtGhi chú
TTMã HPTên lớp học phầnCa thi Ngày thi Các phòng thi