Lịch thi
Tùy chọn:
Học kỳ: Khoa:
Sắp xếp theo:
Ghi chú: Ký hiệu & giờ thi các ca: 2C1: 7h00-9h00; 2C2: 9h00-11h00; 2C3: 13h00-15h00; 2C4: 15h00-16h30; 3C1: 7h00-8h15; 3C2: 8h15-9h30; 3C3: 9h30-11h00; 3C4: 13h00-14h15; 3C5: 14h15-15h30; 3C6: 15h30-16h30; 1C1: 7h00-17h30; 1C2: 17h30-20h30
STTKý hiệu Tên lớp học phầnSLSV Ngày thi Phòng thi XuấtGhi chú
11182163.1720.14.83BĐA Quản trị chi phí XD2102/05/2018F2062C2
21182163.1720.14.83CĐA Quản trị chi phí XD2102/05/2018F2062C1
31182163.1720.14.83AĐA Quản trị chi phí XD2202/05/2018F2062C3
41051610.1720.14.33AĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2731/05/2018F3032C4
51051610.1720.14.33BĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện1531/05/2018F3032C1
61090093.1720.15.77BĐA nền móng1431/05/2018F1023C3
71090093.1720.15.77AĐA nền móng2001/06/2018F1073C5
81090093.1720.15.77CĐA nền móng1931/05/2018F1023C1
91182123.1720.15.84BĐA QL CT giao thông2501/06/2018E4022C4
101182123.1720.15.84AĐA QL CT giao thông2401/06/2018E4022C2
111050183.1720.15.57BĐA Điện tử công suất2929/05/2018H1042C3
121050183.1720.15.57AĐA Điện tử công suất2529/05/2018H1042C1
131182183.1720.14.83CĐA Kiểm soát KL (QS)1904/05/2018F2062C1
141182183.1720.14.83AĐA Kiểm soát KL (QS)2304/05/2018F2062C2
151182183.1720.14.83BĐA Kiểm soát KL (QS)2404/05/2018F2062C3
161091023.1720.15.61AĐA TK hình học đường ôtô2830/05/2018H2053C2
171091023.1720.15.61BĐA TK hình học đường ôtô3030/05/2018H2053C1
181091073.1720.14.59AĐA Mố và trụ cầu2830/05/2018H2062C1
191091073.1720.14.59BĐA Mố và trụ cầu1930/05/2018H2062C2
201170712.1720.14.81BĐồ án Xử lý nước thải đô thị2630/05/2018H3023C5
211170712.1720.14.81AĐồ án Xử lý nước thải đô thị4030/05/2018H3023C4
224130311.1720.17.27AAnh văn A2.24319/05/2018F3072C1
234130311.1720.17.27BAnh văn A2.24119/05/2018F3082C1
241210303.1720.15.72BĐA Kiến trúc CN2328/05/2018H3023C2
251210303.1720.15.72AĐA Kiến trúc CN1428/05/2018H3023C1
261210303.1720.15.72CĐA Kiến trúc CN2428/05/2018H3023C5
271050023.1720.15.32AĐA VXL và VĐK2601/06/2018H3042C2
281050023.1720.15.32BĐA VXL và VĐK2001/06/2018H3042C1
291050023.1720.15.32CĐA VXL và VĐK2601/06/2018H3052C3
301040173.1720.15.25BĐA lạnh3231/05/2018F2032C4
311040173.1720.15.25AĐA lạnh3031/05/2018F2032C1
321210183.1720.14.72AĐA Qui hoạch1630/05/2018E1013C4
331210183.1720.14.72CĐA Qui hoạch2130/05/2018E1013C6
341210183.1720.14.72BĐA Qui hoạch1730/05/2018E1013C5
354130143.1720.14.61BAnh văn CN CĐ4111/05/2018F1072C3
364130143.1720.14.61AAnh văn CN CĐ4511/05/2018F1062C3
371030733.1720.15.18BĐA truyền động thuỷ khí động lực2828/05/2018H2033C5
381030733.1720.15.18AĐA truyền động thuỷ khí động lực2828/05/2018H2033C4
391091020.1720.14.77AĐA Cầu bê tông cốt thép1631/05/2018F1032C1
401091020.1720.14.77BĐA Cầu bê tông cốt thép1631/05/2018F1032C2
411072883.1720.15.46CĐA CN thực phẩm 11731/05/2018F3083C1
421072883.1720.15.46BĐA CN thực phẩm 12031/05/2018F3083C6
431072883.1720.15.46AĐA CN thực phẩm 12031/05/2018F3083C5
441091020.1720.15.61BĐA Cầu bê tông cốt thép2401/06/2018F1093C5
451091020.1720.15.61AĐA Cầu bê tông cốt thép2601/06/2018F1093C6
461021363.1720.15.11CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2031/05/2018F3023C6
471021363.1720.15.11BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển1931/05/2018F3023C4
481021363.1720.15.11AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2031/05/2018F3023C5
491091023.1720.15.59BĐA TK hình học đường ôtô530/05/2018H2053C3
501011413.1720.14.05BĐA KT Vi ĐK2830/05/2018H1042C2
511011413.1720.14.05CĐA KT Vi ĐK1930/05/2018H1042C3
521011413.1720.14.05AĐA KT Vi ĐK2830/05/2018H1042C1
531091023.1720.15.59AĐA TK hình học đường ôtô2730/05/2018H2053C4
541091073.1720.14.60AĐA Mố và trụ cầu2802/06/2018F3092C1
551091073.1720.14.60CĐA Mố và trụ cầu2502/06/2018F3092C3
561091073.1720.14.60BĐA Mố và trụ cầu2302/06/2018F3092C2
574130311.1720.17.18AAnh văn A2.23619/05/2018F3012C1
584130311.1720.17.18BAnh văn A2.24319/05/2018F3022C1
594130311.1720.17.75AAnh văn A2.23914/05/2018F3062C1
604130311.1720.17.75BAnh văn A2.23914/05/2018F3032C1
611170712.1720.14.79AĐồ án Xử lý nước thải đô thị3330/05/2018H3023C1
621170712.1720.14.79BĐồ án Xử lý nước thải đô thị3030/05/2018H3023C2
631010862.1720.15.06AĐA thiết kế máy1501/06/2018H2053C5
641010862.1720.15.06CĐA thiết kế máy1401/06/2018H2053C2
651010862.1720.15.06BĐA thiết kế máy1501/06/2018H2053C6
661050213.1720.15.27BĐA mạng điện3431/05/2018F2073C5
671050213.1720.15.27AĐA mạng điện3131/05/2018F2073C4
681100313.1720.15.77AĐA kết cấu BTCT 11128/05/2018H2083C5
691100313.1720.15.77BĐA kết cấu BTCT 11228/05/2018H2083C4
701100313.1720.15.77CĐA kết cấu BTCT 11228/05/2018H2083C3
711021363.1720.15.12CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2030/05/2018H1052C3
721021363.1720.15.12BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2030/05/2018H1052C2
731021363.1720.15.12AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2030/05/2018H1052C1
741050213.1720.15.34AĐA mạng điện2129/05/2018H1052C2
751050213.1720.15.34BĐA mạng điện2029/05/2018H1052C1
761040183.1720.14.22BĐA lò hơi3004/05/2018F1072C1
771040183.1720.14.22AĐA lò hơi104/05/2018F1072C2
781080282.1720.15.19BĐA TK tr.động CK931/05/2018H1063C3
791080352.1720.15.02BĐA CS thiết kế máy2001/06/2018F1063C4
801080352.1720.15.02AĐA CS thiết kế máy2130/05/2018H2042C2
811080352.1720.15.02CĐA CS thiết kế máy2001/06/2018F1063C5
821100313.1720.15.75BĐA kết cấu BTCT 12730/05/2018H2083C4
831210183.1720.14.71AĐA Qui hoạch2130/05/2018E1013C1
841210183.1720.14.71CĐA Qui hoạch2130/05/2018E1013C3
851210183.1720.14.71BĐA Qui hoạch1930/05/2018E1013C2
861100313.1720.15.75AĐA kết cấu BTCT 12730/05/2018H2083C3
871170752.1720.14.81BĐA thông gió & xử lý khi thải2829/05/2018H3012C4
881170752.1720.14.81AĐA thông gió & xử lý khi thải2029/05/2018H3012C3
894130413.1720.14.83AAnh văn CN3912/04/2018H2062C2
901021413.1720.14.10AĐA PT và TK HT thông tin2529/05/2018H1032C1
911021413.1720.14.10BĐA PT và TK HT thông tin2429/05/2018H1032C2
921091093.1720.14.59CĐA Thi công nền đường1429/05/2018H2032C3
931091093.1720.14.59AĐA Thi công nền đường2629/05/2018H2032C1
941091093.1720.14.59BĐA Thi công nền đường2729/05/2018H2032C2
951051583.1720.16.32AĐA Mạch điện tử3731/05/2018F2092C1
961051583.1720.16.32BĐA Mạch điện tử3331/05/2018F2092C3
971080352.1720.15.01AĐA CS thiết kế máy2130/05/2018H2042C1
981080352.1720.15.01CĐA CS thiết kế máy2001/06/2018F1063C3
991080352.1720.15.01BĐA CS thiết kế máy1302/06/2018F3012C1
1001080282.1720.15.20AĐA TK tr.động CK2531/05/2018H1063C4
1011080282.1720.15.20BĐA TK tr.động CK2631/05/2018H1063C2
1024130311.1720.17.84BAnh văn A2.24214/05/2018F4012C1
1034130311.1720.17.84AAnh văn A2.24014/05/2018F3102C1
1041090093.1720.15.69BĐA nền móng2702/06/2018F3083C1
1051090093.1720.15.69AĐA nền móng2802/06/2018F3083C3
1061090093.1720.15.69CĐA nền móng2802/06/2018F3083C4
1071021423.1720.14.11BĐA cơ sở ngành mạng2502/06/2018F3022C4
1081021423.1720.14.11AĐA cơ sở ngành mạng2602/06/2018F3022C3
1091091053.1720.14.61BĐA Thiết kế nền mặt đường2829/05/2018H2022C2
1101091053.1720.14.61CĐA Thiết kế nền mặt đường2729/05/2018H2022C3
1111091053.1720.14.61AĐA Thiết kế nền mặt đường2929/05/2018H2022C1
1121040283.1720.14.23AĐA sấy1402/05/2018F2092C4
1131040283.1720.14.23BĐA sấy2002/05/2018F2092C3
1141021413.1720.14.12AĐA PT và TK HT thông tin2630/05/2018H1062C1
1151021413.1720.14.12BĐA PT và TK HT thông tin2530/05/2018H1062C2
1161080282.1720.15.18BĐA TK tr.động CK2830/05/2018H2032C2
1171080282.1720.15.18AĐA TK tr.động CK2930/05/2018H2032C1
1181030453.1720.14.17BĐA thiết kế ôtô2531/05/2018F1092C2
1191030453.1720.14.17AĐA thiết kế ôtô2531/05/2018F1092C1
1201102110.1720.14.69AĐA Kết cấu thép2329/05/2018H2072C3
1211102110.1720.14.69BĐA Kết cấu thép2229/05/2018H2072C4
1221102110.1720.14.69CĐA Kết cấu thép2302/06/2018F2082C1
1231021363.1720.15.14BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển1801/06/2018H2072C1
1241021363.1720.15.14AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển1901/06/2018H2072C2
1251090093.1720.15.68CĐA nền móng2201/06/2018F1073C6
1261090093.1720.15.68BĐA nền móng2001/06/2018F1073C4
1271090093.1720.15.68AĐA nền móng2802/06/2018F3083C2
1281050343.1720.14.27BĐA điều khiển logic2530/05/2018H2012C2
1291050343.1720.14.27AĐA điều khiển logic2530/05/2018H2012C1
1301100353.1720.14.67CĐA Kỹ thuật thi công2101/06/2018F2062C3
1311100353.1720.14.67AĐA Kỹ thuật thi công2201/06/2018F2062C1
1321100353.1720.14.67BĐA Kỹ thuật thi công2201/06/2018F2062C2
1331090583.1720.14.64AĐA Máy và TBSX VLXD2001/06/2018F1082C1
1341090583.1720.14.64BĐA Máy và TBSX VLXD1001/06/2018F1082C2
1351050343.1720.15.32CĐA điều khiển logic2529/05/2018H1062C1
1361050343.1720.15.32AĐA điều khiển logic2629/05/2018H1062C2
1371050343.1720.15.32BĐA điều khiển logic929/05/2018H1062C3
1381091020.1720.15.60AĐA Cầu bê tông cốt thép1501/06/2018F1093C3
1391091020.1720.15.60BĐA Cầu bê tông cốt thép2301/06/2018F1093C4
1401060983.1720.14.39AĐA điện tử thông tin3001/06/2018F2092C1
1411060983.1720.14.39BĐA điện tử thông tin1601/06/2018F2092C2
1421110113.1720.15.75AĐA Thuỷ công 12702/06/2018F2092C2
1431110113.1720.15.75BĐA Thuỷ công 12202/06/2018F2092C1
1441010273.1720.14.02AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2331/05/2018F3012C3
1451010273.1720.14.02BĐA thiết kế HT ĐKTĐ3031/05/2018F3012C4
1461051483.1720.14.27BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2501/06/2018F2082C2
1471051483.1720.14.27CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2501/06/2018F2082C3
1481051483.1720.14.27AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2401/06/2018F2082C1
1491100313.1720.15.67CĐA kết cấu BTCT 12729/05/2018H2063C4
1501100313.1720.15.67BĐA kết cấu BTCT 12829/05/2018H2063C6
1511100313.1720.15.67AĐA kết cấu BTCT 12829/05/2018H2063C5
1521040183.1720.14.23AĐA lò hơi3005/05/2018F3062C4
1531040183.1720.14.23BĐA lò hơi2905/05/2018F3062C3
1541080282.1720.15.17BĐA TK tr.động CK2931/05/2018H1063C1
1551080282.1720.15.17AĐA TK tr.động CK2831/05/2018H1063C6
1561180713.1720.15.85AĐA Thiết kế HTSX3231/05/2018H1082C1
1571180713.1720.15.85BĐA Thiết kế HTSX3231/05/2018H1082C3
1581102110.1720.14.67BĐA Kết cấu thép2228/05/2018H3012C2
1591102110.1720.14.67AĐA Kết cấu thép2228/05/2018H3012C1
1601102110.1720.14.67CĐA Kết cấu thép2228/05/2018H3012C3
1611180153.1720.15.84AĐA Tổ chức thi công2429/05/2018H3022C4
1621180153.1720.15.84BĐA Tổ chức thi công2629/05/2018H3022C2
1631090093.1720.15.67AĐA nền móng2001/06/2018F1073C2
1641090093.1720.15.67CĐA nền móng1931/05/2018F1023C6
1651090093.1720.15.67BĐA nền móng2001/06/2018F1073C3
1661091023.1720.15.63AĐA TK hình học đường ôtô1730/05/2018H1012C1
1671091023.1720.15.63BĐA TK hình học đường ôtô1630/05/2018H1012C2
1681060893.1720.15.40AĐA kỹ thuật mạch điện tử3202/06/2018F3062C3
1691060893.1720.15.40BĐA kỹ thuật mạch điện tử3002/06/2018F3062C4
1701170752.1720.14.79AĐA thông gió & xử lý khi thải3202/06/2018F4052C1
1711170752.1720.14.79BĐA thông gió & xử lý khi thải3202/06/2018F4052C3
1721210303.1720.15.71CĐA Kiến trúc CN2428/05/2018H3023C4
1731210303.1720.15.71BĐA Kiến trúc CN2428/05/2018H3023C3
1744130311.1720.17.12BAnh văn A2.24319/05/2018F2102C1
1754130311.1720.17.12AAnh văn A2.24019/05/2018F2082C1
1761210360.1720.17.72AĐA TK nhà ở thấp tầng2430/05/2018E301A2C1
1771210360.1720.17.72BĐA TK nhà ở thấp tầng2430/05/2018E301A2C2
1784130330.1720.14.39BAnh văn CN ĐT2515/05/2018F2092C3
1794130330.1720.14.39AAnh văn CN ĐT3915/05/2018F2082C3
1801210330.1720.17.72AĐA TKCT K. trúc nhỏ2402/06/2018F4012C1
1811210330.1720.17.72BĐA TKCT K. trúc nhỏ2402/06/2018F4012C2
1821111013.1720.14.77AĐA CT Thủy1831/05/2018H1072C4
1831111013.1720.14.77BĐA CT Thủy1831/05/2018H1072C3
1841072983.1720.14.45BĐA CN thực phẩm 32801/06/2018F1012C2
1851072983.1720.14.45AĐA CN thực phẩm 32801/06/2018F1012C1
1861182123.1720.15.83AĐA QL CT giao thông2501/06/2018E4022C3
1871182123.1720.15.83BĐA QL CT giao thông2301/06/2018E4022C1
1881051483.1720.14.29BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp1602/06/2018F3032C4
1891051483.1720.14.29CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2503/06/2018H3082C1
1901051483.1720.14.29AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2502/06/2018F3032C3
1911030453.1720.14.18AĐA thiết kế ôtô2431/05/2018F1092C3
1921030453.1720.14.18BĐA thiết kế ôtô2531/05/2018F1092C4
1931051483.1720.14.28AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2101/06/2018F2082C4
1941051483.1720.14.28CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2402/06/2018F3032C2
1951051483.1720.14.28BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2402/06/2018F3032C1
1961091020.1720.15.63BĐA Cầu bê tông cốt thép1601/06/2018H1012C2
1971091020.1720.15.63AĐA Cầu bê tông cốt thép1701/06/2018H1012C1
1981051610.1720.14.32AĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2831/05/2018F3032C2
1991051610.1720.14.32BĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2831/05/2018F3032C3
2001090623.1720.14.64AĐA KT sản xuất CKD2028/05/2018H2072C1
2011090623.1720.14.64BĐA KT sản xuất CKD1628/05/2018H2072C2
2021040173.1720.15.22BĐA lạnh2931/05/2018F2032C2
2031040173.1720.15.22AĐA lạnh3131/05/2018F2032C3
2041080352.1720.15.03BĐA CS thiết kế máy1901/06/2018F1063C2
2051080352.1720.15.03CĐA CS thiết kế máy2001/06/2018F1063C1
2061091053.1720.14.60BĐA Thiết kế nền mặt đường631/05/2018F1062C3
2071091053.1720.14.60AĐA Thiết kế nền mặt đường2931/05/2018F1062C4
2081060852.1720.14.57AĐA KT mạch điện tử1804/05/2018F1032C1
2091060852.1720.14.57BĐA KT mạch điện tử1404/05/2018F1032C2
2101011013.1720.14.03BĐA máy công cụ1429/05/2018H1012C2
2111011013.1720.14.03AĐA máy công cụ2629/05/2018H1012C1
2121021423.1720.14.10AĐA cơ sở ngành mạng2702/06/2018F3022C1
2131021423.1720.14.10BĐA cơ sở ngành mạng2502/06/2018F3022C2
2141050343.1720.14.28BĐA điều khiển logic2530/05/2018H2012C4
2151050343.1720.14.28CĐA điều khiển logic2531/05/2018F2082C1
2161050343.1720.14.28AĐA điều khiển logic2230/05/2018H2012C3
2171050213.1720.15.28AAĐA mạng điện3101/06/2018H3082C1
2181050213.1720.15.28ABĐA mạng điện3001/06/2018H3082C3
2191050213.1720.15.28BĐA mạng điện2331/05/2018F2073C1
2201010862.1720.15.05AĐA thiết kế máy1501/06/2018H2053C3
2211010862.1720.15.05BĐA thiết kế máy1501/06/2018H2053C4
2221010862.1720.15.05CĐA thiết kế máy501/06/2018H2053C1
2234130311.1720.17.06BAnh văn A2.24019/05/2018F2032C1
2244130311.1720.17.06AAnh văn A2.23919/05/2018F1092C1
2254130370.1720.15.22AAnh văn CN nhiệt3514/05/2018E2012C1
2264130370.1720.15.22BAnh văn CN nhiệt3214/05/2018E2022C1
2274130331.1720.14.29BAnh văn CN điện4014/05/2018F2082C3
2284130331.1720.14.29AAnh văn CN điện4014/05/2018F2092C3
2291091093.1720.14.61BĐA Thi công nền đường2931/05/2018F1072C3
2301091093.1720.14.61CĐA Thi công nền đường2831/05/2018F1072C1
2311091093.1720.14.61AĐA Thi công nền đường2930/05/2018H2072C3
2321090093.1720.15.64AĐA nền móng2001/06/2018F1073C1
2331090093.1720.15.64BĐA nền móng1931/05/2018F1023C5
2341011013.1720.14.02AĐA máy công cụ2428/05/2018H2022C3
2351011013.1720.14.02BĐA máy công cụ3028/05/2018H2022C4
2361210103.1720.15.71BĐA TK nhà cao tầng2231/05/2018F1013C2
2371210103.1720.15.71CĐA TK nhà cao tầng2431/05/2018F1013C4
2381210103.1720.15.71AĐA TK nhà cao tầng2431/05/2018F1013C3
2394130311.1720.17.45BAnh văn A2.24214/05/2018F1062C1
2404130311.1720.17.45AAnh văn A2.23914/05/2018F1072C1
2411102110.1720.14.68CĐA Kết cấu thép2329/05/2018H2072C2
2421102110.1720.14.68AĐA Kết cấu thép2429/05/2018H2072C1
2431070253.1720.15.52BĐA quá trình và thiết bị2631/05/2018F3062C3
2441070253.1720.15.52CĐA quá trình và thiết bị1531/05/2018F3062C1
2451070253.1720.15.52AĐA quá trình và thiết bị2631/05/2018F3062C2
2461210523.1720.16.71CĐA TK CT công cộng1602/06/2018F4023C5
2471210523.1720.16.71AĐA TK CT công cộng1602/06/2018F4023C4
2481210523.1720.16.71BĐA TK CT công cộng1502/06/2018F4023C1
2491011013.1720.14.01BĐA máy công cụ2328/05/2018H2022C2
2501011013.1720.14.01AĐA máy công cụ3028/05/2018H2022C1
2511100353.1720.14.69AĐA Kỹ thuật thi công2030/05/2018H3012C1
2521100353.1720.14.69BĐA Kỹ thuật thi công2130/05/2018H3012C2
2531100353.1720.14.69CĐA Kỹ thuật thi công2230/05/2018H3012C3
2541210103.1720.15.72CĐA TK nhà cao tầng2431/05/2018F1013C6
2551210103.1720.15.72AĐA TK nhà cao tầng2431/05/2018F1013C5
2564130311.1720.17.02AAnh văn A2.24319/05/2018F1072C1
2574130311.1720.17.02BAnh văn A2.24019/05/2018F1062C1
2581210103.1720.15.72BĐA TK nhà cao tầng1631/05/2018F1013C1
2591010273.1720.14.01BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2931/05/2018F3012C2
2601010273.1720.14.01AĐA thiết kế HT ĐKTĐ3031/05/2018F3012C1
2611050213.1720.15.29AĐA mạng điện2431/05/2018F2073C3
2621050213.1720.15.29BĐA mạng điện1431/05/2018F2073C2
2634130331.1720.15.29AAnh văn CN điện4014/05/2018F3062C3
2641040183.1720.14.25AĐA lò hơi2505/05/2018F2072C1
2651040183.1720.14.25BĐA lò hơi2505/05/2018F2072C2
2661050023.1720.15.35BĐA VXL và VĐK1731/05/2018F2062C2
2671050023.1720.15.35AĐA VXL và VĐK1931/05/2018F2062C1
2681072983.1720.14.46BĐA CN thực phẩm 31601/06/2018F1012C4
2691072983.1720.14.46AĐA CN thực phẩm 32801/06/2018F1012C3
2701031830.1720.15.20AĐA TK máy tàu1928/05/2018H2042C1
2711031830.1720.15.20BĐA TK máy tàu2528/05/2018H2042C2
2721170722.1720.15.79BĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp1001/06/2018F2072C3
2731170722.1720.15.79CĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2301/06/2018F2072C2
2741170722.1720.15.79AĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2301/06/2018F2072C4
2751090553.1720.15.64BĐA TB nhiệt tr. CNVLXD2029/05/2018H2012C2
2761090553.1720.15.64AĐA TB nhiệt tr. CNVLXD2829/05/2018H2012C1
2771060852.1720.15.39AĐA KT mạch điện tử2902/06/2018F3062C1
2781060852.1720.15.39BĐA KT mạch điện tử2402/06/2018F3062C2
2791021413.1720.14.11BĐA PT và TK HT thông tin2529/05/2018H1032C4
2801021413.1720.14.11AĐA PT và TK HT thông tin1329/05/2018H1032C3
2811170752.1720.15.81AĐA thông gió & xử lý khi thải3229/05/2018H3012C1
2821170752.1720.15.81BĐA thông gió & xử lý khi thải2829/05/2018H3012C2
2831091073.1720.14.61AĐA Mố và trụ cầu3102/06/2018F3102C1
2841091073.1720.14.61BĐA Mố và trụ cầu2802/06/2018F3102C2
2851091073.1720.14.61CĐA Mố và trụ cầu2802/06/2018F3102C3
2861021423.1720.14.12AĐA cơ sở ngành mạng2501/06/2018H2082C1
2871021423.1720.14.12BĐA cơ sở ngành mạng2501/06/2018H2082C2
2881110213.1720.14.75BĐA thuỷ điện 21601/06/2018E4012C4
2891110213.1720.14.75AĐA thuỷ điện 22101/06/2018E4012C3
2901210360.1720.17.71AĐA TK nhà ở thấp tầng2530/05/2018E301A2C3
2911210360.1720.17.71BĐA TK nhà ở thấp tầng2530/05/2018E301A2C4
2921100353.1720.14.68AĐA Kỹ thuật thi công2031/05/2018F1082C1
2931100353.1720.14.68CĐA Kỹ thuật thi công2231/05/2018F1082C3
2941100353.1720.14.68BĐA Kỹ thuật thi công1231/05/2018F1082C2
2951091093.1720.14.60AĐA Thi công nền đường2730/05/2018H2072C1
2961091093.1720.14.60BĐA Thi công nền đường1030/05/2018H2072C2
2971210330.1720.17.71BĐA TKCT K. trúc nhỏ2502/06/2018F4012C4
2981210330.1720.17.71AĐA TKCT K. trúc nhỏ2502/06/2018F4012C3
2994130331.1720.15.32AAnh văn CN điện3814/05/2018F3082C3
3004130331.1720.15.32BAnh văn CN điện3814/05/2018F3072C3
3014130463.1720.16.85AAnh văn CN QLCN2215/05/2018F4022C3
3024130463.1720.16.85BAnh văn CN QLCN2615/05/2018F4032C3
3031010273.1720.14.03AĐA thiết kế HT ĐKTĐ1330/05/2018H1032C1
3041010273.1720.14.03BĐA thiết kế HT ĐKTĐ1930/05/2018H1032C2
3051051583.1720.16.35BĐA Mạch điện tử1801/06/2018F2092C4
3061051583.1720.16.35AĐA Mạch điện tử1701/06/2018F2092C3
3071030733.1720.15.19AĐA truyền động thuỷ khí động lực2128/05/2018H2033C1
3081091020.1720.15.59BĐA Cầu bê tông cốt thép2301/06/2018F1093C1
3091091020.1720.15.59AĐA Cầu bê tông cốt thép2301/06/2018F1093C2
3101110243.1720.14.75BĐA Chỉnh trị sông và CT ven biển2229/05/2018H2082C1
3111110243.1720.14.75AĐA Chỉnh trị sông và CT ven biển1529/05/2018H2082C2
3121210523.1720.16.72CĐA TK CT công cộng1602/06/2018F4023C6
3131210523.1720.16.72BĐA TK CT công cộng1502/06/2018F4023C3
3141210523.1720.16.72AĐA TK CT công cộng1502/06/2018F4023C2
3154130311.1720.17.48BAnh văn A2.24414/05/2018F1092C1
3164130311.1720.17.48AAnh văn A2.24014/05/2018F1082C1
3171090093.1720.15.70AĐA nền móng1831/05/2018F1023C4
3181090093.1720.15.70BĐA nền móng1131/05/2018F1023C2
3191040283.1720.14.22AĐA sấy3002/05/2018F2092C2
3201040283.1720.14.22BĐA sấy3002/05/2018F2092C1
3211091053.1720.14.59BĐA Thiết kế nền mặt đường2801/06/2018F2032C2
3221091053.1720.14.59CĐA Thiết kế nền mặt đường2701/06/2018F2032C3
3231091053.1720.14.59AĐA Thiết kế nền mặt đường2701/06/2018F2032C1
3241100313.1720.15.69AĐA kết cấu BTCT 12028/05/2018H2083C1
3251100313.1720.15.69CĐA kết cấu BTCT 12830/05/2018H2083C2
3261100313.1720.15.69BĐA kết cấu BTCT 12830/05/2018H2083C1
3271072883.1720.15.45CĐA CN thực phẩm 12031/05/2018F3083C4
3281072883.1720.15.45BĐA CN thực phẩm 12031/05/2018F3083C2
3291072883.1720.15.45AĐA CN thực phẩm 12031/05/2018F3083C3
3301100313.1720.15.68AĐA kết cấu BTCT 12129/05/2018H2063C1
3311100313.1720.15.68BĐA kết cấu BTCT 12329/05/2018H2063C2
3321100313.1720.15.68CĐA kết cấu BTCT 1928/05/2018H2083C6
3331100313.1720.15.70CĐA kết cấu BTCT 12329/05/2018H2063C3
3341100313.1720.15.70AĐA kết cấu BTCT 11928/05/2018H2083C2
3354130330.1720.15.40AAnh văn CN ĐT3810/05/2018F1022C3
3364130330.1720.15.40BAnh văn CN ĐT3910/05/2018F1032C3
3374130311.1720.17.40BAnh văn A2.24014/05/2018F1032C1
3384130311.1720.17.40AAnh văn A2.24214/05/2018F1022C1
3391061520.1720.14.57BĐA KT Vi ĐK602/05/2018F1062C2
3401061520.1720.14.57AĐA KT Vi ĐK2002/05/2018F1062C1
3411022563.1720.15.15AĐồ án 22201/06/2018H3012C2
3421022563.1720.15.15BĐồ án 22101/06/2018H3012C1
3431091023.1720.15.60AĐA TK hình học đường ôtô2830/05/2018H2053C5
3441072523.1720.15.48BĐA Công nghệ 1931/05/2018F3073C1
3451072523.1720.15.48AĐA Công nghệ 11531/05/2018F3073C4
3461072523.1720.15.48DĐA Công nghệ 11431/05/2018F3073C3
3471072523.1720.15.48CĐA Công nghệ 11231/05/2018F3073C2
3481180773.1720.14.85BĐA Kinh tế đầu tư4004/05/2018F1062C3
3491180773.1720.14.85AĐA Kinh tế đầu tư3104/05/2018F1062C1
3501030733.1720.15.17AĐA truyền động thuỷ khí động lực2828/05/2018H2033C2
3511030733.1720.15.17BĐA truyền động thuỷ khí động lực2828/05/2018H2033C3
3521050343.1720.14.29BĐA điều khiển logic2531/05/2018F2082C3
3531050343.1720.14.29AĐA điều khiển logic2131/05/2018F2082C2
3541050343.1720.14.29CĐA điều khiển logic2531/05/2018F2082C4
3551180153.1720.15.83AĐA Tổ chức thi công2529/05/2018H3022C3
3561180153.1720.15.83BĐA Tổ chức thi công2529/05/2018H3022C1
3571021363.1720.15.10AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển1431/05/2018F3023C3
3581021363.1720.15.10CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển1231/05/2018F3023C2
3591021363.1720.15.10BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển1231/05/2018F3023C1
3601051403.1720.xx.92An toàn điện2420/05/2018F1012C3
3611091200.1720.15.64Thiết bị nhiệt sản xuất VLXD4711/05/2018F2062C1
3621090613.1720.14.64KT sản xuất CKD3024/05/2018F3092C3
3631090633.1720.14.64CN Bêtông nhựa2910/05/2018F2082C3
3641080710.1720.16.63Sức bền vật liệu3230/05/2018E2052C2
3651031273.1720.15.20Cơ học KC tàu thủy4123/05/2018F1072C3
3661070713.1720.15.51Kỹ thuật sản xuất nhựa3101/06/2018E3032C3
3671070813.1720.14.51Gia công sợi hoá học2221/05/2018H1042C2
3684130143.1720.14.59Anh văn CN CĐ4311/05/2018F1022C3
3694130143.1720.14.60Anh văn CN CĐ4211/05/2018F1032C3
3701090473.1720.15.63TK hình học & KS TK đường ôtô3325/05/2018H1012C1
3711111163.1720.15.75Thủy văn công trình4911/05/2018F2102C2
3721010082.1720.16.81CN kim loại4715/05/2018F1102C3
3731010283.1720.xx.92ĐA C.Nghệ CAD/CAM/CNC2627/05/2018F1062C3
3741061280.1720.15.39Đo lường điện tử5014/05/2018H2052C3
3751010263.1720.xx.92ĐA Công nghệ Chế tạo máy1026/05/2018H1072C1
3761100783.1720.16.71Kiến trúc nhà công cộng4728/05/2018F4022C3
3771100783.1720.16.72Kiến trúc nhà công cộng4628/05/2018F4012C3
3781020102.1720.16.16CS dữ liệu4529/05/2018F1092C2
3791020102.1720.15.14CS dữ liệu4729/05/2018F1102C2
3801060043.1720.16.38ALý thuyết mạch điện tử 22801/06/2018H3022C2
3811060043.1720.16.38BLý thuyết mạch điện tử 22701/06/2018H2062C2
3821060043.1720.16.39ALý thuyết mạch điện tử 22501/06/2018H3032C2
3831060043.1720.16.39BLý thuyết mạch điện tử 22601/06/2018H3052C2
3841060063.1720.xx.92Trường điện từ2126/05/2018H3042C2
3851011143.1720.15.02BToán chuyên ngành2926/05/2018F1062C3
3861011143.1720.15.02AToán chuyên ngành3026/05/2018F1032C3
3871011143.1720.15.01AToán chuyên ngành2926/05/2018F1012C3
3881011143.1720.15.01BToán chuyên ngành3026/05/2018F1022C3
3891051383.1720.16.35Máy điện 13623/05/2018F3092C1
3901050053.1720.16.57BToán chuyên ngành2701/06/2018H3062C1
3911050053.1720.16.57AToán chuyên ngành2801/06/2018H3072C1
3921100873.1720.15.71AKiến trúc CN 23304/05/2018H2022C1
3931100873.1720.15.71BKiến trúc CN 23204/05/2018H2012C1
3941100873.1720.15.72BKiến trúc CN 22804/05/2018H2032C1
3951100873.1720.15.72AKiến trúc CN 22904/05/2018H2042C1
3961090763.1720.14.64VL cách nhiệt - VL hoàn thiện2419/05/2018F2092C3
3971091230.1720.14.64Lý thuyết bê tông3214/05/2018H2082C3
3981050723.1720.14.34Tính toán thiết kế cao áp2927/04/2018H1062C1
3991011133.1720.15.02CN Chế tạo phôi 24815/05/2018F4092C3
4001011133.1720.15.03CN Chế tạo phôi 23915/05/2018F3092C3
4011111213.1720.14.75Thủy điện 23714/05/2018H1082C2
4021111653.1720.17.75Nhập môn ngành1517/05/2018H1022C3
4031060473.1720.14.38CN vi điện tử2921/05/2018H2022C1
4041060333.1720.14.39BTruyền sóng2618/05/2018H1032C1
4051060333.1720.14.39ATruyền sóng2818/05/2018H1042C1
4061061330.1720.15.38AKỹ thuật siêu cao tần2716/05/2018H1012C3
4071061330.1720.15.38BKỹ thuật siêu cao tần2616/05/2018H1032C3
4081032110.1720.14.19Dung sai lắp ghép tr. CK2530/05/2018H1082C1
4091072622.1720.17.51Hóa vô cơ4224/05/2018F2102C3
4101073243.1720.14.50CNSX chất kết dính2522/05/2018H2032C1
4111070483.1720.15.50Thiết bị nhiệt 12324/05/2018H3042C3
4121010082.1720.16.79BCN kim loại3030/05/2018F3022C3
4131010082.1720.16.79ACN kim loại3130/05/2018F3012C3
4141031453.1720.14.20Công nghệ hàn tàu2901/06/2018H3032C3
4151111003.1720.14.77Công trình thủy4124/05/2018F2092C3
4161210293.1720.14.68Qui hoạch đô thị2917/05/2018F2032C3
4171051630.1720.xx.92Điều khiển Hệ phi tuyến2221/05/2018H2022C3
4181051630.1720.14.35Điều khiển hệ phi tuyến3027/04/2018F3022C3
4194130403.1720.14.12Anh văn CN CNTT4311/05/2018F2032C1
4201022470.1720.16.16XL Tín hiệu số4517/05/2018H2052C1
4211021383.1720.15.15Vi điều khiển4425/05/2018F1102C3
4221021383.1720.15.14Vi điều khiển3725/05/2018F1092C3
4231030083.1720.15.18BKC tính toán động cơ ĐT3026/05/2018H2032C1
4241030083.1720.15.18AKC tính toán động cơ ĐT3026/05/2018H2022C1
4251031700.1720.14.18Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử4318/05/2018F1092C1
4261030163.1720.14.18Thí nghiệm động cơ4414/05/2018F4072C1
4271030163.1720.14.17Thí nghiệm động cơ4314/05/2018F4082C1
4281031700.1720.14.17Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử4018/05/2018F1082C1
4291031562.1720.17.18ANhập môn ngành4320/05/2018F2062C2
4301031562.1720.17.18BNhập môn ngành4220/05/2018F2082C2
4311051600.1720.14.33Điều khiển truyền động điện4022/05/2018H3072C1
4321051423.1720.15.34Truyền động điện4128/05/2018F3012C1
4331070393.1720.15.50Hóa lý silicat 12331/05/2018H2032C3
4341072913.1720.16.47Toán chuyên ngành CNTP1423/05/2018H1072C3
4351072622.1720.17.50AHóa vô cơ3124/05/2018F3012C3
4361072622.1720.17.50BHóa vô cơ3124/05/2018F3022C3
4371072622.1720.17.52Hóa vô cơ3331/05/2018H2042C3
4381090970.1720.16.63Cơ học đất3201/06/2018E3022C3
4391031570.1720.16.20Thủy khí3822/05/2018H3042C1
4401170650.1720.16.79BNhập môn ngành3210/05/2018H1042C3
4411170650.1720.16.79ANhập môn ngành3210/05/2018H1032C3
4421170011.1720.16.71Môi trường4610/05/2018F3102C1
4431170011.1720.16.35Môi trường3510/05/2018F2062C1
4441051593.1720.15.32BVi xử lý & vi điều khiển3326/05/2018H3022C1
4451051593.1720.15.32AVi xử lý & vi điều khiển3326/05/2018H3012C1
4461040123.1720.15.22ALò hơi 23524/05/2018H2032C3
4471040123.1720.15.22BLò hơi 23524/05/2018H2042C3
4481040451.1720.15.35KT nhiệt3625/05/2018F1022C3
4491040451.1720.15.34KT nhiệt4125/05/2018F1012C3
4501040773.1720.16.22AKỹ thuật cháy2714/05/2018H1082C3
4511040773.1720.16.22BKỹ thuật cháy2714/05/2018H2012C3
4521040773.1720.16.23AKỹ thuật cháy2814/05/2018H2032C3
4531040773.1720.16.23BKỹ thuật cháy2814/05/2018H2022C3
4541040923.1720.14.25Chuyên đề lò hơi4917/04/2018F2102C2
4551031562.1720.17.17ANhập môn ngành4820/05/2018F2072C2
4561031562.1720.17.17BNhập môn ngành4820/05/2018F1102C2
4571091220.1720.14.64Máy & Thiết bị sản xuất VLXD3015/05/2018F4012C3
4581080401.1720.17.14AVẽ Kỹ thuật2916/05/2018H1082C1
4591080401.1720.17.14BVẽ Kỹ thuật2716/05/2018H2012C1
4601102050.1720.15.63Cơ học kết cấu 23317/04/2018F2102C1
4611181132.1720.15.83ATHƯD trong QLDA2514/05/2018H3072C1
4621181132.1720.15.83BTHƯD trong QLDA2614/05/2018H3082C1
4631181132.1720.15.84THƯD trong QLDA5014/05/2018H4012C1
4641180012.1720.16.63Kinh tế Xây dựng3215/05/2018H1072C1
4651182093.1720.14.83AThẩm định dự án XD3123/04/2018F1072C3
4661182093.1720.14.83BThẩm định dự án XD3123/04/2018F1032C3
4671030963.1720.14.19TK khung vỏ ôtô2521/05/2018H1012C1
4681021793.1720.xx.92ĐA chuyên ngành CNPM202/06/2018H2032C1
4691180803.1720.14.85BLT mô phỏng trong QL3717/04/2018H4012C3
4701180803.1720.14.85ALT mô phỏng trong QL3817/04/2018H4022C3
4711080630.1720.16.23ATruyền động cơ khí3102/06/2018F1062C1
4721080630.1720.16.23BTruyền động cơ khí3102/06/2018F1032C1
4731072753.1720.16.53ATLĐ và vệ sinh CN3717/05/2018H1072C3
4741070033.1720.15.52AKỹ thuật xúc tác3211/05/2018H1032C3
4751070033.1720.15.52BKỹ thuật xúc tác3211/05/2018H1042C3
4761070743.1720.15.51Kỹ thuật gia công cao su3629/05/2018F2032C1
4771070823.1720.14.51CN keo dán2323/05/2018H1042C3
4781180973.1720.15.85AKế toán quản trị3222/05/2018H2072C1
4791180973.1720.15.85BKế toán quản trị3222/05/2018H2042C1
4801020593.1720.15.77BLập trình JAVA2723/05/2018C2052C1
4811020593.1720.15.77ALập trình JAVA2523/05/2018C2042C1
4821020242.1720.15.12AKỹ thuật truyền số liệu2925/05/2018C2042C2
4831020242.1720.15.12BKỹ thuật truyền số liệu3025/05/2018C2022C2
4841020242.1720.15.10BKỹ thuật truyền số liệu3025/05/2018C2022C1
4851020242.1720.15.10AKỹ thuật truyền số liệu3025/05/2018C2042C1
4861020242.1720.15.11AKỹ thuật truyền số liệu3025/05/2018C2052C1
4871020242.1720.15.11BKỹ thuật truyền số liệu3025/05/2018C2052C2
4881020353.1720.14.12ALập trình mạng2825/05/2018C2022C3
4891020353.1720.14.12BLập trình mạng2725/05/2018C2022C4
4901021523.1720.14.12ACông nghệ Web2923/05/2018C2022C4
4911021523.1720.14.12BCông nghệ Web2823/05/2018C2042C4
4921021523.1720.14.10ACông nghệ Web3123/05/2018C2042C3
4931021523.1720.14.10BCông nghệ Web3023/05/2018C2022C3
4941020353.1720.14.11BLập trình mạng2725/05/2018C1282C4
4951020353.1720.14.11ALập trình mạng2825/05/2018C1282C3
4961051343.1720.17.27BNhập môn ngành3722/05/2018H3042C3
4971051343.1720.17.27ANhập môn ngành3822/05/2018H3032C3
4981051373.1720.16.34Lý thuyết mạch điện 24129/05/2018F1062C2
4991051383.1720.16.34Máy điện 14123/05/2018F3082C1
5001051373.1720.16.35Lý thuyết mạch điện 24329/05/2018F1032C2
5011210270.1720.14.67Kiến trúc 24608/05/2018F3102C3
5021210270.1720.xx.92AKiến trúc 23508/05/2018F3062C3
5031210270.1720.xx.92BKiến trúc 23508/05/2018F3072C3
5041021182.1720.17.16APhương pháp tính2702/06/2018F2062C1
5051021182.1720.17.16BPhương pháp tính2602/06/2018F2032C1
5061020072.1720.17.11BPhương pháp tính3724/05/2018H1042C1
5071020072.1720.17.11APhương pháp tính3724/05/2018H1052C1
5081020072.1720.17.12APhương pháp tính4224/05/2018H2062C1
5091020072.1720.17.12BPhương pháp tính3924/05/2018H1062C1
5101020072.1720.17.10APhương pháp tính3724/05/2018H1012C1
5111020072.1720.17.10BPhương pháp tính3724/05/2018H1032C1
5121182113.1720.15.84QL CT giao thông5017/05/2018F3102C3
5131011093.1720.14.01KT An toàn và MT4416/05/2018F2102C1
5141011093.1720.14.02KT An toàn và MT4016/05/2018F2092C1
5151011133.1720.15.01CN Chế tạo phôi 25115/05/2018F3102C3
5161072652.1720.16.45BQuá trình thủy lực và cơ học2826/05/2018H1062C3
5171072652.1720.16.45AQuá trình thủy lực và cơ học2926/05/2018H1052C3
5181072652.1720.16.50AQuá trình thủy lực và cơ học3826/05/2018H2022C3
5191072652.1720.16.50BQuá trình thủy lực và cơ học3826/05/2018H2012C3
5201073203.1720.15.50Máy silicat2221/05/2018H3032C3
5211111193.1720.14.75Các phương pháp số4222/05/2018F1102C1
5221021573.1720.15.14Lập trình Hệ thống nhúng3818/05/2018F1072C1
5231021293.1720.16.10BLập trình hệ thống4021/05/2018E2042C3
5241021293.1720.16.10ALập trình hệ thống3921/05/2018E2032C3
5251021293.1720.16.11ALập trình hệ thống3821/05/2018E1012C3
5261021293.1720.16.11BLập trình hệ thống3721/05/2018E1022C3
5271021673.1720.14.15Thị giác máy tính2802/05/2018F3072C1
5281021673.1720.14.14Thị giác máy tính2802/05/2018F3032C1
5291021353.1720.17.16AKiến trúc máy tính và vi xử lý2730/05/2018E2082C3
5301021353.1720.17.16BKiến trúc máy tính và vi xử lý2530/05/2018E2072C3
5311110103.1720.15.75Thủy công 14925/05/2018E1012C3
5321111203.1720.14.75Thủy công 23617/05/2018H1082C3
5331051680.1720.16.34Mạch điện tử tương tự và số4131/05/2018F1102C3
5341050543.1720.14.35Cảm biến2711/05/2018H1042C1
5351051573.1720.16.32BMạch điện tử3229/05/2018F1012C1
5361051573.1720.16.32AMạch điện tử3129/05/2018F1022C1
5371051573.1720.16.35Mạch điện tử3718/05/2018H1052C2
5381050713.1720.14.34TK bảo vệ rơle3004/05/2018F2092C1
5391111320.1720.16.75Phương pháp tính4616/05/2018F3022C1
5401111250.1720.14.75Chỉnh trị sông & công trình ven bờ3710/05/2018F2092C3
5411021783.1720.14.14QL Dự án CNTT2823/04/2018F2062C1
5421021783.1720.14.15QL Dự án CNTT2923/04/2018F2072C1
5431072243.1720.14.51Gia công nhựa nhiệt dẻo2226/05/2018H3052C1
5441073370.1720.15.51Hóa lý polime3024/05/2018F3082C3
5451022093.1720.15.14Ngôn ngữ hình thức3715/05/2018F3082C3
5461022093.1720.15.11BNgôn ngữ hình thức3114/05/2018H1042C3
5471022093.1720.15.11ANgôn ngữ hình thức3114/05/2018H1052C3
5481022093.1720.15.12BNgôn ngữ hình thức3514/05/2018H1062C3
5491022093.1720.15.12ANgôn ngữ hình thức3314/05/2018H1072C3
5501022093.1720.15.10BNgôn ngữ hình thức3014/05/2018H1032C3
5511022093.1720.15.10ANgôn ngữ hình thức3014/05/2018H1012C3
5521022093.1720.16.16Ngôn ngữ hình thức4521/05/2018F3102C1
5531020292.1720.15.10Mạng máy tính4410/05/2018F1102C3
5541020292.1720.15.15Mạng máy tính4318/05/2018F4052C3
5551020503.1720.14.14An toàn thông tin mạng2827/04/2018F1062C1
5561050703.1720.14.34Thông tin và điều độ trong HTĐ2924/04/2018F1032C1
5571182113.1720.15.83QL CT giao thông4517/05/2018F3092C3
5581090563.1720.15.64Công trình giao thông3815/05/2018H1062C1
5591100333.1720.xx.92ĐA Kết cấu bêtông cốt thép 23302/06/2018F4032C3
5601040153.1720.xx.92Mạng nhiệt1626/05/2018H1012C3
5611072703.1720.15.48Cơ sở sinh học phân tử5028/05/2018F4092C3
5621072823.1720.14.48Toán chuyên ngành4021/05/2018H1062C1
5631091022.1720.15.63Toán chuyên ngành3322/05/2018H1032C1
5641072843.1720.16.47Hóa lý 21421/05/2018H1072C2
5651072843.1720.16.48BHóa lý 22830/05/2018F3082C3
5661072843.1720.16.48AHóa lý 22830/05/2018F3072C3
5671072580.1720.16.53Nhập môn ngành KTDK3724/05/2018F4062C3
5681070643.1720.14.52AThiết bị dầu khí3825/05/2018F1062C3
5691070643.1720.14.52BThiết bị dầu khí3825/05/2018F1072C3
5701102080.1720.15.63Máy xây dựng3313/04/2018H1032C3
5714130372.1720.15.50Anh văn CN CNVL2510/05/2018F1012C3
5721070683.1720.15.51Hóa học cao phân tử3116/05/2018H1052C3
5734130372.1720.15.51Anh văn CN CNVL1910/05/2018F2062C3
5741073483.1720.16.50ANhập môn ngành3320/05/2018F3032C1
5751073483.1720.16.50BNhập môn ngành3220/05/2018F3062C1
5761080491.1720.15.35Cơ học ứng dụng4014/05/2018H2062C3
5771031630.1720.15.18Máy và truyền động thủy khí2111/05/2018H1062C1
5781031112.1720.15.34Thủy khí ứng dụng4110/05/2018F1092C3
5791031570.1720.16.17BThủy khí2822/05/2018H3032C1
5801031570.1720.16.17AThủy khí3022/05/2018H3022C1
5811031570.1720.16.18AThủy khí7022/05/2018H2052C1
5821031570.1720.16.18BThủy khí3522/05/2018H2022C1
5831050931.1720.16.14Kỹ thuật điện2910/05/2018F2092C1
5841031560.1720.17.20Nhập môn ngành4020/05/2018F2032C2
5851031363.1720.14.20Thiết kế tàu thủy3124/05/2018H1072C1
5861031840.1720.xx.92ĐA TK Hệ động lực tàu527/05/2018F1022C3
5871010152.1720.14.05BROBOT Công nghiệp3515/05/2018F1022C1
5881010152.1720.14.05AROBOT Công nghiệp3915/05/2018F1012C1
5894130403.1720.14.11Anh văn CN CNTT4611/05/2018F1072C1
5901020292.1720.14.57Mạng máy tính3027/04/2018F3082C3
5911051572.1720.14.35Kỹ thuật robot2808/05/2018H1032C1
5921051920.1720.14.35HT Thông tin đo lường2720/04/2018H1022C1
5931051613.1720.14.32Xử lý tín hiệu số5028/05/2018F3102C3
5944130342.1720.15.48Anh văn CN CNSH4114/05/2018F3092C3
5951091210.1720.15.64Nhập môn ngành VLXD4711/05/2018F2062C2
5961091320.1720.15.64AToán chuyên ngành (QHTN)2822/05/2018F2092C3
5971091320.1720.15.64BToán chuyên ngành (QHTN)2822/05/2018F1032C3
5981090382.1720.16.63Vật liệu XD3223/05/2018H1082C3
5991061173.1720.xx.92ĐA Điện tử ứng dụng602/06/2018F3072C1
6004130372.1720.14.51Anh văn CN CNVL1314/05/2018H1022C3
6011070013.1720.15.50Tinh thể học2316/05/2018H1042C3
6021070403.1720.15.50Hóa lý silicat 22328/05/2018H3042C1
6031111262.1720.16.77Thủy văn4327/05/2018H2062C1
6041110083.1720.16.63Thủy văn 13218/05/2018H1012C2
6051070153.1720.14.48Kỹ thuật phân tích trong CNSH3831/05/2018H2062C1
6061050931.1720.16.16Kỹ thuật điện4610/05/2018F3022C1
6071182173.1720.16.15Kinh tế ngành2117/05/2018H2072C1
6081182173.1720.16.14Kinh tế ngành2917/05/2018H2042C1
6091180313.1720.15.79Kinh tế môi trường4208/05/2018F2102C1
6101070503.1720.14.50Phân tích silicat2425/05/2018F1032C3
6111073263.1720.14.50CNSX thuỷ tinh2517/05/2018H2032C2
6121050223.1720.15.34Ngắn mạch trong HTĐ4215/05/2018F1032C3
6131170772.1720.15.79ACấp nước sinh hoạt và công nghiệp2911/05/2018H1052C3
6141170772.1720.15.79BCấp nước sinh hoạt và công nghiệp2811/05/2018H1062C3
6151091190.1720.15.64Hóa lý kỹ thuật4818/05/2018F4092C3
6161090683.1720.xx.92ĐA Công nghệ Gốm526/05/2018H1022C3
6171170843.1720.14.79Quản lý tổng hợp nguồn nước3821/05/2018H3042C3
6181050233.1720.15.34Mạng điện4101/06/2018E1012C3
6191061953.1720.16.42LT Mạch điện tử3001/06/2018E2062C3
6201061953.1720.16.41LT Mạch điện tử2801/06/2018E2052C3
6211040823.1720.15.22BTuốc bin3821/05/2018H1032C3
6221040823.1720.15.22ATuốc bin3821/05/2018H1012C3
6231050931.1720.16.15Kỹ thuật điện2110/05/2018F3012C1
6241080401.1720.17.34Vẽ Kỹ thuật2216/05/2018H2022C1
6251080401.1720.17.63Vẽ Kỹ thuật1016/05/2018H3012C1
6261080401.1720.17.35Vẽ Kỹ thuật2516/05/2018H2032C1
6271080401.1720.17.36Vẽ Kỹ thuật3316/05/2018H2042C1
6281020023.1720.17.16BToán rời rạc2524/05/2018H3022C3
6291020023.1720.17.16AToán rời rạc2724/05/2018H3032C3
6301020023.1720.16.15Toán rời rạc2222/05/2018H1042C1
6311020023.1720.16.14Toán rời rạc2922/05/2018H1012C1
6321020213.1720.15.15Đồ hoạ máy tính4315/05/2018F1012C3
6331051413.1720.15.34Thiết bị điện4122/05/2018F1072C1
6341050931.1720.17.41AKỹ thuật điện2923/05/2018H1032C3
6351050931.1720.17.41BKỹ thuật điện2823/05/2018H1012C3
6361051620.1720.14.35Hệ thống thời gian thực2704/05/2018F2092C3
6371080700.1720.xx.92Cơ lý thuyết 4320/05/2018F1102C3
6381111320.1720.15.77Phương pháp tính4016/05/2018F3012C1
6391091022.1720.15.61AToán chuyên ngành2719/05/2018F4032C3
6401091022.1720.15.61BToán chuyên ngành2719/05/2018F4022C3
6411091000.1720.15.61ANhập môn ngành XDCĐ2711/05/2018H2022C2
6421091000.1720.15.61BNhập môn ngành XDCĐ2811/05/2018H2012C2
6431091103.1720.xx.92Thi công Mặt đường1226/05/2018H1042C3
6441091113.1720.xx.92ĐA Thi công Mặt đường1803/06/2018H1022C1
6451031760.1720.xx.92ĐA TK Hệ thống điện tử ô tô627/05/2018H1062C1
6461031660.1720.14.19Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2518/05/2018F4082C3
6471021283.1720.16.14KT Số ứng dụng3129/05/2018F1082C1
6481021283.1720.16.15KT Số ứng dụng2529/05/2018F1072C1
6491061062.1720.xx.92Kỹ thuật Điện tử3320/05/2018F1022C3
6501080512.1720.17.71Hình họa KT5116/05/2018F1102C3
6511080512.1720.17.72AHình họa KT2716/05/2018F1082C3
6521080512.1720.17.72BHình họa KT2716/05/2018F1092C3
6531101503.1720.14.72BKỹ thuật TCTC3301/06/2018H2042C3
6541101503.1720.14.72AKỹ thuật TCTC3301/06/2018H2032C3
6551180943.1720.xx.92Kinh tế ngành3702/06/2018F1092C1
6561180533.1720.16.85AMarketing căn bản3001/06/2018F1022C2
6571180533.1720.16.85BMarketing căn bản2901/06/2018F1032C2
6581180943.1720.16.45AKinh tế ngành3702/06/2018F1072C1
6591180943.1720.16.45BKinh tế ngành3702/06/2018F1082C1
6601180553.1720.15.85BQuản trị nhân sự3117/05/2018F3072C3
6611180553.1720.15.85AQuản trị nhân sự3217/05/2018F3082C3
6621180943.1720.15.48AKinh tế ngành3319/05/2018F3092C3
6631180943.1720.15.48BKinh tế ngành3319/05/2018F3102C3
6641180943.1720.15.32AKinh tế ngành3719/05/2018F3082C3
6651180943.1720.15.32BKinh tế ngành3619/05/2018F3072C3
6661170712.1720.xx.92ĐA Xử lý nước thải đô thị530/05/2018H3023C3
6671170973.1720.14.81QL Môi trường ĐT & KCN3124/05/2018F4012C3
6681170011.1720.16.72Môi trường4610/05/2018F2102C1
6691170650.1720.16.81Nhập môn ngành4510/05/2018H2052C3
6701021503.1720.14.10Lập trình trên Linux3819/05/2018F1022C1
6711021593.1720.16.10ANguyên lý hệ điều hành3711/05/2018C1282C1
6721021593.1720.16.10BNguyên lý hệ điều hành3711/05/2018C2052C1
6731021593.1720.16.11BNguyên lý hệ điều hành3111/05/2018C2042C2
6741021593.1720.16.11ANguyên lý hệ điều hành3011/05/2018C1282C2
6751101503.1720.14.71AKỹ thuật TCTC3501/06/2018H2022C3
6761101503.1720.14.71BKỹ thuật TCTC3401/06/2018H2012C3
6771091022.1720.15.60Toán chuyên ngành3619/05/2018F4012C3
6781180203.1720.14.83AQuản lý chất lượng XD3127/04/2018F2092C3
6791180203.1720.14.83BQuản lý chất lượng XD2927/04/2018F2082C3
6801181122.1720.14.83BQuản lý DA3014/04/2018H1072C2
6811181122.1720.14.83AQuản lý DA3214/04/2018H1082C2
6821031263.1720.15.20Kết cấu máy tàu thủy4215/05/2018F1022C3
6831031033.1720.14.20Thiết bị tàu thủy3114/05/2018H1012C1
6841031860.1720.14.20Trang bị điện, điện tử tàu thủy3121/05/2018H1032C1
6851072652.1720.16.47Quá trình thủy lực và cơ học1429/05/2018F2062C1
6861072683.1720.16.50APhương pháp tính3822/05/2018H2012C1
6871072683.1720.16.50BPhương pháp tính3826/05/2018F3062C1
6881072652.1720.16.48BQuá trình thủy lực và cơ học2726/05/2018H1072C3
6891072652.1720.16.48AQuá trình thủy lực và cơ học2826/05/2018H1082C3
6901072652.1720.16.53Quá trình thủy lực và cơ học3729/05/2018F2072C1
6911060223.1720.15.40BCấu trúc dữ liệu4018/05/2018F4022C3
6921060223.1720.15.40ACấu trúc dữ liệu4118/05/2018F4032C3
6931061960.1720.16.42Cấu trúc dữ liệu3029/05/2018F2092C3
6941061960.1720.16.41Cấu trúc dữ liệu2829/05/2018F2082C3
6951072642.1720.16.53Hóa lý 13822/05/2018F1082C3
6961180833.1720.15.85ALT Q.lý và L.đạo3125/05/2018F1082C3
6971180833.1720.15.85BLT Q.lý và L.đạo3125/05/2018F3012C3
6981180853.1720.14.77Kinh tế XD5018/05/2018F1102C1
6991030083.1720.15.19KC tính toán động cơ ĐT2526/05/2018H2042C1
7001031680.1720.14.18Tin học ứng dụng3828/05/2018F2032C2
7011072803.1720.14.48Quá trình & thiết bị CNSH3828/05/2018H1042C3
7021180902.1720.16.85AToán chuyên ngành3022/05/2018H3012C1
7031180902.1720.16.85BToán chuyên ngành2922/05/2018H2082C1
7041031670.1720.14.19Thiết kế các hệ thống ô tô2525/05/2018H2072C3
7051030453.1720.14.19ĐA thiết kế ôtô2501/06/2018H3022C3
7061080401.1720.17.37Vẽ Kỹ thuật3516/05/2018H2072C1
7071210530.1720.16.71Chiếu sáng kiến trúc4630/05/2018E1022C1
7081210530.1720.16.72Chiếu sáng kiến trúc4630/05/2018E1032C1
7091210203.1720.14.71CĐ KT Bền vững4915/05/2018F2102C3
7101061320.1720.14.39Kỹ thuật truyền hình4926/05/2018H2062C1
7111061560.1720.14.40AKỹ thuật đa phương tiện3717/05/2018H1052C3
7121061560.1720.14.40BKỹ thuật đa phương tiện3617/05/2018H1062C3
7131100313.1720.xx.92ĐA Kết cấu bêtông cốt thép 11027/05/2018H1072C1
7141102151.1720.xx.92ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép602/06/2018F2072C2
7151070733.1720.14.51Gia công compozit2217/05/2018H2022C2
7161072223.1720.15.51Kỹ thuật SX xenlulo và giấy3121/05/2018H1052C1
7171020042.1720.16.11ACấu trúc dữ liệu3419/05/2018F3062C3
7181020042.1720.16.11BCấu trúc dữ liệu3519/05/2018F3032C3
7191020042.1720.16.10BCấu trúc dữ liệu3819/05/2018F3022C3
7201020042.1720.16.10ACấu trúc dữ liệu3819/05/2018F3012C3
7211020042.1720.17.14BCấu trúc dữ liệu2730/05/2018E2062C3
7221020042.1720.17.14ACấu trúc dữ liệu2930/05/2018E2052C3
7231030073.1720.14.18Chẩn đoán KT động cơ4923/05/2018F1102C1
7241030073.1720.14.17Chẩn đoán KT động cơ4023/05/2018F1092C1
7251031640.1720.15.18ACảm biến và kỹ thuật đo3315/05/2018H1052C1
7261031640.1720.15.18BCảm biến và kỹ thuật đo3215/05/2018H1042C1
7271011373.1720.14.05AHT Cơ điện tử 24021/05/2018F4092C3
7281011373.1720.14.05BHT Cơ điện tử 23421/05/2018F4082C3
7291040843.1720.15.22ACĐ Lạnh A3817/05/2018H1032C3
7301040843.1720.15.22BCĐ Lạnh A3817/05/2018H1012C3
7311061062.1720.16.16KT điện tử4501/06/2018E1022C3
7321060162.1720.14.40AKỹ thuật vi xử lý3531/05/2018H2052C3
7331060162.1720.14.40BKỹ thuật vi xử lý3531/05/2018H2062C3
7341061483.1720.14.40BMạng thông tin máy tính3524/05/2018F2072C3
7351061483.1720.14.40AMạng thông tin máy tính3624/05/2018F2082C3
7361031710.1720.14.17Điều khiển tự động HT truyền lực4221/05/2018H2052C1
7371031670.1720.14.17Thiết kế các hệ thống ô tô4325/05/2018H2052C3
7381031670.1720.14.18Thiết kế các hệ thống ô tô4825/05/2018H2062C3
7391031710.1720.14.18Điều khiển tự động HT truyền lực3621/05/2018H2062C1
7401011343.1720.15.06Kỹ thuật Vi điều khiển3921/05/2018E2022C3
7411011343.1720.15.05Kỹ thuật Vi điều khiển3621/05/2018E2012C3
7421050203.1720.15.35Truyền động điện3628/05/2018F2072C1
7431051543.1720.14.34Vận hành hệ thống điện2908/05/2018H1012C1
7441041013.1720.14.25AKỹ thuật XL phát thải3712/04/2018H3022C3
7451041013.1720.14.25BKỹ thuật XL phát thải3712/04/2018H4022C3
7461040123.1720.15.25ALò hơi 22724/05/2018H2082C3
7471040123.1720.15.25BLò hơi 22624/05/2018H2072C3
7481040823.1720.15.25ATuốc bin2921/05/2018H1052C3
7491040823.1720.15.25BTuốc bin2721/05/2018H1042C3
7501021463.1720.14.11Công nghệ di động5118/05/2018F2102C3
7514130403.1720.14.10Anh văn CN CNTT4911/05/2018F1102C1
7521021463.1720.14.12Công nghệ di động4118/05/2018F3012C3
7531011383.1720.14.05BCN CAD/CAM3518/05/2018F4062C3
7541011383.1720.14.05ACN CAD/CAM3918/05/2018F4072C3
7551011313.1720.15.06Thiết kế maý3010/05/2018F4062C1
7561011313.1720.15.05Thiết kế maý4410/05/2018F4092C1
7571072213.1720.15.52BNhiệt động học ƯD3415/05/2018F3032C3
7581072213.1720.15.52ANhiệt động học ƯD3415/05/2018F3022C3
7591073163.1720.15.52Động cơ và ô nhiễm môi trường2522/05/2018F2062C3
7601070563.1720.14.52BCN Lọc dầu 13622/05/2018H1072C1
7611070563.1720.14.52ACN Lọc dầu 13622/05/2018H1082C1
7621060832.1720.14.57AKỹ thuật vi điều khiển3219/04/2018F2072C1
7631060832.1720.14.57BKỹ thuật vi điều khiển3519/04/2018F2062C1
7641080630.1720.16.22BTruyền động cơ khí2902/06/2018F1012C1
7651080630.1720.16.22ATruyền động cơ khí2902/06/2018F1022C1
7661073103.1720.14.52BCông nghệ lọc dầu 23501/06/2018F1032C3
7671073103.1720.14.52ACông nghệ lọc dầu 23501/06/2018F1022C3
7681073173.1720.15.52BKỹ thuật - Thiết bị phản ứng3328/05/2018H1052C3
7691073173.1720.15.52AKỹ thuật - Thiết bị phản ứng3428/05/2018H1062C3
7701070063.1720.15.52AThiết kế mô phỏng3208/05/2018F3032C3
7711070063.1720.15.52BThiết kế mô phỏng3108/05/2018F1032C1
7721180543.1720.15.85Giao tiếp kinh doanh5010/05/2018F1102C1
7731091000.1720.15.59BNhập môn ngành XDCĐ2711/05/2018H1082C2
7741091000.1720.15.59ANhập môn ngành XDCĐ2611/05/2018H1072C2
7752070032.1720.16.85APháp luật trong KD2718/05/2018E1032C1
7762070032.1720.16.85BPháp luật trong KD2618/05/2018E1022C1
7771072582.1720.17.48ANhập môn ngành CNSH3720/05/2018F3012C1
7781072582.1720.17.48BNhập môn ngành CNSH3720/05/2018F3022C1
7794130311.1720.17.51Anh văn A2.24014/05/2018F2032C1
7804130501.1720.17.77Anh văn A2.14319/05/2018F2102C3
7814130311.1720.17.39Anh văn A2.24014/05/2018F1012C1
7824130501.1720.17.17Anh văn A2.14319/05/2018F1062C3
7834130311.1720.17.38Anh văn A2.24019/05/2018F4062C1
7844130311.1720.17.32Anh văn A2.23819/05/2018F4082C1
7851031373.1720.14.20ĐA Thiết kế tàu thủy3330/05/2018H1072C1
7861032083.1720.14.19CN Sản xuất ô tô2528/05/2018F2062C1
7871032090.1720.14.19VL mới ƯD trong chế tạo ô tô2514/05/2018H1072C1
7881032100.1720.14.19ƯD PM ATIA & Hyperwork trong TK và TT2516/05/2018H3042C1
7891022553.1720.15.15Lý thuyết thông tin4322/05/2018H2052C3
7901061250.1720.15.38BLý thuyết thông tin2728/05/2018H1012C3
7911061250.1720.15.38ALý thuyết thông tin2828/05/2018H1032C3
7921091033.1720.15.63Cầu bê tông cốt thép3320/04/2018H1062C1
7931091743.1720.xx.92ĐA Cầu thép1026/05/2018H3072C1
7943050650.1720.16.53Vật lý 33726/05/2018F1092C1
7953050011.1720.17.47Vật lý 13226/05/2018F2082C2
7963050011.1720.17.37Vật lý 13426/05/2018F1102C2
7973050011.1720.17.35Vật lý 12526/05/2018F1082C2
7981022013.1720.14.14Cơ sở HT thông tin2803/05/2018F2032C1
7991022013.1720.14.15Cơ sở HT thông tin2803/05/2018F2062C1
8001022013.1720.15.15Cơ sở HT thông tin4329/05/2018F2102C3
8011021493.1720.15.14Lập trình .NET3822/05/2018H3022C3
8021021773.1720.14.77Phát triển phần mềm mã nguồn4514/05/2018F4052C1
8033190240.1720.15.20BToán chuyên ngành (CK)3021/05/2018H4022C3
8043190240.1720.15.20AToán chuyên ngành (CK)2921/05/2018H4012C3
8053190250.1720.16.79AToán chuyên ngành (MT)2923/05/2018F2082C1
8063190250.1720.16.79BToán chuyên ngành (MT)2823/05/2018F2092C1
8073190250.1720.16.81Toán chuyên ngành (MT)5023/05/2018F2102C1
8083190200.1720.17.47Đại số tuyến tính3202/06/2018H2012C1
8091051293.1720.14.34Giải tích mạng điện2911/05/2018H1052C1
8104130501.1720.17.38Anh văn A2.14819/05/2018F1082C3
8114130311.1720.17.59Anh văn A2.24014/05/2018F2072C1
8123190121.1720.17.16BGiải tích 22528/05/2018E2082C3
8133190121.1720.17.16AGiải tích 22728/05/2018E301A2C3
8143190121.1720.17.14BGiải tích 22728/05/2018E2052C3
8153190121.1720.17.14AGiải tích 22828/05/2018E2062C3
8161051910.1720.14.35CS Hệ thống ĐK quá trình2724/04/2018F3062C3
8171060822.1720.14.38Điện tử ƯD4024/05/2018F3022C1
8181060822.1720.14.57Điện tử ƯD3724/04/2018F3072C3
8191060133.1720.15.39AKỹ thuật xung3018/05/2018H2082C3
8201060133.1720.15.39BKỹ thuật xung3118/05/2018H2072C3
8211022630.1720.17.52Kỹ năng mềm3315/05/2018H1082C1
8221170011.1720.16.63Môi trường3210/05/2018F2082C1
8231110153.1720.15.75Thủy điện 14923/05/2018F3102C2
8241110163.1720.14.75Thi công thuỷ lợi 13724/05/2018F3102C3
8251110293.1720.xx.92ĐA Thi công thuỷ lợi 2126/05/2018H3062C2
8263190200.1720.17.63Đại số tuyến tính1002/06/2018H2022C1
8273190200.1720.17.14AĐại số tuyến tính2902/06/2018H1012C1
8283190200.1720.17.14BĐại số tuyến tính2802/06/2018H1032C1
8293190200.1720.17.36Đại số tuyến tính3802/06/2018H1062C1
8303190200.1720.17.34Đại số tuyến tính2402/06/2018H1042C1
8313190200.1720.17.35Đại số tuyến tính2502/06/2018H1052C1
8321011103.1720.16.01ANhập môn ngành CTM3010/05/2018H2062C1
8331011103.1720.16.01BNhập môn ngành CTM3010/05/2018H2052C1
8341011103.1720.16.02Nhập môn ngành CTM3510/05/2018H2042C1
8354130383.1720.xx.92Anh văn CN Cơ khí2526/05/2018H3082C1
8361210270.1720.14.68Kiến trúc 24108/05/2018F3082C3
8371210292.1720.15.79Kiến trúc công nghiệp & qui hoạch ĐT4416/05/2018H2052C1
8381210292.1720.15.81BKiến trúc công nghiệp & qui hoạch ĐT3016/05/2018H3032C1
8391210292.1720.15.81AKiến trúc công nghiệp & qui hoạch ĐT3116/05/2018H3022C1
8403190220.1720.16.14Xác suất thống kê2901/06/2018E301A2C3
8413190041.1720.17.41BXác suất thống kê2901/06/2018E2082C3
8423190041.1720.17.41AXác suất thống kê2801/06/2018E2072C3
8434130370.1720.15.25Anh văn CN nhiệt3614/05/2018E2032C1
8441051600.1720.14.32BĐiều khiển truyền động điện2722/05/2018H3052C1
8451051600.1720.14.32AĐiều khiển truyền động điện2722/05/2018H3062C1
8461020353.1720.14.10Lập trình mạng3008/05/2018C1282C2
8471020173.1720.15.15Chuyên đề 14312/05/2018C2052C1
8481020313.1720.15.15Trí tuệ nhân tạo4312/05/2018F1072C2
8491020313.1720.15.14Trí tuệ nhân tạo3711/05/2018H1072C4
8501020593.1720.15.14Lập trình JAVA3707/05/2018C1282C3
8511020593.1720.16.16Lập trình JAVA4508/05/2018C1282C1
8521030083.1720.15.17BKC tính toán động cơ ĐT3026/05/2018H1082C1
8531030083.1720.15.17AKC tính toán động cơ ĐT3026/05/2018H2012C1
8541030763.1720.xx.92ĐA Thiết kế Động cơ đốt trong627/05/2018F1012C3
8551180763.1720.14.85BKinh tế đầu tư3202/05/2018F3022C1
8561180763.1720.14.85AKinh tế đầu tư3202/05/2018F3012C1
8571180033.1720.16.85Kinh tế học4525/05/2018F1102C1
8581182103.1720.14.83BĐịnh mức KT trong XD2619/04/2018F3062C3
8591182103.1720.14.83AĐịnh mức KT trong XD2819/04/2018F3032C3
8601182133.1720.14.83BKiểm soát khối lượng (QS)3216/04/2018H2012C3
8611182133.1720.14.83AKiểm soát khối lượng (QS)3416/04/2018H2022C3
8621180753.1720.14.85BQuản lý dự án3026/04/2018F3032C3
8631180753.1720.14.85AQuản lý dự án3026/04/2018F3022C3
8641072813.1720.14.48Công nghệ Enzim3924/05/2018F2082C1
8651071043.1720.15.48Hóa sinh 25017/05/2018F2102C3
8664130311.1720.17.68Anh văn A2.23814/05/2018F3012C1
8674130311.1720.17.69Anh văn A2.23914/05/2018F3022C1
8684130311.1720.17.81Anh văn A2.24114/05/2018F3082C1
8691060553.1720.14.39Thông tin sợi quang4422/05/2018H2062C1
8701061920.1720.17.41BKỹ năng mềm 22920/05/2018F2092C1
8711061920.1720.17.41AKỹ năng mềm 22920/05/2018F2102C1
8721072733.1720.15.48Vi sinh5024/05/2018F1102C3
8731073493.1720.16.47Sinh học1411/05/2018F2072C3
8741180693.1720.15.85BQuản trị sản xuất 13114/05/2018H3062C1
8751180693.1720.15.85AQuản trị sản xuất 13214/05/2018H3052C1
8761180703.1720.15.85AThiết kế HTSX3328/05/2018H3052C1
8771180703.1720.15.85BThiết kế HTSX3228/05/2018H3062C1
8781180912.1720.16.85ANhập môn ngành2710/05/2018H1072C3
8791180912.1720.16.85BNhập môn ngành2610/05/2018H1062C3
8801180783.1720.14.85BQL bảo dưỡng trong CN3020/04/2018H1042C3
8811180783.1720.14.85AQL bảo dưỡng trong CN3120/04/2018H1032C3
8824130311.1720.17.83Anh văn A2.24014/05/2018F3092C1
8831072843.1720.16.45AHóa lý 22930/05/2018F3062C3
8841072843.1720.16.45BHóa lý 22930/05/2018F3032C3
8851072843.1720.16.50AHóa lý 23530/05/2018F4012C3
8861072843.1720.16.50BHóa lý 23530/05/2018F3092C3
8871060123.1720.15.40BXL Tín hiệu số3214/05/2018H2042C3
8881060123.1720.15.40AXL Tín hiệu số3214/05/2018H2072C3
8891170011.1720.16.34Môi trường4110/05/2018F2032C1
8901080401.1720.17.52Vẽ Kỹ thuật3316/05/2018H2082C1
8911080401.1720.16.47Vẽ Kỹ thuật1516/05/2018H1072C1
8921080011.1720.xx.92AHình hoạ3520/05/2018F1092C1
8931080011.1720.xx.92BHình hoạ3420/05/2018F1082C1
8941052323.1720.15.35Hệ thống điều khiển số3617/05/2018H1042C3
8951050923.1720.16.34Lý thuyết điều khiển tự động4117/05/2018H2062C1
8961100693.1720.17.72Kiến trúc nhà ở4811/05/2018F2102C3
8971100693.1720.17.71Kiến trúc nhà ở5011/05/2018F1102C3
8981210293.1720.xx.92Quy hoạch Đô thị5017/05/2018F1102C3
8991210293.1720.14.69Qui hoạch đô thị4517/05/2018F2062C3
9001210293.1720.14.67AQui hoạch đô thị3217/05/2018F1082C3
9011210293.1720.14.67BQui hoạch đô thị3217/05/2018F1092C3
9023050011.1720.17.52Vật lý 13326/05/2018F2092C2
9033050011.1720.17.63Vật lý 11026/05/2018F3012C2
9043050011.1720.17.16AVật lý 12726/05/2018F1062C2
9053050011.1720.17.16BVật lý 12526/05/2018F1032C2
9063050011.1720.17.34Vật lý 12226/05/2018F1072C2
9074130311.1720.17.05Anh văn A2.24319/05/2018F1082C1
9083050011.1720.17.41AVật lý 12926/05/2018F2062C2
9093050011.1720.17.41BVật lý 12826/05/2018F2032C2
9103050011.1720.17.36Vật lý 13326/05/2018F1092C2
9113050650.1720.16.35Vật lý 33526/05/2018F2072C1
9123050650.1720.16.41Vật lý 32826/05/2018F2092C1
9133050650.1720.16.63Vật lý 33226/05/2018F2082C1
9141111193.1720.14.77Các phương pháp số3822/05/2018F1092C1
9154130501.1720.17.05Anh văn A2.14419/05/2018F1102C3
9161021283.1720.xx.92AKỹ thuật số ứng dụng3827/05/2018H1052C1
9171021283.1720.xx.92BKỹ thuật số ứng dụng3527/05/2018H1042C1
9181011303.1720.16.05Nhập môn ngành CDT4811/05/2018H2062C1
9191011303.1720.16.06Nhập môn ngành CDT3711/05/2018H2052C1
9201020503.1720.14.15An toàn thông tin mạng2827/04/2018F1072C1
9214130311.1720.17.64Anh văn A2.23914/05/2018F2092C1
9223050011.1720.17.46Vật lý 13326/05/2018F2072C2
9233050650.1720.16.47Vật lý 31426/05/2018F3022C1
9243050650.1720.16.34Vật lý 34126/05/2018F2102C1
9253050011.1720.17.71Vật lý 15226/05/2018F2102C2
9263050011.1720.17.72Vật lý 14926/05/2018F3022C2
9273050650.1720.16.42Vật lý 33026/05/2018F3012C1
9283050650.1720.16.15Vật lý 32126/05/2018F2062C1
9292100010.1720.14.14Pháp luật ĐC3217/04/2018H2012C3
9302100010.1720.14.15Pháp luật ĐC2817/04/2018H2022C3
9312100010.1720.17.34Pháp luật ĐC2222/05/2018H1062C3
9322100010.1720.17.35BPháp luật ĐC2922/05/2018H1072C3
9332100010.1720.17.35APháp luật ĐC3022/05/2018H1082C3
9342100010.1720.17.63Pháp luật ĐC1022/05/2018H1022C3
9351022190.1720.14.15Chuyên đề2820/04/2018F1072C1
9361022190.1720.14.14Chuyên đề2820/04/2018F1062C1
9371031283.1720.15.20Động lực học tàu thủy3925/05/2018F1082C1
9381031353.1720.14.20Công ước và qui phạm đóng tàu3117/05/2018H2012C1
9391060013.1720.16.42Cấu kiện điện tử3022/05/2018H1062C1
9401060013.1720.16.41Cấu kiện điện tử2822/05/2018H1052C1
9411060013.1720.xx.92Cấu kiện Điện tử1426/05/2018H3032C2
9421180983.1720.14.85AQL chuỗi cung ứng2719/05/2018F1022C3
9431180983.1720.14.85BQL chuỗi cung ứng2719/05/2018F1012C3
9442090141.1720.17.14ANguyên lý 2(KTCT)2918/05/2018H1032C3
9452090141.1720.17.14BNguyên lý 2(KTCT)2718/05/2018H1012C3
9462090141.1720.17.36Nguyên lý 2(KTCT)3318/05/2018H1082C3
9474130501.1720.17.83Anh văn A2.12119/05/2018F2082C3
9484130311.1720.17.10Anh văn A2.24319/05/2018F2062C1
9491031640.1720.15.17BCảm biến và kỹ thuật đo3215/05/2018H1012C1
9501031640.1720.15.17ACảm biến và kỹ thuật đo3315/05/2018H1032C1
9511032103.1720.14.19Chẩn đoán KT ĐC và ô tô2523/05/2018H1042C1
9521011143.1720.15.06Toán chuyên ngành3426/05/2018F1072C3
9531011143.1720.15.05Toán chuyên ngành4726/05/2018F1102C3
9544130311.1720.17.67Anh văn A2.23814/05/2018F2102C1
9554130311.1720.17.33Anh văn A2.24219/05/2018F4072C1
9564130311.1720.17.60Anh văn A2.24014/05/2018F2082C1
9572100010.1720.17.16APháp luật ĐC2622/05/2018H1042C3
9582100010.1720.17.16BPháp luật ĐC2622/05/2018H1052C3
9592100010.1720.17.14APháp luật ĐC2922/05/2018H1012C3
9602100010.1720.17.14BPháp luật ĐC2722/05/2018H1032C3
9612100010.1720.14.34Pháp luật ĐC2917/04/2018H2042C3
9622100010.1720.14.35Pháp luật ĐC2617/04/2018H1072C3
9633190240.1720.15.17BToán chuyên ngành (CK)3221/05/2018H3052C3
9643190240.1720.15.17AToán chuyên ngành (CK)3221/05/2018H3062C3
9653190240.1720.15.18AToán chuyên ngành (CK)3021/05/2018H3082C3
9663190240.1720.15.18BToán chuyên ngành (CK)3021/05/2018H3072C3
9674130311.1720.17.77Anh văn A2.23914/05/2018F3072C1
9684130311.1720.17.57Anh văn A2.24014/05/2018F2062C1
9694130451.1720.17.01Anh văn CLC2 - AEC 102714/05/2018E2052C1
9704130451.1720.17.02Anh văn CLC2 - ĐHNN 33114/05/2018E2062C1
9714130451.1720.17.03Anh văn CLC2 - AEC 32814/05/2018E2072C1
9724130451.1720.17.04Anh văn CLC2 - ĐHNN 11914/05/2018E2082C1
9734130451.1720.17.05Anh văn CLC2 - AEC 63114/05/2018E301A2C1
9744130451.1720.17.06Anh văn CLC2 - AEC 53114/05/2018E301B2C1
9754130451.1720.17.07Anh văn CLC2 - AEC 43414/05/2018E3022C1
9764130451.1720.17.08Anh văn CLC2 - AEC 23114/05/2018E3032C1
9774130451.1720.17.09Anh văn CLC2 - AEC 12814/05/2018E4012C1
9784130451.1720.17.10Anh văn CLC2 - AEC 73114/05/2018E4022C1
9794130451.1720.17.11Anh văn CLC2 - AEC 82514/05/2018E4032C1
9804130451.1720.17.12Anh văn CLC2 - AEC 92414/05/2018E4042C1
9814130451.1720.17.13Anh văn CLC2 - ĐHNN42714/05/2018A1412C1
9824130451.1720.17.14Anh văn CLC2 - ĐHNN23114/05/2018A1422C1
9831020413.1720.14.14Kiểm thử phần mềm2805/05/2018F2082C1
9841020413.1720.14.15Kiểm thử phần mềm2905/05/2018F2092C1
9852100010.1720.17.36Pháp luật ĐC3322/05/2018H2012C3
9862100010.1720.17.37Pháp luật ĐC3422/05/2018H2022C3
9874130311.1720.17.50Anh văn A2.25114/05/2018F1102C1
9884130311.1720.17.01Anh văn A2.24119/05/2018F1032C1
9892090121.1720.16.42ĐLCM của ĐCSVN3014/05/2018H3012C1
9902090121.1720.16.47ĐLCM của ĐCSVN1414/05/2018H3022C1
9912090121.1720.16.16ĐLCM của ĐCSVN4514/05/2018H2052C1
9922090121.1720.16.53ĐLCM của ĐCSVN3814/05/2018H3032C1
9932090121.1720.16.14ĐLCM của ĐCSVN2914/05/2018H2032C1
9942090121.1720.16.63ĐLCM của ĐCSVN3214/05/2018H3042C1
9952090121.1720.16.15ĐLCM của ĐCSVN2114/05/2018H2042C1
9962090121.1720.16.34ĐLCM của ĐCSVN4114/05/2018H2062C1
9972090121.1720.16.35ĐLCM của ĐCSVN3514/05/2018H2072C1
9982090141.1720.17.37Nguyên lý 2(KTCT)3418/05/2018H2012C3
9992090141.1720.17.34Nguyên lý 2(KTCT)2218/05/2018H1062C3
10002090141.1720.17.52Nguyên lý 2(KTCT)3318/05/2018H2042C3
10012090141.1720.17.63Nguyên lý 2(KTCT)1018/05/2018H1022C3
10022090101.1720.16.71Tư tưởng Hồ Chí Minh4607/05/2018F1102C1
10032090101.1720.16.72Tư tưởng Hồ Chí Minh4607/05/2018F2102C1
10042090121.1720.16.41ĐLCM của ĐCSVN2814/05/2018H2082C1
10052090141.1720.17.16BNguyên lý 2(KTCT)2518/05/2018H1052C3
10062090141.1720.17.16ANguyên lý 2(KTCT)2718/05/2018H1042C3
10072090141.1720.17.35Nguyên lý 2(KTCT)2518/05/2018H1072C3
10082090141.1720.17.46Nguyên lý 2(KTCT)3318/05/2018H2022C3
10092090141.1720.17.47Nguyên lý 2(KTCT)3218/05/2018H2032C3
10103080053.1720.15.57BGiáo dục học3115/05/2018H1042C3
10113080053.1720.15.57AGiáo dục học3115/05/2018H1032C3
10123190121.1720.17.41AGiải tích 22928/05/2018E2072C3
10133190121.1720.17.41BGiải tích 22828/05/2018E4022C3
10143190121.1720.17.37Giải tích 23528/05/2018E4012C3
10153190230.1720.17.52Giải tích 23328/05/2018E2042C3
10161072563.1720.17.45BHóa hữu cơ4022/05/2018F1062C3
10171072563.1720.17.45AHóa hữu cơ4022/05/2018F1072C3
10181072563.1720.17.46Hóa hữu cơ3323/05/2018H1052C3
10191072563.1720.17.47Hóa hữu cơ3223/05/2018H1062C3
10203190220.1720.16.15Xác suất thống kê2101/06/2018E301B2C3
10213190230.1720.17.47Giải tích 23228/05/2018E2032C3
10223190200.1720.17.46Đại số tuyến tính3402/06/2018H1082C1
10233050641.1720.17.40BVật lý 24026/05/2018F1072C1
10243050641.1720.17.40AVật lý 24026/05/2018F1082C1
10253050641.1720.17.38AVật lý 24326/05/2018F1022C1
10263050641.1720.17.38BVật lý 24326/05/2018F1012C1
10273050641.1720.17.39AVật lý 24226/05/2018F1062C1
10283050641.1720.17.39BVật lý 24226/05/2018F1032C1
10293050641.1720.xx.92Vật lý 23326/05/2018F3032C2
10303190200.1720.17.37Đại số tuyến tính3402/06/2018H1072C1
10313190230.1720.17.46Giải tích 23328/05/2018E4042C3
10323050650.1720.16.16Vật lý 34526/05/2018F1102C1
10333050650.1720.16.14Vật lý 32926/05/2018F2032C1
10343050011.1720.17.14BVật lý 12726/05/2018F1022C2
10353050011.1720.17.14AVật lý 12926/05/2018F1012C2
10363190121.1720.17.72Giải tích 24828/05/2018E2022C3
10373190121.1720.17.71Giải tích 25028/05/2018E2012C3
10383190121.1720.17.36Giải tích 23328/05/2018E3032C3
10393190121.1720.17.35Giải tích 22528/05/2018E3022C3
10403190121.1720.17.34Giải tích 22228/05/2018E301B2C3
10413190121.1720.17.63Giải tích 21028/05/2018E4032C3
10421072713.1720.16.47Hóa phân tích1401/06/2018H1072C3
10431072713.1720.16.48AHóa phân tích2922/05/2018F3022C4
10441072713.1720.16.48BHóa phân tích2822/05/2018F3012C4
10451072713.1720.16.53Hóa phân tích3701/06/2018H1082C3
10464180041.1720.17.01Tiếng Việt 1719/05/2018F4042C3
10474180070.1720.16.01Tiếng Việt 2820/05/2018F1092C3
10484180080.1720.15.01Tiếng Việt CN1119/05/2018F4052C3
10494130311.1720.17.29Anh văn A2.24719/05/2018F4092C1
10504130311.1720.17.20Anh văn A2.23819/05/2018F3032C1
10514130331.1720.14.28Anh văn CN điện3814/05/2018F2072C3
10524130331.1720.14.27Anh văn CN điện4114/05/2018F2062C3
10534130331.1720.14.32Anh văn CN điện4314/05/2018F2102C3
10544130331.1720.14.33Anh văn CN điện4414/05/2018F3012C3
10554130331.1720.15.27Anh văn CN điện4314/05/2018F3022C3
10564130331.1720.15.28Anh văn CN điện4114/05/2018F3032C3
10574130501.1720.17.57Anh văn A2.14519/05/2018F1092C3
10584130330.1720.14.38Anh văn CN ĐT3415/05/2018F3012C3
10594130311.1720.17.17Anh văn A2.24019/05/2018F2092C1
10604130330.1720.15.38Anh văn CN ĐT3810/05/2018F1082C3
10614130330.1720.15.39Anh văn CN ĐT4010/05/2018F1062C3
10624130311.1720.17.23Anh văn A2.24119/05/2018F3062C1
10634130501.1720.17.10Anh văn A2.14319/05/2018F1032C3
10644130501.1720.17.60Anh văn A2.12819/05/2018F2032C3
10654130311.1720.17.22Anh văn A2.24419/05/2018F3102C1
10664130311.1720.17.11Anh văn A2.24319/05/2018F1102C1
10674130311.1720.17.28Anh văn A2.24019/05/2018F3092C1
10684130501.1720.17.67Anh văn A2.14519/05/2018F2062C3
10694130501.1720.17.29Anh văn A2.14019/05/2018F1072C3
STTMã học phần Tên lớp học phầnCa thi Ngày thi Các phòng thi
11071123Hóa học thực phẩm2C322/05/2018F101
22090101Tư tưởng Hồ Chí Minh2C308/05/2018F101
31080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F101
41050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F101
51170372Vật lý kiến trúc 22C106/05/2018F101
61091043Thiết kế nền mặt đường2C124/05/2018F101
71080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F101
81102120Kỹ thuật thi công2C421/05/2018F101F103
91080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F103
101091043Thiết kế nền mặt đường2C124/05/2018F103
111170352Thông gió2C312/05/2018F103
121050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F103
131080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F103
141170372Vật lý kiến trúc 22C106/05/2018F103
151051473Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2C124/05/2018F108
161050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F108
171072873Hóa sinh thực phẩm 22C311/05/2018F108
181102050Cơ học kết cấu 22C318/05/2018F108
191051680Mạch điện tử tương tự và số2C315/05/2018F108
201080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F108
211080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F108F110
221102050Cơ học kết cấu 22C318/05/2018F110
231080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F110
241050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F110
251051473Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2C124/05/2018F110
261071123Hóa học thực phẩm2C322/05/2018F110
272090101Tư tưởng Hồ Chí Minh2C308/05/2018F206
281051473Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2C124/05/2018F206
291080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F206
301072873Hóa sinh thực phẩm 22C311/05/2018F206
312100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F302
321090033Địa chất công trình2C123/05/2018F402
332100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F402F406
341090033Địa chất công trình2C123/05/2018F406
351040451KT nhiệt2C125/05/2018H103
361040451KT nhiệt2C225/05/2018H103
371100022Cơ học kết cấu 12C331/05/2018H103
381040451KT nhiệt2C225/05/2018H107
391040451KT nhiệt2C125/05/2018H107
401180193Kinh tế XD2C123/05/2018H107
411040451KT nhiệt2C125/05/2018H108
421040451KT nhiệt2C225/05/2018H108H201
431040451KT nhiệt2C125/05/2018H201H204
441040451KT nhiệt2C225/05/2018H204
451102050Cơ học kết cấu 22C318/05/2018F109
461072063Vi sinh thực phẩm2C315/05/2018F109
471080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F109
481050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F109
491051473Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2C124/05/2018F109
501080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F109
512090101Tư tưởng Hồ Chí Minh2C308/05/2018F301
523060303Hóa học ĐC2C124/05/2018F301
532100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F303F308F401
541090033Địa chất công trình2C123/05/2018F401F407
552100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F407
561040451KT nhiệt2C225/05/2018H202
571040451KT nhiệt2C125/05/2018H202H203
581040451KT nhiệt2C225/05/2018H203
591181101Thống kê DNXD2C128/05/2018H206
601040451KT nhiệt2C225/05/2018H206
611040451KT nhiệt2C125/05/2018H206
621060742Kỹ thuật mạch điện tử 12C330/05/2018F207
631051473Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2C124/05/2018F207
641011203Máy công cụ2C111/05/2018F207
651102050Cơ học kết cấu 22C318/05/2018F207
661050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F207
673060303Hóa học ĐC2C124/05/2018F209
681102050Cơ học kết cấu 22C318/05/2018F209
691011203Máy công cụ2C111/05/2018F209
702090101Tư tưởng Hồ Chí Minh2C308/05/2018F209
711060742Kỹ thuật mạch điện tử 12C330/05/2018F209
722100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F310
731090033Địa chất công trình2C123/05/2018F405
742100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F405F408
751090033Địa chất công trình2C123/05/2018F408
761181101Thống kê DNXD2C128/05/2018H303
771170352Thông gió2C312/05/2018F106
781051680Mạch điện tử tương tự và số2C315/05/2018F106
791170372Vật lý kiến trúc 22C106/05/2018F106
801080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F106
811050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F106
822090101Tư tưởng Hồ Chí Minh2C308/05/2018F106
831091043Thiết kế nền mặt đường2C124/05/2018F106
841080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F106
851102120Kỹ thuật thi công2C421/05/2018F106
861080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F203
871051473Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2C124/05/2018F203
882090101Tư tưởng Hồ Chí Minh2C308/05/2018F203
891050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F203
901080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F203
911072063Vi sinh thực phẩm2C315/05/2018F203
921072873Hóa sinh thực phẩm 22C311/05/2018F203
931102050Cơ học kết cấu 22C318/05/2018F203
942100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F306
951090033Địa chất công trình2C123/05/2018F403
962100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F403
971100022Cơ học kết cấu 12C331/05/2018H105
981040451KT nhiệt2C225/05/2018H105
991180193Kinh tế XD2C123/05/2018H105
1001040451KT nhiệt2C125/05/2018H105
1011170352Thông gió2C312/05/2018F102
1021170372Vật lý kiến trúc 22C106/05/2018F102
1031080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F102
1041050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F102
1051071123Hóa học thực phẩm2C322/05/2018F102
1061091043Thiết kế nền mặt đường2C124/05/2018F102
1071080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F102
1081102120Kỹ thuật thi công2C421/05/2018F102F107
1091080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F107
1101091043Thiết kế nền mặt đường2C124/05/2018F107
1111050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F107
1121080710Sức bền vật liệu2C330/05/2018F107
1131051680Mạch điện tử tương tự và số2C315/05/2018F107
1141170352Thông gió2C312/05/2018F107
1151102050Cơ học kết cấu 22C318/05/2018F208
1161011203Máy công cụ2C111/05/2018F208
1171060742Kỹ thuật mạch điện tử 12C330/05/2018F208
1182090101Tư tưởng Hồ Chí Minh2C308/05/2018F208F210
1191060742Kỹ thuật mạch điện tử 12C330/05/2018F210
1203060303Hóa học ĐC2C124/05/2018F210
1212100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F307
1221100022Cơ học kết cấu 12C331/05/2018H101
1231040451KT nhiệt2C225/05/2018H106
1241180193Kinh tế XD2C123/05/2018H106
1251040451KT nhiệt2C125/05/2018H106
1261102050Cơ học kết cấu 22C318/05/2018F206
1271050931Kỹ thuật điện2C121/05/2018F206
1281072063Vi sinh thực phẩm2C315/05/2018F206
1291080710Sức bền vật liệu2C430/05/2018F206
1302100010Pháp luật ĐC2C325/05/2018F309F409
1311090033Địa chất công trình2C123/05/2018F409
1321040451KT nhiệt2C125/05/2018H104
1331100022Cơ học kết cấu 12C331/05/2018H104
1341040451KT nhiệt2C225/05/2018H104
1351040451KT nhiệt2C125/05/2018H205
1361181101Thống kê DNXD2C128/05/2018H205
1371040451KT nhiệt2C225/05/2018H205H207
1381040451KT nhiệt2C125/05/2018H207
1391111272Thủy lực2C321/05/2018F302
1401101033KT Đô thị2C119/05/2018F402
1411170393Cấp thoát nước2C112/05/2018H103
1421182043Kinh tế ngành2C315/05/2018H107
1431071793ĐA Công nghệ 1 (H5)2C129/05/2018H107
1441170393Cấp thoát nước2C112/05/2018H107H108
1451071793ĐA Công nghệ 1 (H5)2C129/05/2018H108
1461182043Kinh tế ngành2C315/05/2018H108H201
1471170732Kỹ thuật thông gió2C131/05/2018H201
1481170393Cấp thoát nước2C112/05/2018H201
1491170732Kỹ thuật thông gió2C131/05/2018H204
1501090382Vật liệu XD2C302/06/2018F109
1511111272Thủy lực2C321/05/2018F109F301
1521071193Bảo quản thực phẩm2C116/05/2018F303
1531111272Thủy lực2C321/05/2018F303
1541050923Lý thuyết điều khiển tự động2C311/05/2018F308
1551100973Xã hội học đô thị2C102/05/2018F401
1561070673Sản phẩm dầu mỏ TP2C318/05/2018F401
1571101033KT Đô thị2C119/05/2018F401
1581170732Kỹ thuật thông gió2C131/05/2018H202
1591071733ĐA công nghệ 1 (Silicat)2C130/05/2018H202
1601170393Cấp thoát nước2C112/05/2018H202
1611170732Kỹ thuật thông gió2C131/05/2018H203
1621180593Quản trị tài chính2C119/05/2018H206
1631111272Thủy lực2C321/05/2018F207
1641090382Vật liệu XD2C302/06/2018F207F209
1651061170Toán chuyên ngành2C128/05/2018F209
1661111272Thủy lực2C321/05/2018F209
1671101382Cơ học công trình2C331/05/2018F310
1681070673Sản phẩm dầu mỏ TP2C318/05/2018F310
1691050923Lý thuyết điều khiển tự động2C311/05/2018F310
1701100973Xã hội học đô thị2C102/05/2018F405F408
1711090382Vật liệu XD2C302/06/2018F106
1721040063Thiết bị trao đổi nhiệt2C111/05/2018F106
1731111272Thủy lực2C321/05/2018F203
1741090382Vật liệu XD2C302/06/2018F203
1751060483Điện tử công nghiệp2C323/05/2018F203
1761111272Thủy lực2C321/05/2018F306
1771100213KC BTCT đặc biệt2C315/05/2018F306
1781071193Bảo quản thực phẩm2C116/05/2018F306
1791101033KT Đô thị2C119/05/2018F403
1801182043Kinh tế ngành2C315/05/2018H105
1811170393Cấp thoát nước2C112/05/2018H105
1821090382Vật liệu XD2C302/06/2018F102
1831040063Thiết bị trao đổi nhiệt2C111/05/2018F102
1841090382Vật liệu XD2C302/06/2018F107
1851061170Toán chuyên ngành2C128/05/2018F208
1861090382Vật liệu XD2C302/06/2018F208
1871111272Thủy lực2C321/05/2018F208
1881101382Cơ học công trình2C331/05/2018F210
1891111272Thủy lực2C321/05/2018F210
1901090382Vật liệu XD2C302/06/2018F210
1911061170Toán chuyên ngành2C128/05/2018F210
1921050923Lý thuyết điều khiển tự động2C311/05/2018F307
1931100213KC BTCT đặc biệt2C315/05/2018F307
1941071193Bảo quản thực phẩm2C116/05/2018F307
1951182043Kinh tế ngành2C315/05/2018H106
1961170393Cấp thoát nước2C112/05/2018H106
1971090382Vật liệu XD2C302/06/2018F101F103
1981040063Thiết bị trao đổi nhiệt2C111/05/2018F103
1991111272Thủy lực2C321/05/2018F108
2001090382Vật liệu XD2C302/06/2018F108F110
2011111272Thủy lực2C321/05/2018F110F206
2021060483Điện tử công nghiệp2C323/05/2018F206
2031090382Vật liệu XD2C302/06/2018F206
2041050923Lý thuyết điều khiển tự động2C311/05/2018F309
2051070673Sản phẩm dầu mỏ TP2C318/05/2018F309
2061101382Cơ học công trình2C331/05/2018F309
2071170393Cấp thoát nước2C112/05/2018H104
2081180593Quản trị tài chính2C119/05/2018H205
2091170732Kỹ thuật thông gió2C131/05/2018H205
2101091063Mố và trụ cầu2C121/05/2018F302
2111031770Kinh tế vận tải2C318/05/2018F302
2123050011Vật lý 12C127/05/2018F302
2131061210Phương pháp tính2C123/05/2018F302
2143190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F302
2153050011Vật lý 12C227/05/2018F302
2161110083Thủy văn 12C329/05/2018F302
2173050011Vật lý 12C127/05/2018F402
2183050011Vật lý 12C227/05/2018F402
2191010323Điều khiển logic2C114/05/2018F402
2203050011Vật lý 12C127/05/2018F406
2213050011Vật lý 12C227/05/2018F406
2221170742Kiểm soát ô nhiễm MTKK2C114/05/2018H103
2231051413Thiết bị điện2C321/05/2018H107H108H201
2241061260Thông tin số2C321/05/2018H204
2251021383Vi điều khiển2C322/05/2018H204
2261180143Tổ chức thi công2C125/05/2018H305
2273050011Vật lý 12C127/05/2018F109
2283050011Vật lý 12C227/05/2018F109
2291021373P.tích và T.kế HT thông tin2C128/05/2018F109
2301071583Phân tích thực phẩm2C328/05/2018F109
2313050011Vật lý 12C227/05/2018F301
2321110083Thủy văn 12C329/05/2018F301
2333190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F301
2341061210Phương pháp tính2C123/05/2018F301
2353050011Vật lý 12C127/05/2018F301
2361091063Mố và trụ cầu2C121/05/2018F301
2371031770Kinh tế vận tải2C318/05/2018F303
2381051383Máy điện 12C121/05/2018F303
2393050011Vật lý 12C127/05/2018F303
2401061210Phương pháp tính2C123/05/2018F303
2413190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F303
2423050011Vật lý 12C227/05/2018F303
2431110083Thủy văn 12C329/05/2018F303
2443190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F308
2451051383Máy điện 12C121/05/2018F308
2463050011Vật lý 12C227/05/2018F308
2471031770Kinh tế vận tải2C318/05/2018F308
2483050011Vật lý 12C127/05/2018F308F401
2493050011Vật lý 12C227/05/2018F401
2501051383Máy điện 12C121/05/2018F401
2513050011Vật lý 12C227/05/2018F407
2523050011Vật lý 12C127/05/2018F407
2531061260Thông tin số2C321/05/2018H203
2541021383Vi điều khiển2C322/05/2018H203
2551180143Tổ chức thi công2C125/05/2018H304
2561072563Hóa hữu cơ2C101/06/2018E201
2573050011Vật lý 12C127/05/2018F207
2583190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F207
2591102080Máy xây dựng2C425/05/2018F207
2603050011Vật lý 12C227/05/2018F207
2611011233CN Gia công CNC2C125/05/2018F207F209
2623050011Vật lý 12C227/05/2018F209
2631091063Mố và trụ cầu2C121/05/2018F209
2641102080Máy xây dựng2C425/05/2018F209
2653190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F209
2663050011Vật lý 12C127/05/2018F209F310
2673050011Vật lý 12C227/05/2018F310F405
2683050011Vật lý 12C127/05/2018F405F408
2693050011Vật lý 12C227/05/2018F408
2701021383Vi điều khiển2C322/05/2018H301
2711102100Kết cấu thép 22C324/05/2018F106
2723050011Vật lý 12C127/05/2018F106
2733050011Vật lý 12C227/05/2018F106
2741071583Phân tích thực phẩm2C328/05/2018F106
2751011233CN Gia công CNC2C125/05/2018F203
2761102080Máy xây dựng2C425/05/2018F203
2773050011Vật lý 12C227/05/2018F203
2783190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F203
2793050011Vật lý 12C127/05/2018F203
2801031770Kinh tế vận tải2C318/05/2018F306
2813050011Vật lý 12C127/05/2018F306
2821051383Máy điện 12C121/05/2018F306
2831061210Phương pháp tính2C123/05/2018F306
2843190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F306
2853050011Vật lý 12C227/05/2018F306F403
2863050011Vật lý 12C127/05/2018F403
2871010323Điều khiển logic2C114/05/2018F403
2881170742Kiểm soát ô nhiễm MTKK2C114/05/2018H105
2891102100Kết cấu thép 22C324/05/2018F102
2903050011Vật lý 12C127/05/2018F102
2913190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F102
2923050011Vật lý 12C227/05/2018F102F107
2931021373P.tích và T.kế HT thông tin2C128/05/2018F107
2941071583Phân tích thực phẩm2C328/05/2018F107
2953050011Vật lý 12C127/05/2018F107
2961102100Kết cấu thép 22C324/05/2018F107
2971091063Mố và trụ cầu2C121/05/2018F208
2983190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F208
2991102080Máy xây dựng2C425/05/2018F208
3003050011Vật lý 12C127/05/2018F208
3013050011Vật lý 12C227/05/2018F208
3021011233CN Gia công CNC2C125/05/2018F208F210
3033050011Vật lý 12C227/05/2018F210
3041102080Máy xây dựng2C425/05/2018F210
3053050011Vật lý 12C127/05/2018F210
3063190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F210
3071091063Mố và trụ cầu2C121/05/2018F210
3081031770Kinh tế vận tải2C318/05/2018F307
3093050011Vật lý 12C127/05/2018F307
3101051383Máy điện 12C121/05/2018F307
3111061210Phương pháp tính2C123/05/2018F307
3123190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F307
3133050011Vật lý 12C227/05/2018F307
3141051413Thiết bị điện2C321/05/2018H106
3151170742Kiểm soát ô nhiễm MTKK2C114/05/2018H106
3161021383Vi điều khiển2C322/05/2018H208
3171180143Tổ chức thi công2C125/05/2018H306
3181072563Hóa hữu cơ2C101/06/2018E202E203
3193190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F101
3203050011Vật lý 12C227/05/2018F101
3211102100Kết cấu thép 22C324/05/2018F101
3223050011Vật lý 12C127/05/2018F101F103
3231102100Kết cấu thép 22C324/05/2018F103
3243050011Vật lý 12C227/05/2018F103
3253190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F103
3263050011Vật lý 12C227/05/2018F108
3271021373P.tích và T.kế HT thông tin2C128/05/2018F108
3281071583Phân tích thực phẩm2C328/05/2018F108
3293050011Vật lý 12C127/05/2018F108F110
3301071583Phân tích thực phẩm2C328/05/2018F110
3311021373P.tích và T.kế HT thông tin2C128/05/2018F110
3323050011Vật lý 12C227/05/2018F110
3331102080Máy xây dựng2C425/05/2018F206
3343050011Vật lý 12C127/05/2018F206
3353190041Xác suất thống kê2C328/05/2018F206
3363050011Vật lý 12C227/05/2018F206
3371011233CN Gia công CNC2C125/05/2018F206
3383050011Vật lý 12C227/05/2018F309
3393050011Vật lý 12C127/05/2018F309
3401051383Máy điện 12C121/05/2018F309
3413050011Vật lý 12C127/05/2018F409
3421170742Kiểm soát ô nhiễm MTKK2C114/05/2018H104
3431061260Thông tin số2C321/05/2018H205H207
3441021383Vi điều khiển2C322/05/2018H207
3451090990Nền và móng2C323/05/2018F302
3463190131Đại số2C130/05/2018F302
3473190131Đại số2C230/05/2018F302
3483190131Đại số2C130/05/2018F402
3491170011Môi trường2C423/05/2018F402
3501181092Luật kinh tế - XD2C324/05/2018F402
3511050643Vận hành nhà máy thuỷ điện2C321/05/2018F402
3523190131Đại số2C230/05/2018F402
3531022113PT và TK giải thuật2C326/05/2018F402
3541170011Môi trường2C323/05/2018F402F406
3551022113PT và TK giải thuật2C326/05/2018F406
3561170011Môi trường2C423/05/2018F406
3571090970Cơ học đất2C126/05/2018H103
3581031112Thủy khí ứng dụng2C116/05/2018H103
3591031092Thủy khí và máy TK2C301/06/2018H103
3601051402Phương pháp tính2C317/05/2018H201H204
3613190131Đại số2C230/05/2018F109
3623190131Đại số2C130/05/2018F109
3631090990Nền và móng2C323/05/2018F301
3643190131Đại số2C130/05/2018F301
3653190131Đại số2C230/05/2018F301
3661051603Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số2C326/05/2018F303
3673190131Đại số2C230/05/2018F303
3683190131Đại số2C130/05/2018F303
3691090990Nền và móng2C323/05/2018F303
3703190131Đại số2C130/05/2018F308
3711051603Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số2C326/05/2018F308
3721170011Môi trường2C423/05/2018F308
3731050643Vận hành nhà máy thuỷ điện2C321/05/2018F308
3743190131Đại số2C230/05/2018F308
3751170011Môi trường2C323/05/2018F308F401
3761022113PT và TK giải thuật2C326/05/2018F401
3773190131Đại số2C230/05/2018F401
3781050643Vận hành nhà máy thuỷ điện2C321/05/2018F401
3791170011Môi trường2C423/05/2018F401
3803190131Đại số2C130/05/2018F401
3811170011Môi trường2C423/05/2018F407
3821170011Môi trường2C323/05/2018F407
3831071763ĐA công nghệ 1 (Polime)2C330/05/2018H202
3841051402Phương pháp tính2C317/05/2018H202H203H206
3851070043CS thiết kế nhà máy2C318/05/2018H304
3861090473TK hình học & KS TK đường ôtô2C122/05/2018H308
3871050223Ngắn mạch trong HTĐ2C326/05/2018F207
3881090990Nền và móng2C323/05/2018F207
3893190131Đại số2C130/05/2018F207
3903190131Đại số2C230/05/2018F207F209
3913190131Đại số2C130/05/2018F209
3921090990Nền và móng2C323/05/2018F209
3931040873Tự động điều chỉnh QT nhiệt2C127/04/2018F209
3941050223Ngắn mạch trong HTĐ2C326/05/2018F209
3953190131Đại số2C230/05/2018F310
3963190131Đại số2C130/05/2018F310
3971170011Môi trường2C323/05/2018F405
3981022113PT và TK giải thuật2C326/05/2018F405
3991170011Môi trường2C423/05/2018F405
4001181092Luật kinh tế - XD2C324/05/2018F405
4011170011Môi trường2C423/05/2018F408
4021170011Môi trường2C323/05/2018F408
4031071273CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2C321/05/2018H301
4041070043CS thiết kế nhà máy2C318/05/2018H301H303
4051090473TK hình học & KS TK đường ôtô2C122/05/2018H402
4063190131Đại số2C230/05/2018F106
4071010173CN Chế tạo máy 12C128/05/2018F106
4083190131Đại số2C130/05/2018F106F203
4091050223Ngắn mạch trong HTĐ2C326/05/2018F203
4103190131Đại số2C230/05/2018F203
4111051603Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số2C326/05/2018F306
4121090990Nền và móng2C323/05/2018F306
4133190131Đại số2C130/05/2018F306
4143190131Đại số2C230/05/2018F306
4151170011Môi trường2C423/05/2018F403
4161181092Luật kinh tế - XD2C324/05/2018F403
4171022113PT và TK giải thuật2C326/05/2018F403
4181170011Môi trường2C323/05/2018F403
4191031092Thủy khí và máy TK2C301/06/2018H105
4201090970Cơ học đất2C126/05/2018H105
4211090473TK hình học & KS TK đường ôtô2C122/05/2018H401
4223190131Đại số2C230/05/2018F102
4231010173CN Chế tạo máy 12C128/05/2018F102
4243190131Đại số2C130/05/2018F102F107
4253190131Đại số2C230/05/2018F107
4261050223Ngắn mạch trong HTĐ2C326/05/2018F208
4271090990Nền và móng2C323/05/2018F208
4283190131Đại số2C130/05/2018F208
4293190131Đại số2C230/05/2018F208F210
4303190131Đại số2C130/05/2018F210
4311040873Tự động điều chỉnh QT nhiệt2C127/04/2018F210
4321050643Vận hành nhà máy thuỷ điện2C321/05/2018F307
4331051603Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số2C326/05/2018F307
4341090990Nền và móng2C323/05/2018F307
4353190131Đại số2C230/05/2018F307
4363190131Đại số2C130/05/2018F307
4371090970Cơ học đất2C126/05/2018H101
4381031112Thủy khí ứng dụng2C116/05/2018H101
4391031092Thủy khí và máy TK2C301/06/2018H101H106
4401031112Thủy khí ứng dụng2C116/05/2018H106
4411090970Cơ học đất2C126/05/2018H106
4421071273CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2C321/05/2018H208
4431070043CS thiết kế nhà máy2C318/05/2018H302
4441071273CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2C321/05/2018H302
4453190131Đại số2C230/05/2018F101
4461010173CN Chế tạo máy 12C128/05/2018F101
4473190131Đại số2C130/05/2018F101F103
4481010173CN Chế tạo máy 12C128/05/2018F103
4493190131Đại số2C230/05/2018F103F108
4501050223Ngắn mạch trong HTĐ2C326/05/2018F108
4513190131Đại số2C130/05/2018F108
4523190131Đại số2C230/05/2018F110
4533190131Đại số2C130/05/2018F110
4541050223Ngắn mạch trong HTĐ2C326/05/2018F206
4551040873Tự động điều chỉnh QT nhiệt2C127/04/2018F206
4563190131Đại số2C130/05/2018F206
4573190131Đại số2C230/05/2018F206
4581050643Vận hành nhà máy thuỷ điện2C321/05/2018F309
4593190131Đại số2C230/05/2018F309
4601170011Môi trường2C323/05/2018F309
4611170011Môi trường2C423/05/2018F309
4623190131Đại số2C130/05/2018F309
4631170011Môi trường2C323/05/2018F409
4641170011Môi trường2C423/05/2018F409
4651031092Thủy khí và máy TK2C301/06/2018H104
4661031112Thủy khí ứng dụng2C116/05/2018H104
4671090970Cơ học đất2C126/05/2018H104
4681170692Xử lý nước thải đô thị2C317/05/2018F302
4691080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F302
4701080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F302
4711080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F302F402
4721080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F402
4731080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F402F406
4741080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F406
4751080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F406
4761090372Trắc địa2C110/05/2018H103
4771061062KT điện tử2C201/06/2018H103
4781061062KT điện tử2C101/06/2018H103H107
4791010303Kỹ thuật Chế tạo máy2C128/05/2018H107
4801061062KT điện tử2C201/06/2018H107
4811090372Trắc địa2C110/05/2018H107H108
4821061062KT điện tử2C201/06/2018H108
4831010303Kỹ thuật Chế tạo máy2C128/05/2018H108
4841061062KT điện tử2C101/06/2018H108H201
4851010303Kỹ thuật Chế tạo máy2C128/05/2018H201
4861061062KT điện tử2C201/06/2018H201
4871061062KT điện tử2C101/06/2018H204
4881061062KT điện tử2C201/06/2018H204
4891100923Lịch sử đô thị2C127/05/2018H204
4901051423Truyền động điện2C318/05/2018H305
4911080491Cơ học ứng dụng2C329/05/2018F109
4921051373Lý thuyết mạch điện 22C324/05/2018F109
4931080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F301
4941080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F301
4951080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F301
4961170692Xử lý nước thải đô thị2C317/05/2018F301F303
4971080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F303
4981080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F303
4991080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F303
5001080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F308
5011080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F308
5021080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F308
5031080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F401
5041080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F401
5051080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F401F407
5061080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F407
5071080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F407
5081061062KT điện tử2C101/06/2018H202
5091090372Trắc địa2C110/05/2018H202
5101061062KT điện tử2C201/06/2018H202H203
5111090372Trắc địa2C110/05/2018H203
5121061062KT điện tử2C101/06/2018H203
5131100923Lịch sử đô thị2C127/05/2018H203
5141051423Truyền động điện2C318/05/2018H206
5151051373Lý thuyết mạch điện 22C324/05/2018H206
5161051423Truyền động điện2C318/05/2018H308
5171040803Điều hòa không khí2C329/05/2018F207
5181080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F209
5191080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F209
5201080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F209
5211080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F405
5221080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F405
5231080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F405
5241080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F408
5251080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F408
5261080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F408
5271170033Độc học môi trường2C125/05/2018H301
5281051373Lý thuyết mạch điện 22C324/05/2018H301
5291170033Độc học môi trường2C125/05/2018H303
5301051423Truyền động điện2C318/05/2018H307
5311080491Cơ học ứng dụng2C329/05/2018F106
5321010183CN Chế tạo máy 22C118/05/2018F106
5331050233Mạng điện2C123/05/2018F106
5341051373Lý thuyết mạch điện 22C324/05/2018F203
5351040803Điều hòa không khí2C329/05/2018F203
5361170692Xử lý nước thải đô thị2C317/05/2018F306
5371080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F306
5381080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F306
5391080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F306
5401080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F403
5411080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F403
5421080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F403
5431061062KT điện tử2C101/06/2018H105
5441090372Trắc địa2C110/05/2018H105
5451061062KT điện tử2C201/06/2018H105
5461080491Cơ học ứng dụng2C329/05/2018F102
5471010183CN Chế tạo máy 22C118/05/2018F102
5481050233Mạng điện2C123/05/2018F102F107
5491080491Cơ học ứng dụng2C329/05/2018F107
5501080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F208
5511080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F208
5521080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F208
5531080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F307
5541080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F307
5551080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F307
5561090372Trắc địa2C110/05/2018H101
5571061062KT điện tử2C101/06/2018H106
5581090372Trắc địa2C110/05/2018H106
5591061062KT điện tử2C201/06/2018H106
5601170033Độc học môi trường2C125/05/2018H302
5611051423Truyền động điện2C318/05/2018H306
5621080491Cơ học ứng dụng2C329/05/2018F101
5631010183CN Chế tạo máy 22C118/05/2018F101
5641050233Mạng điện2C123/05/2018F101F103
5651010183CN Chế tạo máy 22C118/05/2018F103
5661080491Cơ học ứng dụng2C329/05/2018F103
5671051373Lý thuyết mạch điện 22C324/05/2018F108
5681080491Cơ học ứng dụng2C329/05/2018F108
5691050233Mạng điện2C123/05/2018F108
5701080491Cơ học ứng dụng2C329/05/2018F110
5711051373Lý thuyết mạch điện 22C324/05/2018F206
5721040803Điều hòa không khí2C329/05/2018F206
5731080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F309
5741080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F309
5751080401Vẽ Kỹ thuật3C215/05/2018F309F409
5761080401Vẽ Kỹ thuật3C315/05/2018F409
5771080401Vẽ Kỹ thuật3C115/05/2018F409
5781090372Trắc địa2C110/05/2018H104
5791061062KT điện tử2C201/06/2018H104
5801061062KT điện tử2C101/06/2018H104
5811051373Lý thuyết mạch điện 22C324/05/2018H205
5821100923Lịch sử đô thị2C127/05/2018H205
5831051423Truyền động điện2C318/05/2018H205
5842090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F102
5851072673Quá trình & thiết bị truyền chất2C125/05/2018F102
5861031610Lý thuyết ô tô và máy công trình2C323/05/2018F102
5871100062KC bê tông CT 12C221/05/2018F102
5881011193KT Điều khiển tự đông2C318/05/2018F102
5891100102KC thép 12C314/05/2018F102
5902090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F102
5913190121Giải tích 22C303/06/2018F102
5921091083Thi công nền đường2C317/05/2018F102
5931102090Phương pháp tính2C116/05/2018F102
5941010613ĐK thuỷ khí & LT PLC2C122/05/2018F102
5951091083Thi công nền đường2C317/05/2018F107
5961102090Phương pháp tính2C116/05/2018F107
5973190121Giải tích 22C303/06/2018F107
5982090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F107
5991100102KC thép 12C314/05/2018F107
6001011193KT Điều khiển tự đông2C318/05/2018F107
6011100062KC bê tông CT 12C221/05/2018F107
6021072673Quá trình & thiết bị truyền chất2C125/05/2018F107
6032090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F107F208
6041031690Nhiên liệu và dầu mỡ2C116/05/2018F208
6052090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F208
6063190121Giải tích 22C303/06/2018F208
6071080623Nguyên lý máy2C322/05/2018F208
6081101442Kết cấu CT (BT+Thép)2C108/05/2018F208
6092090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F210
6101080623Nguyên lý máy2C322/05/2018F210
6113190121Giải tích 22C303/06/2018F210
6121061230Tổ chức máy tính2C326/05/2018F210
6132090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F210
6141040893Nhà máy nhiệt điện2C224/04/2018F210
6152090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F101
6161011193KT Điều khiển tự đông2C318/05/2018F101
6171100102KC thép 12C314/05/2018F101
6182090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F101
6191072673Quá trình & thiết bị truyền chất2C125/05/2018F101
6201031610Lý thuyết ô tô và máy công trình2C323/05/2018F101
6211100062KC bê tông CT 12C221/05/2018F101
6223190121Giải tích 22C303/06/2018F101
6231091083Thi công nền đường2C317/05/2018F101
6241102090Phương pháp tính2C116/05/2018F101
6251010613ĐK thuỷ khí & LT PLC2C122/05/2018F101F103
6261091083Thi công nền đường2C317/05/2018F103
6271102090Phương pháp tính2C116/05/2018F103
6283190121Giải tích 22C303/06/2018F103
6291031610Lý thuyết ô tô và máy công trình2C323/05/2018F103
6301072673Quá trình & thiết bị truyền chất2C125/05/2018F103
6312090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F103
6321100102KC thép 12C314/05/2018F103
6331011193KT Điều khiển tự đông2C318/05/2018F103
6341100062KC bê tông CT 12C221/05/2018F103
6352090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F103F108
6361100102KC thép 12C314/05/2018F108
6372090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F108
6381100062KC bê tông CT 12C221/05/2018F108
6391102090Phương pháp tính2C116/05/2018F108
6403190121Giải tích 22C303/06/2018F108
6411102090Phương pháp tính2C116/05/2018F110
6423190121Giải tích 22C303/06/2018F110
6431100062KC bê tông CT 12C221/05/2018F110
6442090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F110F302
6452090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F302
6463190121Giải tích 22C303/06/2018F302
6471061230Tổ chức máy tính2C326/05/2018F302
6482090121ĐLCM của ĐCSVN2C218/05/2018F402
6492090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F402
6502090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F402
6512090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F402
6521010163TBCN và cấp phôi TĐ2C321/05/2018F406
6532090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F406
6542090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F406
6552090121ĐLCM của ĐCSVN2C218/05/2018F406
6562090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F406
6571011113Vật liệu kỹ thuật2C324/05/2018H103
6583190121Giải tích 22C203/06/2018H103
6591091033Cầu bê tông cốt thép2C128/05/2018H103
6603190121Giải tích 22C103/06/2018H103
6611051650Điều khiển logic2C117/05/2018H103H107
6623190121Giải tích 22C103/06/2018H107
6633190121Giải tích 22C203/06/2018H107
6641011113Vật liệu kỹ thuật2C324/05/2018H107H108
6653190121Giải tích 22C203/06/2018H108
6663190121Giải tích 22C103/06/2018H108
6671051650Điều khiển logic2C117/05/2018H108
6683190121Giải tích 22C103/06/2018H201
6693190121Giải tích 22C203/06/2018H201
6701011113Vật liệu kỹ thuật2C324/05/2018H201
6713190121Giải tích 22C203/06/2018H204
6723190121Giải tích 22C103/06/2018H204
6733190121Giải tích 22C203/06/2018H305
6742090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F109
6751100062KC bê tông CT 12C221/05/2018F109
6761100102KC thép 12C314/05/2018F109
6772090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F109
6781061230Tổ chức máy tính2C326/05/2018F109
6793190121Giải tích 22C303/06/2018F109
6801102090Phương pháp tính2C116/05/2018F109
6812090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F301
6821061230Tổ chức máy tính2C326/05/2018F301
6833190121Giải tích 22C303/06/2018F301
6842090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F301F303
6851071253CN lên men2C324/05/2018F303
6862090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F303
6873190121Giải tích 22C303/06/2018F303
6881170083Thoát nước ĐT & CN2C228/05/2018F308
6892090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F308
6903190121Giải tích 22C303/06/2018F308
6912090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F308F401
6922090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F401
6932090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F401
6942090121ĐLCM của ĐCSVN2C218/05/2018F401F407
6952090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F407
6962090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F407
6972090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F407
6981010163TBCN và cấp phôi TĐ2C321/05/2018F407
6993190121Giải tích 22C103/06/2018H202
7001011113Vật liệu kỹ thuật2C324/05/2018H202
7013190121Giải tích 22C203/06/2018H202H203
7023190121Giải tích 22C103/06/2018H305H203H206
7033190121Giải tích 22C203/06/2018H206
7041061240Điện tử thông tin2C301/06/2018H206
7053190121Giải tích 22C203/06/2018H304
7063190121Giải tích 22C103/06/2018H304
7071080623Nguyên lý máy2C322/05/2018F207
7081031690Nhiên liệu và dầu mỡ2C116/05/2018F207
7093190121Giải tích 22C303/06/2018F207
7101101442Kết cấu CT (BT+Thép)2C108/05/2018F209
7113190121Giải tích 22C303/06/2018F209
7122090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F209
7132090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F209F310
7142090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F310
7152090121ĐLCM của ĐCSVN2C218/05/2018F310
7162090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F310
7171170083Thoát nước ĐT & CN2C228/05/2018F310
7182090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F405
7192090121ĐLCM của ĐCSVN2C218/05/2018F405
7202090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F405
7211010163TBCN và cấp phôi TĐ2C321/05/2018F405
7222090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F405
7232090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F408
7242090121ĐLCM của ĐCSVN2C218/05/2018F408
7252090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F408
7263190121Giải tích 22C103/06/2018H301
7273190121Giải tích 22C203/06/2018H301H303
7283190121Giải tích 22C103/06/2018H303
7293190121Giải tích 22C203/06/2018H307
7303190121Giải tích 22C103/06/2018H307
7312090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F106
7321072673Quá trình & thiết bị truyền chất2C125/05/2018F106
7331031610Lý thuyết ô tô và máy công trình2C323/05/2018F106
7341100062KC bê tông CT 12C221/05/2018F106
7351011193KT Điều khiển tự đông2C318/05/2018F106
7361100102KC thép 12C314/05/2018F106
7372090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F106
7383190121Giải tích 22C303/06/2018F106
7391091083Thi công nền đường2C317/05/2018F106
7401102090Phương pháp tính2C116/05/2018F106
7411010613ĐK thuỷ khí & LT PLC2C122/05/2018F106
7423190121Giải tích 22C303/06/2018F203
7432090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F203
7441100102KC thép 12C314/05/2018F203
7452090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F203
7461040893Nhà máy nhiệt điện2C224/04/2018F203F306
7472090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F306
7481071253CN lên men2C324/05/2018F306
7493190121Giải tích 22C303/06/2018F306
7502090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F306
7512090121ĐLCM của ĐCSVN2C218/05/2018F403
7522090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F403
7532090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F403
7541010163TBCN và cấp phôi TĐ2C321/05/2018F403
7552090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F403
7561091033Cầu bê tông cốt thép2C128/05/2018H105
7571051650Điều khiển logic2C117/05/2018H105
7583190121Giải tích 22C103/06/2018H105
7591011113Vật liệu kỹ thuật2C324/05/2018H105
7603190121Giải tích 22C203/06/2018H105
7612090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F307
7621071253CN lên men2C324/05/2018F307
7632090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F307
7643190121Giải tích 22C303/06/2018F307
7653190121Giải tích 22C203/06/2018H101
7661011113Vật liệu kỹ thuật2C324/05/2018H101
7671051650Điều khiển logic2C117/05/2018H101
7683190121Giải tích 22C103/06/2018H101
7691091033Cầu bê tông cốt thép2C128/05/2018H101H106
7703190121Giải tích 22C103/06/2018H106
7711051650Điều khiển logic2C117/05/2018H106
7721011113Vật liệu kỹ thuật2C324/05/2018H106
7733190121Giải tích 22C203/06/2018H106H208
7743190121Giải tích 22C103/06/2018H208H302
7753190121Giải tích 22C203/06/2018H302H306
7763190121Giải tích 22C103/06/2018H306
7771100102KC thép 12C314/05/2018F110
7782090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F110F206
7793190121Giải tích 22C303/06/2018F206
7801040893Nhà máy nhiệt điện2C224/04/2018F206
7812090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F206
7821101442Kết cấu CT (BT+Thép)2C108/05/2018F206
7831170083Thoát nước ĐT & CN2C228/05/2018F309
7842090141Nguyên lý 2(KTCT)2C117/05/2018F309
7852090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F309
7862090141Nguyên lý 2(KTCT)2C217/05/2018F309
7872090121ĐLCM của ĐCSVN2C118/05/2018F409
7882090121ĐLCM của ĐCSVN2C218/05/2018F409
7891011113Vật liệu kỹ thuật2C324/05/2018H104
7903190121Giải tích 22C203/06/2018H104
7911091033Cầu bê tông cốt thép2C128/05/2018H104
7923190121Giải tích 22C103/06/2018H104
7931051650Điều khiển logic2C117/05/2018H104
7943190121Giải tích 22C103/06/2018H205
7953190121Giải tích 22C203/06/2018H205
7963190121Giải tích 22C103/06/2018H207
7971061240Điện tử thông tin2C301/06/2018H207
7983190121Giải tích 22C203/06/2018H207