Danh sách giảng viên chưa nộp bảng điểm
Tùy chọn
Học kỳ: Khoa:
STTHọc phần & ca thiNgười nhập điểmNộp bảng điểm
Học phần Mã ca thi Ngày thiHọ tênSố điện thoạiHạn nộpSố ngày trễ
Ca thi tổng: Công nghệ kim loại - Lớp CLC [10100822320T01]
1Công nghệ kim loại - Lớp CLC101008223202C10127/05/2024Đinh Minh Diệm091403885630/06/2024
2Công nghệ kim loại - Lớp CLC101008223202C10227/05/2024Đinh Minh Diệm091403885630/06/2024
Ca thi tổng: ROBOT Công nghiệp [10101522320T02]
3ROBOT Công nghiệp101015223202C30528/05/202430/06/2024
4ROBOT Công nghiệp101015223202C30628/05/202430/06/2024
5ROBOT Công nghiệp101015223202C30428/05/202430/06/2024
6ROBOT Công nghiệp101015223202C30328/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: ROBOT Công nghiệp - Lớp CLC [10101522320T01]
7ROBOT Công nghiệp - Lớp CLC101015223202C30228/05/2024Lê Hoài Nam090630930230/06/2024
8ROBOT Công nghiệp - Lớp CLC101015223202C30128/05/2024Lê Hoài Nam090630930230/06/2024
Ca thi tổng: Cảm biến công nghiệp [10103532320T02]
9Cảm biến công nghiệp101035323202C30422/05/2024Đặng Phước Vinh090821741530/06/2024
10Cảm biến công nghiệp101035323202C30322/05/2024Đặng Phước Vinh090821741530/06/2024
Ca thi tổng: Cảm biến công nghiệp - Lớp CLC [10103532320T01]
11Cảm biến công nghiệp - Lớp CLC101035323202C30222/05/2024Đặng Phước Vinh090821741530/06/2024
12Cảm biến công nghiệp - Lớp CLC101035323202C30122/05/2024Đặng Phước Vinh090821741530/06/2024
Ca thi tổng: Điều khiển thuỷ khí [10107722320T01]
13Điều khiển thuỷ khí101077223202C30203/06/2024Trần Xuân Tùy098345971930/06/2024
14Điều khiển thuỷ khí101077223202C30503/06/2024Trần Xuân Tùy098345971930/06/2024
15Điều khiển thuỷ khí101077223202C30403/06/2024Trần Xuân Tùy098345971930/06/2024
16Điều khiển thuỷ khí101077223202C30603/06/2024Trần Xuân Tùy098345971930/06/2024
17Điều khiển thuỷ khí101077223202C30303/06/2024Trần Xuân Tùy098345971930/06/2024
18Điều khiển thuỷ khí101077223202C30103/06/2024Trần Xuân Tùy098345971930/06/2024
Ca thi tổng: Vật liệu kỹ thuật [10111132320T01]
19Vật liệu kỹ thuật101111323202C40505/06/2024Tào Quang Bảng090555700230/06/2024
20Vật liệu kỹ thuật101111323202C40205/06/2024Tào Quang Bảng090555700230/06/2024
21Vật liệu kỹ thuật101111323202C40405/06/2024Tào Quang Bảng090555700230/06/2024
22Vật liệu kỹ thuật101111323202C40305/06/2024Tào Quang Bảng090555700230/06/2024
23Vật liệu kỹ thuật101111323202C40105/06/2024Tào Quang Bảng090555700230/06/2024
Ca thi tổng: Bảo trì công nghiệp [10112632320T01]
24Bảo trì công nghiệp101126323202C10222/05/2024Đinh Đức Hạnh090564946630/06/2024
25Bảo trì công nghiệp101126323202C10322/05/2024Đinh Đức Hạnh090564946630/06/2024
26Bảo trì công nghiệp101126323202C10122/05/2024Đinh Đức Hạnh090564946630/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật chế tạo máy [10117002320T01]
27Kỹ thuật chế tạo máy101170023202C30127/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
28Kỹ thuật chế tạo máy101170023202C30427/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
29Kỹ thuật chế tạo máy101170023202C30327/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
30Kỹ thuật chế tạo máy101170023202C30527/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
31Kỹ thuật chế tạo máy101170023202C30227/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
Ca thi tổng: Toán CN 1: Phuong pháp tính [10121332320T01]
32Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40810/06/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
33Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40610/06/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
34Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40510/06/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
35Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40210/06/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
36Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40910/06/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
37Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40710/06/2024Nguyễn Phạm Thế Nhân090596947530/06/2024
38Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40110/06/2024Nguyễn Phạm Thế Nhân090596947530/06/2024
39Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40310/06/2024Nguyễn Phạm Thế Nhân090596947530/06/2024
40Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C40410/06/2024Nguyễn Phạm Thế Nhân090596947530/06/2024
41Toán CN 1: Phuong pháp tính101213323202C41010/06/2024Nguyễn Phạm Thế Nhân090596947530/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật vi điều khiển [10122032320T02]
42Kỹ thuật vi điều khiển101220323202C30324/05/2024Đặng Phước Vinh090821741530/06/2024
43Kỹ thuật vi điều khiển101220323202C30424/05/2024Đặng Phước Vinh090821741530/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật vi điều khiển - Lớp CLC [10122032320T01]
44Kỹ thuật vi điều khiển - Lớp CLC101220323202C30124/05/2024Đặng Phước Vinh090821741530/06/2024
45Kỹ thuật vi điều khiển - Lớp CLC101220323202C30224/05/2024Đặng Phước Vinh090821741530/06/2024
Ca thi tổng: Toán nâng cao CDT2 (tối ưu hóa UD) [10122232320T02]
46Toán nâng cao CDT2 (tối ưu hóa UD)101222323202C30430/05/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
47Toán nâng cao CDT2 (tối ưu hóa UD)101222323202C30530/05/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
Ca thi tổng: Toán nâng cao CDT2 (tối ưu hóa UD) - Lớp CLC [10122232320T01]
48Toán nâng cao CDT2 (tối ưu hóa UD) - Lớp CLC101222323202C30330/05/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
49Toán nâng cao CDT2 (tối ưu hóa UD) - Lớp CLC101222323202C30230/05/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
50Toán nâng cao CDT2 (tối ưu hóa UD) - Lớp CLC101222323202C30130/05/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
Ca thi tổng: Toán CN 2: PP phần tử hữu hạn [10122302320T01]
51Toán CN 2: PP phần tử hữu hạn101223023202C30207/06/2024Nguyễn Phạm Thế Nhân090596947530/06/2024
52Toán CN 2: PP phần tử hữu hạn101223023202C30307/06/2024Nguyễn Phạm Thế Nhân090596947530/06/2024
53Toán CN 2: PP phần tử hữu hạn101223023202C30107/06/2024Nguyễn Phạm Thế Nhân090596947530/06/2024
Ca thi tổng: Thiết kế máy [10122332320T01]
54Thiết kế máy101223323202C30105/06/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
55Thiết kế máy101223323202C30405/06/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
56Thiết kế máy101223323202C30305/06/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
57Thiết kế máy101223323202C30605/06/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
58Thiết kế máy101223323202C30205/06/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
59Thiết kế máy101223323202C30505/06/2024Phạm Anh Đức094877704030/06/2024
Ca thi tổng: Vật liệu kỹ thuật [10122402320T01]
60Vật liệu kỹ thuật101224023202C40106/06/2024Nguyễn Bá Kiên097959365430/06/2024
61Vật liệu kỹ thuật101224023202C40406/06/2024Nguyễn Bá Kiên097959365430/06/2024
62Vật liệu kỹ thuật101224023202C40506/06/2024Nguyễn Bá Kiên097959365430/06/2024
63Vật liệu kỹ thuật101224023202C40306/06/2024Nguyễn Bá Kiên097959365430/06/2024
64Vật liệu kỹ thuật101224023202C40206/06/2024Nguyễn Bá Kiên097959365430/06/2024
65Vật liệu kỹ thuật101224023202C40606/06/2024Nguyễn Bá Kiên097959365430/06/2024
Ca thi tổng: Chi tiết và cơ cấu máy [10122532320T01]
66Chi tiết và cơ cấu máy101225323202C30123/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
67Chi tiết và cơ cấu máy101225323202C30223/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
68Chi tiết và cơ cấu máy101225323202C30323/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
69Chi tiết và cơ cấu máy101225323202C30423/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
70Chi tiết và cơ cấu máy101225323202C30523/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử [10123032320T01]
71Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử101230323202C30403/06/2024Đỗ Thế Cần30/06/2024
72Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử101230323202C30203/06/2024Đỗ Thế Cần30/06/2024
73Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử101230323202C30303/06/2024Đỗ Thế Cần30/06/2024
74Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử101230323202C30103/06/2024Đỗ Thế Cần30/06/2024
75Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử101230323202C30503/06/2024Đỗ Thế Cần30/06/2024
Ca thi tổng: Công nghệ CAD/CAM [10123232320T01]
76Công nghệ CAD/CAM101232323202C30525/05/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
77Công nghệ CAD/CAM101232323202C30225/05/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
78Công nghệ CAD/CAM101232323202C30125/05/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
79Công nghệ CAD/CAM101232323202C30425/05/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
80Công nghệ CAD/CAM101232323202C30325/05/2024Trần Đình Sơn090521116130/06/2024
Ca thi tổng: Truyền động thủy khí [10123902320T01]
81Truyền động thủy khí101239023202C30831/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
82Truyền động thủy khí101239023202C30731/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
83Truyền động thủy khí101239023202C30531/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
84Truyền động thủy khí101239023202C30631/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
85Truyền động thủy khí101239023202C30231/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
86Truyền động thủy khí101239023202C30431/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
87Truyền động thủy khí101239023202C30331/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
88Truyền động thủy khí101239023202C30131/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
89Truyền động thủy khí101239023202C30931/05/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
Ca thi tổng: Cơ sở điều khiển hệ cơ khí [10124402320T01]
90Cơ sở điều khiển hệ cơ khí101244023202C30123/05/2024Võ Như Thành090353208330/06/2024
91Cơ sở điều khiển hệ cơ khí101244023202C30523/05/2024Võ Như Thành090353208330/06/2024
92Cơ sở điều khiển hệ cơ khí101244023202C30323/05/2024Võ Như Thành090353208330/06/2024
93Cơ sở điều khiển hệ cơ khí101244023202C30423/05/2024Võ Như Thành090353208330/06/2024
94Cơ sở điều khiển hệ cơ khí101244023202C30223/05/2024Võ Như Thành090353208330/06/2024
Ca thi tổng: Công nghệ gia công áp lực [10125602320T01]
95Công nghệ gia công áp lực101256023202C30429/05/2024Lưu Đức Hòa091341301430/06/2024
96Công nghệ gia công áp lực101256023202C30529/05/2024Lưu Đức Hòa091341301430/06/2024
97Công nghệ gia công áp lực101256023202C30329/05/2024Võ Trần Anh30/06/2024
98Công nghệ gia công áp lực101256023202C30129/05/2024Võ Trần Anh30/06/2024
99Công nghệ gia công áp lực101256023202C30229/05/2024Võ Trần Anh30/06/2024
Ca thi tổng: Cơ sở máy công cụ [10125702320T02]
100Cơ sở máy công cụ101257023202C40327/05/2024Phạm Văn Trung098470567730/06/2024
101Cơ sở máy công cụ101257023202C40427/05/2024Phạm Văn Trung098470567730/06/2024
102Cơ sở máy công cụ101257023202C40227/05/2024Phạm Văn Trung098470567730/06/2024
103Cơ sở máy công cụ101257023202C40527/05/2024Bùi Trương Vỹ091416885530/06/2024
104Cơ sở máy công cụ101257023202C40127/05/2024Bùi Trương Vỹ091416885530/06/2024
Ca thi tổng: Cơ sở công nghệ chế tạo máy [10125802320T01]
105Cơ sở công nghệ chế tạo máy101258023202C40424/05/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
106Cơ sở công nghệ chế tạo máy101258023202C40324/05/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
107Cơ sở công nghệ chế tạo máy101258023202C40224/05/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
108Cơ sở công nghệ chế tạo máy101258023202C40124/05/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
109Cơ sở công nghệ chế tạo máy101258023202C40524/05/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
Ca thi tổng: Điều khiển logic và lập trình PLC [10126002320T01]
110Điều khiển logic và lập trình PLC101260023202C30101/06/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
111Điều khiển logic và lập trình PLC101260023202C30201/06/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
112Điều khiển logic và lập trình PLC101260023202C30301/06/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
113Điều khiển logic và lập trình PLC101260023202C30401/06/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
114Điều khiển logic và lập trình PLC101260023202C30501/06/2024Trần Ngọc Hải090502664930/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật gia công CNC [10126402320T01]
115Kỹ thuật gia công CNC101264023202C30605/06/2024Đỗ Lê Hưng Toàn090618081430/06/2024
116Kỹ thuật gia công CNC101264023202C30305/06/2024Đỗ Lê Hưng Toàn090618081430/06/2024
117Kỹ thuật gia công CNC101264023202C30405/06/2024Đỗ Lê Hưng Toàn090618081430/06/2024
118Kỹ thuật gia công CNC101264023202C30505/06/2024Đỗ Lê Hưng Toàn090618081430/06/2024
119Kỹ thuật gia công CNC101264023202C30205/06/2024Đỗ Lê Hưng Toàn090618081430/06/2024
120Kỹ thuật gia công CNC101264023202C30105/06/2024Đỗ Lê Hưng Toàn090618081430/06/2024
Ca thi tổng: Dung sai và kỹ thuật đo [10126802320T01]
121Dung sai và kỹ thuật đo101268023202C20123/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
122Dung sai và kỹ thuật đo101268023202C20223/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
Ca thi tổng: Nguyên lý máy [10128402320T01]
123Nguyên lý máy101284023202C40125/05/2024Bùi Minh Hiển090526829730/06/2024
124Nguyên lý máy101284023202C40225/05/2024Bùi Minh Hiển090526829730/06/2024
125Nguyên lý máy101284023202C40525/05/2024Bùi Minh Hiển090526829730/06/2024
126Nguyên lý máy101284023202C40425/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
127Nguyên lý máy101284023202C40325/05/2024Trần Minh Sang076672556530/06/2024
Ca thi tổng: Tự động hóa quá trình sản xuất [10129102320T01]
128Tự động hóa quá trình sản xuất101291023202C10105/06/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
129Tự động hóa quá trình sản xuất101291023202C10205/06/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
130Tự động hóa quá trình sản xuất101291023202C10305/06/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
131Tự động hóa quá trình sản xuất101291023202C10405/06/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
Ca thi tổng: Công nghệ chế tạo máy [10129202320T01]
132Công nghệ chế tạo máy101292023202C10424/05/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
133Công nghệ chế tạo máy101292023202C10124/05/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
134Công nghệ chế tạo máy101292023202C10524/05/2024Lưu Đức Bình091401501430/06/2024
135Công nghệ chế tạo máy101292023202C10324/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
136Công nghệ chế tạo máy101292023202C10624/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
137Công nghệ chế tạo máy101292023202C10224/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
Ca thi tổng: Công nghệ gia công tiên tiến [10129302320T01]
138Công nghệ gia công tiên tiến101293023202C10127/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
139Công nghệ gia công tiên tiến101293023202C10327/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
140Công nghệ gia công tiên tiến101293023202C10427/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
141Công nghệ gia công tiên tiến101293023202C10227/05/2024Hoàng Văn Thạnh090592375530/06/2024
Ca thi tổng: Trang bị công nghệ [10129402320T01]
142Trang bị công nghệ101294023202C10229/05/2024Nguyễn Phúc Nghĩa091404818230/06/2024
143Trang bị công nghệ101294023202C10429/05/2024Nguyễn Phúc Nghĩa091404818230/06/2024
144Trang bị công nghệ101294023202C10129/05/2024Nguyễn Phúc Nghĩa091404818230/06/2024
145Trang bị công nghệ101294023202C10329/05/2024Nguyễn Phúc Nghĩa091404818230/06/2024
146Trang bị công nghệ101294023202C10529/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Lập trình PLC nâng cao - Lớp CLC [10130902320T02]
147Lập trình PLC nâng cao - Lớp CLC101309023202C10125/05/2024Ngô Thanh Nghị090587221330/06/2024
148Lập trình PLC nâng cao - Lớp CLC101309023202C10225/05/2024Ngô Thanh Nghị090587221330/06/2024
Ca thi tổng: Lập trình PLC nâng cao [10130902320T01]
149Lập trình PLC nâng cao101309023202C20225/05/2024Ngô Thanh Nghị090587221330/06/2024
150Lập trình PLC nâng cao101309023202C20125/05/2024Ngô Thanh Nghị090587221330/06/2024
Ca thi tổng: Trí tuệ nhân tạo - Lớp CLC [10203132320T01]
151Trí tuệ nhân tạo - Lớp CLC102031323202C30225/05/2024Đào Duy Tuấn097630669230/06/2024
152Trí tuệ nhân tạo - Lớp CLC102031323202C30425/05/2024Đào Duy Tuấn097630669230/06/2024
153Trí tuệ nhân tạo - Lớp CLC102031323202C30525/05/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
154Trí tuệ nhân tạo - Lớp CLC102031323202C30325/05/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
155Trí tuệ nhân tạo - Lớp CLC102031323202C30125/05/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
156Trí tuệ nhân tạo - Lớp CLC102031323202C30625/05/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
Ca thi tổng: Toán rời rạc [10212632320T01]
157Toán rời rạc102126323202C10208/06/2024Phan Thanh Tao091347446430/06/2024
158Toán rời rạc102126323202C10108/06/2024Phan Thanh Tao091347446430/06/2024
159Toán rời rạc102126323202C10308/06/2024Phan Thanh Tao091347446430/06/2024
160Toán rời rạc102126323202C10408/06/2024Phan Thanh Tao091347446430/06/2024
161Toán rời rạc102126323202C10508/06/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
162Toán rời rạc102126323202C10708/06/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
163Toán rời rạc102126323202C10608/06/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
164Toán rời rạc102126323202C10908/06/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
165Toán rời rạc102126323202C10808/06/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
166Toán rời rạc102126323202C11008/06/2024Nguyễn Văn Hiệu036799777730/06/2024
Ca thi tổng: Phân tích & thiết kế giải thuật [10228302320T01]
167Phân tích & thiết kế giải thuật102283023202C30224/05/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
168Phân tích & thiết kế giải thuật102283023202C30124/05/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
Ca thi tổng: Lập trình hệ thống nhúng - Lớp CLC [10228732320T01]
169Lập trình hệ thống nhúng - Lớp CLC102287323202C40101/06/2024Bùi Thị Thanh Thanh30/06/2024
170Lập trình hệ thống nhúng - Lớp CLC102287323202C40201/06/2024Bùi Thị Thanh Thanh30/06/2024
Ca thi tổng: Cấu trúc máy tính và vi xử lý [10229702320T01]
171Cấu trúc máy tính và vi xử lý102297023202C10512/06/2024Bùi Thị Thanh Thanh30/06/2024
172Cấu trúc máy tính và vi xử lý102297023202C10612/06/2024Bùi Thị Thanh Thanh30/06/2024
173Cấu trúc máy tính và vi xử lý102297023202C10412/06/2024Bùi Thị Thanh Thanh30/06/2024
174Cấu trúc máy tính và vi xử lý102297023202C10312/06/2024Bùi Thị Thanh Thanh30/06/2024
175Cấu trúc máy tính và vi xử lý102297023202C10212/06/2024Huỳnh Hữu Hưng090544466930/06/2024
176Cấu trúc máy tính và vi xử lý102297023202C10112/06/2024Huỳnh Hữu Hưng090544466930/06/2024
177Cấu trúc máy tính và vi xử lý102297023202C10712/06/2024Huỳnh Hữu Hưng090544466930/06/2024
178Cấu trúc máy tính và vi xử lý102297023202C10812/06/2024Huỳnh Hữu Hưng090544466930/06/2024
Ca thi tổng: Toán ứng dụng Công nghệ thông tin [10232202320T01]
179Toán ứng dụng Công nghệ thông tin102322023202C40327/05/2024Phạm Công Thắng090598312630/06/2024
180Toán ứng dụng Công nghệ thông tin102322023202C40127/05/2024Phạm Công Thắng090598312630/06/2024
181Toán ứng dụng Công nghệ thông tin102322023202C40227/05/2024Phạm Công Thắng090598312630/06/2024
Ca thi tổng: Cấu trúc dữ liệu [10232802320T01]
182Cấu trúc dữ liệu102328023202C10105/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
183Cấu trúc dữ liệu102328023202C10205/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
184Cấu trúc dữ liệu102328023202C10705/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
185Cấu trúc dữ liệu102328023202C10805/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
186Cấu trúc dữ liệu102328023202C10605/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
187Cấu trúc dữ liệu102328023202C10305/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
188Cấu trúc dữ liệu102328023202C10405/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
189Cấu trúc dữ liệu102328023202C10505/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
190Cấu trúc dữ liệu102328023202C10905/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
191Cấu trúc dữ liệu102328023202C11005/06/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
Ca thi tổng: Lập trình Python - Lớp CLC [10235732320T01]
192Lập trình Python - Lớp CLC102357323202C30323/05/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
193Lập trình Python - Lớp CLC102357323202C30123/05/2024Đặng Thiên Bình30/06/2024
194Lập trình Python - Lớp CLC102357323202C30423/05/2024Nguyễn Văn Hiếu30/06/2024
195Lập trình Python - Lớp CLC102357323202C30223/05/2024Nguyễn Văn Hiếu30/06/2024
Ca thi tổng: Trí tuệ nhân tạo nâng cao - Lớp CLC [10239502320T01]
196Trí tuệ nhân tạo nâng cao - Lớp CLC102395023202C20127/05/2024Nguyễn Năng Hùng Vân093572552730/06/2024
197Trí tuệ nhân tạo nâng cao - Lớp CLC102395023202C20227/05/2024Trần Thị Minh Hạnh30/06/2024
Ca thi tổng: Khoa học dữ liệu nâng cao - Lớp CLC [10239602320T01]
198Khoa học dữ liệu nâng cao - Lớp CLC102396023202C20223/05/2024Trương Ngọc Châu30/06/2024
199Khoa học dữ liệu nâng cao - Lớp CLC102396023202C20123/05/2024Trương Ngọc Châu30/06/2024
Ca thi tổng: Động cơ tăng áp - Lớp CLC [10303932320T01]
200Động cơ tăng áp - Lớp CLC103039323202C10124/05/2024Dương Việt Dũng090350470230/06/2024
201Động cơ tăng áp - Lớp CLC103039323202C10324/05/2024Dương Việt Dũng090350470230/06/2024
202Động cơ tăng áp - Lớp CLC103039323202C10224/05/2024Dương Việt Dũng090350470230/06/2024
Ca thi tổng: Nguyên lý động cơ [10315902320T01]
203Nguyên lý động cơ103159023202C30230/05/2024Dương Việt Dũng090350470230/06/2024
204Nguyên lý động cơ103159023202C30430/05/2024Dương Việt Dũng090350470230/06/2024
205Nguyên lý động cơ103159023202C30330/05/2024Trần Văn Nam091347704530/06/2024
206Nguyên lý động cơ103159023202C30130/05/2024Trần Văn Nam091347704530/06/2024
Ca thi tổng: Cơ lý thuyết [10321502320T01]
207Cơ lý thuyết103215023202C20305/06/2024Nguyễn Đình Sơn090522178130/06/2024
208Cơ lý thuyết103215023202C20105/06/2024Trịnh Xuân Long081222424630/06/2024
209Cơ lý thuyết103215023202C20205/06/2024Trịnh Xuân Long081222424630/06/2024
Ca thi tổng: Hình họa 1 [10321802320T01]
210Hình họa 1103218023202C20114/06/2024Tôn Nữ Huyền Trang30/06/2024
211Hình họa 1103218023202C20314/06/2024Tôn Nữ Huyền Trang30/06/2024
212Hình họa 1103218023202C20214/06/2024Tôn Nữ Huyền Trang30/06/2024
213Hình họa 1103218023202C20414/06/2024Tôn Nữ Huyền Trang30/06/2024
Ca thi tổng: Vẽ kỹ thuật & Autocad [10321902320T01]
214Vẽ kỹ thuật & Autocad103219023202C20317/06/2024Tôn Nữ Huyền Trang30/06/2024
215Vẽ kỹ thuật & Autocad103219023202C20217/06/2024Tôn Nữ Huyền Trang30/06/2024
216Vẽ kỹ thuật & Autocad103219023202C20117/06/2024Tôn Nữ Huyền Trang30/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật vi điều khiển - Lớp CLC [10322402320T01]
217Kỹ thuật vi điều khiển - Lớp CLC103224023202C30129/05/2024Hoàng Thắng070250952630/06/2024
218Kỹ thuật vi điều khiển - Lớp CLC103224023202C30229/05/2024Hoàng Thắng070250952630/06/2024
Ca thi tổng: Đồ họa kỹ thuật [10327502320T01]
219Đồ họa kỹ thuật103275023202C10113/06/2024Thái Bá Chiến086799278230/06/2024
220Đồ họa kỹ thuật103275023202C10213/06/2024Thái Bá Chiến086799278230/06/2024
221Đồ họa kỹ thuật103275023202C10413/06/2024Nguyễn Công Hành093525I57930/06/2024
222Đồ họa kỹ thuật103275023202C10313/06/2024Nguyễn Công Hành093525I57930/06/2024
Ca thi tổng: Vẽ kỹ thuật cơ khí [10327902320T01]
223Vẽ kỹ thuật cơ khí103279023202C10410/06/2024Nguyễn Độ090506009930/06/2024
224Vẽ kỹ thuật cơ khí103279023202C10110/06/2024Nguyễn Độ090506009930/06/2024
225Vẽ kỹ thuật cơ khí103279023202C10610/06/2024Nguyễn Độ090506009930/06/2024
226Vẽ kỹ thuật cơ khí103279023202C10710/06/2024Nguyễn Độ090506009930/06/2024
227Vẽ kỹ thuật cơ khí103279023202C10510/06/2024Nguyễn Độ090506009930/06/2024
228Vẽ kỹ thuật cơ khí103279023202C10310/06/2024Nguyễn Độ090506009930/06/2024
229Vẽ kỹ thuật cơ khí103279023202C10210/06/2024Nguyễn Độ090506009930/06/2024
Ca thi tổng: Cơ học kỹ thuật [10327922320T01]
230Cơ học kỹ thuật103279223202C20105/06/2024Trịnh Xuân Long081222424630/06/2024
231Cơ học kỹ thuật103279223202C20205/06/2024Trịnh Xuân Long081222424630/06/2024
Ca thi tổng: Sức bền vật liệu [10330702320T01]
232Sức bền vật liệu103307023202C30128/05/2024Phạm Ngọc Quang077335305730/06/2024
233Sức bền vật liệu103307023202C30228/05/2024Trịnh Xuân Long081222424630/06/2024
234Sức bền vật liệu103307023202C30628/05/2024Trịnh Xuân Long081222424630/06/2024
235Sức bền vật liệu103307023202C30328/05/2024Nguyễn Văn Thiên Ân093487713130/06/2024
236Sức bền vật liệu103307023202C30528/05/2024Nguyễn Văn Thiên Ân093487713130/06/2024
237Sức bền vật liệu103307023202C30428/05/2024Nguyễn Văn Thiên Ân093487713130/06/2024
Ca thi tổng: Máy thủy khí [10331902320T01]
238Máy thủy khí103319023202C40104/06/2024Nguyễn Võ Đạo090599955030/06/2024
239Máy thủy khí103319023202C40204/06/2024Phan Thành Long097967450430/06/2024
Ca thi tổng: Cơ học kỹ thuật [10332602320T01]
240Cơ học kỹ thuật103326023202C20205/06/2024Nguyễn Văn Thiên Ân093487713130/06/2024
241Cơ học kỹ thuật103326023202C20105/06/2024Nguyễn Thị Kim Loan090356519930/06/2024
242Cơ học kỹ thuật103326023202C20305/06/2024Phạm Ngọc Quang077335305730/06/2024
243Cơ học kỹ thuật103326023202C20405/06/2024Phạm Ngọc Quang077335305730/06/2024
244Cơ học kỹ thuật103326023202C20505/06/2024Phạm Ngọc Quang077335305730/06/2024
Ca thi tổng: Phương pháp tính [10332802320T01]
245Phương pháp tính103328023202C40403/06/2024Nguyễn Tiến Thừa091908026130/06/2024
246Phương pháp tính103328023202C40303/06/2024Nguyễn Tiến Thừa091908026130/06/2024
247Phương pháp tính103328023202C40103/06/2024Lê Minh Đức30/06/2024
248Phương pháp tính103328023202C40203/06/2024Lê Minh Đức30/06/2024
Ca thi tổng: Máy thủy khí: bơm, quạt, máy nén [10333102320T01]
249Máy thủy khí: bơm, quạt, máy nén103331023202C30127/05/2024Phan Thành Long097967450430/06/2024
250Máy thủy khí: bơm, quạt, máy nén103331023202C30227/05/2024Nguyễn Võ Đạo090599955030/06/2024
251Máy thủy khí: bơm, quạt, máy nén103331023202C30327/05/2024Nguyễn Võ Đạo090599955030/06/2024
252Máy thủy khí: bơm, quạt, máy nén103331023202C30427/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Chi tiết máy [10333202320T01]
253Chi tiết máy103332023202C30222/05/2024Vũ Thị Hạnh30/06/2024
254Chi tiết máy103332023202C30522/05/2024Vũ Thị Hạnh30/06/2024
255Chi tiết máy103332023202C30122/05/2024Vũ Thị Hạnh30/06/2024
256Chi tiết máy103332023202C30322/05/2024Nguyễn Văn Yến091403888830/06/2024
257Chi tiết máy103332023202C30422/05/2024Nguyễn Văn Yến091403888830/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật điện - Điện tử ứng dụng [10333502320T01]
258Kỹ thuật điện - Điện tử ứng dụng103335023202C30124/05/2024Phạm Quốc Thái091448704730/06/2024
259Kỹ thuật điện - Điện tử ứng dụng103335023202C30224/05/2024Phạm Quốc Thái091448704730/06/2024
260Kỹ thuật điện - Điện tử ứng dụng103335023202C30324/05/2024Phạm Quốc Thái091448704730/06/2024
261Kỹ thuật điện - Điện tử ứng dụng103335023202C30424/05/2024Huỳnh Đức Trí096451935730/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ năng khởi nghiệp - Lớp CLC [10334102320T01]
262Kỹ năng khởi nghiệp - Lớp CLC103341023202C30127/05/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
263Kỹ năng khởi nghiệp - Lớp CLC103341023202C30227/05/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
Ca thi tổng: Hao mòn và vật liệu bôi trơn - Lớp CLC [10334402320T01]
264Hao mòn và vật liệu bôi trơn - Lớp CLC103344023202C30123/05/2024Nguyễn Quang Trung091798170130/06/2024
265Hao mòn và vật liệu bôi trơn - Lớp CLC103344023202C30223/05/2024Nguyễn Quang Trung091798170130/06/2024
Ca thi tổng: Hệ thống điện, điện tử động cơ đốt trong - Lớp CLC [10334502320T01]
266Hệ thống điện, điện tử động cơ đốt trong - Lớp CLC103345023202C30125/05/2024Phạm Quốc Thái091448704730/06/2024
267Hệ thống điện, điện tử động cơ đốt trong - Lớp CLC103345023202C30225/05/2024Phạm Quốc Thái091448704730/06/2024
Ca thi tổng: Thiết kế hệ thống động cơ đốt trong - Lớp CLC [10334602320T01]
268Thiết kế hệ thống động cơ đốt trong - Lớp CLC103346023202C30131/05/2024Trần Thanh Hải Tùng091345964930/06/2024
269Thiết kế hệ thống động cơ đốt trong - Lớp CLC103346023202C30231/05/2024Trần Thanh Hải Tùng091345964930/06/2024
Ca thi tổng: Cung cấp nhiên liệu và hình thành hỗn hợp trong ĐC - Lớp CLC [10343302320T01]
270Cung cấp nhiên liệu và hình thành hỗn hợp trong ĐC - Lớp CLC103433023202C30222/05/2024Dương Việt Dũng090350470230/06/2024
271Cung cấp nhiên liệu và hình thành hỗn hợp trong ĐC - Lớp CLC103433023202C30122/05/2024Dương Việt Dũng090350470230/06/2024
Ca thi tổng: Ô nhiễm khí xả động cơ - Lớp CLC [10343602320T01]
272Ô nhiễm khí xả động cơ - Lớp CLC103436023202C10106/06/2024Nguyễn Quang Trung091798170130/06/2024
273Ô nhiễm khí xả động cơ - Lớp CLC103436023202C10206/06/2024Nguyễn Quang Trung091798170130/06/2024
274Ô nhiễm khí xả động cơ - Lớp CLC103436023202C10306/06/2024Nguyễn Quang Trung091798170130/06/2024
Ca thi tổng: Điều khiển tự động trên động cơ - Lớp CLC [10343702320T01]
275Điều khiển tự động trên động cơ - Lớp CLC103437023202C10322/05/2024Phan Minh Đức090509355530/06/2024
276Điều khiển tự động trên động cơ - Lớp CLC103437023202C10222/05/2024Phan Minh Đức090509355530/06/2024
277Điều khiển tự động trên động cơ - Lớp CLC103437023202C10122/05/2024Phan Minh Đức090509355530/06/2024
Ca thi tổng: Truyền động điện - Lớp CLC [10343902320T01]
278Truyền động điện - Lớp CLC103439023202C10327/05/2024Phạm Quốc Thái091448704730/06/2024
279Truyền động điện - Lớp CLC103439023202C10227/05/2024Phạm Quốc Thái091448704730/06/2024
280Truyền động điện - Lớp CLC103439023202C10127/05/2024Phạm Quốc Thái091448704730/06/2024
Ca thi tổng: Truyền động thủy khí ô tô, máy công trình - Lớp CLC [10344002320T01]
281Truyền động thủy khí ô tô, máy công trình - Lớp CLC103440023202C10329/05/2024Lê Minh Đức30/06/2024
282Truyền động thủy khí ô tô, máy công trình - Lớp CLC103440023202C10129/05/2024Lê Minh Đức30/06/2024
283Truyền động thủy khí ô tô, máy công trình - Lớp CLC103440023202C10229/05/2024Phan Thành Long097967450430/06/2024
Ca thi tổng: Truyền nhiệt [10407632320T01]
284Truyền nhiệt104076323202C30103/06/202430/06/2024
285Truyền nhiệt104076323202C30203/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Nhiệt động kỹ thuật [10416202320T01]
286Nhiệt động kỹ thuật104162023202C40128/05/202430/06/2024
287Nhiệt động kỹ thuật104162023202C40228/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Đo lường & tự động hóa quá trình nhiệt [10416302320T01]
288Đo lường & tự động hóa quá trình nhiệt104163023202C40223/05/202430/06/2024
289Đo lường & tự động hóa quá trình nhiệt104163023202C40123/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Lý thuyết Điều khiển tự động [10509232320T01]
290Lý thuyết Điều khiển tự động105092323202C30227/05/202430/06/2024
291Lý thuyết Điều khiển tự động105092323202C30127/05/202430/06/2024
292Lý thuyết Điều khiển tự động105092323202C30627/05/202430/06/2024
293Lý thuyết Điều khiển tự động105092323202C30527/05/202430/06/2024
294Lý thuyết Điều khiển tự động105092323202C30327/05/202430/06/2024
295Lý thuyết Điều khiển tự động105092323202C30427/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Lý thuyết Mạch điện 2 [10513732320T01]
296Lý thuyết Mạch điện 2105137323202C30301/06/202430/06/2024
297Lý thuyết Mạch điện 2105137323202C30601/06/202430/06/2024
298Lý thuyết Mạch điện 2105137323202C30201/06/202430/06/2024
299Lý thuyết Mạch điện 2105137323202C30401/06/202430/06/2024
300Lý thuyết Mạch điện 2105137323202C30101/06/202430/06/2024
301Lý thuyết Mạch điện 2105137323202C30501/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: An toàn điện - Lớp CLC [10514032320T01]
302An toàn điện - Lớp CLC105140323202C30106/06/202430/06/2024
303An toàn điện - Lớp CLC105140323202C30206/06/202430/06/2024
304An toàn điện - Lớp CLC105140323202C30306/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Phần điện trong NM điện & TBA - Lớp CLC [10514732320T01]
305Phần điện trong NM điện & TBA - Lớp CLC105147323202C30401/06/202430/06/2024
306Phần điện trong NM điện & TBA - Lớp CLC105147323202C30201/06/202430/06/2024
307Phần điện trong NM điện & TBA - Lớp CLC105147323202C30101/06/202430/06/2024
308Phần điện trong NM điện & TBA - Lớp CLC105147323202C30301/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Mạch điện tử [10515732320T01]
309Mạch điện tử105157323202C30129/05/202430/06/2024
310Mạch điện tử105157323202C30229/05/202430/06/2024
311Mạch điện tử105157323202C30329/05/202430/06/2024
312Mạch điện tử105157323202C30429/05/202430/06/2024
313Mạch điện tử105157323202C30529/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Điều khiển logic - Lớp CLC [10516502320T01]
314Điều khiển logic - Lớp CLC105165023202C30228/05/202430/06/2024
315Điều khiển logic - Lớp CLC105165023202C30428/05/202430/06/2024
316Điều khiển logic - Lớp CLC105165023202C30128/05/202430/06/2024
317Điều khiển logic - Lớp CLC105165023202C30328/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Trang bị điện [10516532320T01]
318Trang bị điện105165323202C40130/05/202430/06/2024
319Trang bị điện105165323202C40230/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Cơ sở máy điện [10524102320T01]
320Cơ sở máy điện105241023202C30223/05/202430/06/2024
321Cơ sở máy điện105241023202C30423/05/202430/06/2024
322Cơ sở máy điện105241023202C30523/05/202430/06/2024
323Cơ sở máy điện105241023202C30123/05/202430/06/2024
324Cơ sở máy điện105241023202C30323/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Vật liệu điện và an toàn điện [10524432320T01]
325Vật liệu điện và an toàn điện105244323202C40506/06/202430/06/2024
326Vật liệu điện và an toàn điện105244323202C40306/06/202430/06/2024
327Vật liệu điện và an toàn điện105244323202C40106/06/202430/06/2024
328Vật liệu điện và an toàn điện105244323202C40606/06/202430/06/2024
329Vật liệu điện và an toàn điện105244323202C40206/06/202430/06/2024
330Vật liệu điện và an toàn điện105244323202C40406/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Máy điện [10524602320T01]
331Máy điện105246023202C40529/05/202430/06/2024
332Máy điện105246023202C40329/05/202430/06/2024
333Máy điện105246023202C40129/05/202430/06/2024
334Máy điện105246023202C40429/05/202430/06/2024
335Máy điện105246023202C40629/05/202430/06/2024
336Máy điện105246023202C40229/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Mạch điện tử tương tự và số [10524702320T01]
337Mạch điện tử tương tự và số105247023202C40625/05/202430/06/2024
338Mạch điện tử tương tự và số105247023202C40525/05/202430/06/2024
339Mạch điện tử tương tự và số105247023202C40425/05/202430/06/2024
340Mạch điện tử tương tự và số105247023202C40325/05/202430/06/2024
341Mạch điện tử tương tự và số105247023202C40125/05/202430/06/2024
342Mạch điện tử tương tự và số105247023202C40225/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Thiết kế cung cấp điện Xí nghiệp công nghiệp - Lớp CLC [10529432320T01]
343Thiết kế cung cấp điện Xí nghiệp công nghiệp - Lớp CLC105294323202C30329/05/202430/06/2024
344Thiết kế cung cấp điện Xí nghiệp công nghiệp - Lớp CLC105294323202C30129/05/202430/06/2024
345Thiết kế cung cấp điện Xí nghiệp công nghiệp - Lớp CLC105294323202C30229/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Toán nâng cao - Lớp CLC [10531302320T01]
346Toán nâng cao - Lớp CLC105313023202C30104/06/202430/06/2024
347Toán nâng cao - Lớp CLC105313023202C30204/06/202430/06/2024
348Toán nâng cao - Lớp CLC105313023202C30304/06/202430/06/2024
349Toán nâng cao - Lớp CLC105313023202C30404/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Lý thuyết điều khiển tự động [10531702320T01]
350Lý thuyết điều khiển tự động105317023202C30327/05/202430/06/2024
351Lý thuyết điều khiển tự động105317023202C30127/05/202430/06/2024
352Lý thuyết điều khiển tự động105317023202C30527/05/202430/06/2024
353Lý thuyết điều khiển tự động105317023202C30427/05/202430/06/2024
354Lý thuyết điều khiển tự động105317023202C30227/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Mạch số [10531802320T01]
355Mạch số105318023202C30431/05/202430/06/2024
356Mạch số105318023202C30531/05/202430/06/2024
357Mạch số105318023202C30331/05/202430/06/2024
358Mạch số105318023202C30231/05/202430/06/2024
359Mạch số105318023202C30131/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Tổng hợp hệ thống truyền động điện - Lớp CLC [10534302320T01]
360Tổng hợp hệ thống truyền động điện - Lớp CLC105343023202C40331/05/202430/06/2024
361Tổng hợp hệ thống truyền động điện - Lớp CLC105343023202C40231/05/202430/06/2024
362Tổng hợp hệ thống truyền động điện - Lớp CLC105343023202C40131/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Trang bị điện trong máy công nghiệp [10534702320T01]
363Trang bị điện trong máy công nghiệp105347023202C10103/06/202430/06/2024
364Trang bị điện trong máy công nghiệp105347023202C10303/06/202430/06/2024
365Trang bị điện trong máy công nghiệp105347023202C10203/06/202430/06/2024
366Trang bị điện trong máy công nghiệp105347023202C10403/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Anh văn chuyên ngành [10534802320T02]
367Anh văn chuyên ngành105348023202C40522/05/202430/06/2024
368Anh văn chuyên ngành105348023202C40422/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Anh văn chuyên ngành - Lớp CLC [10534802320T01]
369Anh văn chuyên ngành - Lớp CLC105348023202C40122/05/202430/06/2024
370Anh văn chuyên ngành - Lớp CLC105348023202C40322/05/202430/06/2024
371Anh văn chuyên ngành - Lớp CLC105348023202C40222/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Tối ưu hóa lưới điện phân phối - Lớp CLC [10534902320T01]
372Tối ưu hóa lưới điện phân phối - Lớp CLC105349023202C10127/05/202430/06/2024
373Tối ưu hóa lưới điện phân phối - Lớp CLC105349023202C10227/05/202430/06/2024
374Tối ưu hóa lưới điện phân phối - Lớp CLC105349023202C10327/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: ƯD điện tử công suất trong kỹ thuật điện - Lớp CLC [10535102320T01]
375ƯD điện tử công suất trong kỹ thuật điện - Lớp CLC105351023202C10330/05/202430/06/2024
376ƯD điện tử công suất trong kỹ thuật điện - Lớp CLC105351023202C10130/05/202430/06/2024
377ƯD điện tử công suất trong kỹ thuật điện - Lớp CLC105351023202C10230/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Chất lượng điện năng - Lớp CLC [10535302320T01]
378Chất lượng điện năng - Lớp CLC105353023202C10224/05/202430/06/2024
379Chất lượng điện năng - Lớp CLC105353023202C10324/05/202430/06/2024
380Chất lượng điện năng - Lớp CLC105353023202C10124/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: ƯD SCADA trong kỹ thuật điện - Lớp CLC [10535402320T01]
381ƯD SCADA trong kỹ thuật điện - Lớp CLC105354023202C10101/06/202430/06/2024
382ƯD SCADA trong kỹ thuật điện - Lớp CLC105354023202C10201/06/202430/06/2024
383ƯD SCADA trong kỹ thuật điện - Lớp CLC105354023202C10301/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Bảo vệ rơle & TĐH trong lưới điện công nghiệp - Lớp CLC [10535502320T01]
384Bảo vệ rơle & TĐH trong lưới điện công nghiệp - Lớp CLC105355023202C20222/05/202430/06/2024
385Bảo vệ rơle & TĐH trong lưới điện công nghiệp - Lớp CLC105355023202C20322/05/202430/06/2024
386Bảo vệ rơle & TĐH trong lưới điện công nghiệp - Lớp CLC105355023202C20122/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Điện tử công suất nâng cao - Lớp CLC [10537002320T01]
387Điện tử công suất nâng cao - Lớp CLC105370023202C20407/06/202430/06/2024
388Điện tử công suất nâng cao - Lớp CLC105370023202C20107/06/202430/06/2024
389Điện tử công suất nâng cao - Lớp CLC105370023202C20507/06/202430/06/2024
390Điện tử công suất nâng cao - Lớp CLC105370023202C20207/06/202430/06/2024
391Điện tử công suất nâng cao - Lớp CLC105370023202C20307/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Truyền động điện hiện đại - Lớp CLC [10537102320T01]
392Truyền động điện hiện đại - Lớp CLC105371023202C20105/06/202430/06/2024
393Truyền động điện hiện đại - Lớp CLC105371023202C20205/06/202430/06/2024
394Truyền động điện hiện đại - Lớp CLC105371023202C20305/06/202430/06/2024
395Truyền động điện hiện đại - Lớp CLC105371023202C20405/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Điều khiển robot công nghiệp - Lớp CLC [10538002320T01]
396Điều khiển robot công nghiệp - Lớp CLC105380023202C20129/05/202430/06/2024
397Điều khiển robot công nghiệp - Lớp CLC105380023202C20229/05/202430/06/2024
398Điều khiển robot công nghiệp - Lớp CLC105380023202C20329/05/202430/06/2024
399Điều khiển robot công nghiệp - Lớp CLC105380023202C20429/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Hệ thống phi tuyến - Lớp CLC [10538102320T01]
400Hệ thống phi tuyến - Lớp CLC105381023202C20303/06/202430/06/2024
401Hệ thống phi tuyến - Lớp CLC105381023202C20103/06/202430/06/2024
402Hệ thống phi tuyến - Lớp CLC105381023202C20203/06/202430/06/2024
403Hệ thống phi tuyến - Lớp CLC105381023202C20403/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Trường điện từ [10619032320T01]
404Trường điện từ106190323202C40312/06/2024Võ Duy Phúc090646018230/06/2024
405Trường điện từ106190323202C40412/06/2024Võ Duy Phúc090646018230/06/2024
406Trường điện từ106190323202C40112/06/2024Võ Duy Phúc090646018230/06/2024
407Trường điện từ106190323202C40212/06/2024Võ Duy Phúc090646018230/06/2024
408Trường điện từ106190323202C40512/06/2024Võ Duy Phúc090646018230/06/2024
Ca thi tổng: Phương pháp tính [10621302320T01]
409Phương pháp tính106213023202C40230/05/2024Trần Thị Minh Hạnh30/06/2024
410Phương pháp tính106213023202C40430/05/2024Trần Thị Minh Hạnh30/06/2024
411Phương pháp tính106213023202C40330/05/2024Trần Thị Minh Hạnh30/06/2024
412Phương pháp tính106213023202C40130/05/2024Trần Thị Minh Hạnh30/06/2024
413Phương pháp tính106213023202C40530/05/2024Trần Thị Minh Hạnh30/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật mạch điện tử [10623432320T01]
414Kỹ thuật mạch điện tử106234323202C40524/05/202430/06/2024
415Kỹ thuật mạch điện tử106234323202C40424/05/202430/06/2024
416Kỹ thuật mạch điện tử106234323202C40724/05/202430/06/2024
417Kỹ thuật mạch điện tử106234323202C40624/05/202430/06/2024
418Kỹ thuật mạch điện tử106234323202C40124/05/202430/06/2024
419Kỹ thuật mạch điện tử106234323202C40224/05/202430/06/2024
420Kỹ thuật mạch điện tử106234323202C40324/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý bán dẫn [10629432320T01]
421Vật lý bán dẫn106294323202C20221/06/202430/06/2024
422Vật lý bán dẫn106294323202C20321/06/202430/06/2024
423Vật lý bán dẫn106294323202C20121/06/202430/06/2024
424Vật lý bán dẫn106294323202C20621/06/202430/06/2024
425Vật lý bán dẫn106294323202C20521/06/202430/06/2024
426Vật lý bán dẫn106294323202C20421/06/202430/06/2024
427Vật lý bán dẫn106294323202C20721/06/202430/06/2024
428Vật lý bán dẫn106294323202C20821/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật vi xử lý - Lớp CLC [10629902320T01]
429Kỹ thuật vi xử lý - Lớp CLC106299023202C40131/05/2024Huỳnh Việt Thắng096310017430/06/2024
430Kỹ thuật vi xử lý - Lớp CLC106299023202C40231/05/2024Huỳnh Việt Thắng096310017430/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật điều khiển tự động - Lớp CLC [10631402320T01]
431Kỹ thuật điều khiển tự động - Lớp CLC106314023202C40207/06/202430/06/2024
432Kỹ thuật điều khiển tự động - Lớp CLC106314023202C40107/06/202430/06/2024
433Kỹ thuật điều khiển tự động - Lớp CLC106314023202C40307/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Lý thuyết mạch điện tử 2 [10632432320T01]
434Lý thuyết mạch điện tử 2106324323202C40127/05/202430/06/2024
435Lý thuyết mạch điện tử 2106324323202C40227/05/202430/06/2024
436Lý thuyết mạch điện tử 2106324323202C40327/05/202430/06/2024
437Lý thuyết mạch điện tử 2106324323202C40427/05/202430/06/2024
438Lý thuyết mạch điện tử 2106324323202C40527/05/202430/06/2024
439Lý thuyết mạch điện tử 2106324323202C40627/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Xác suất thống kê ứng dụng [10633202320T01]
440Xác suất thống kê ứng dụng106332023202C40106/06/2024Lê Thị Phương Mai090657608530/06/2024
441Xác suất thống kê ứng dụng106332023202C40206/06/2024Lê Thị Phương Mai090657608530/06/2024
442Xác suất thống kê ứng dụng106332023202C40306/06/2024Lê Thị Phương Mai090657608530/06/2024
443Xác suất thống kê ứng dụng106332023202C40406/06/2024Lê Thị Phương Mai090657608530/06/2024
444Xác suất thống kê ứng dụng106332023202C40506/06/2024Lê Thị Phương Mai090657608530/06/2024
Ca thi tổng: Ngôn ngữ mô tả phần cứng và FPGA - Lớp CLC [10635402320T01]
445Ngôn ngữ mô tả phần cứng và FPGA - Lớp CLC106354023202C20223/05/202430/06/2024
446Ngôn ngữ mô tả phần cứng và FPGA - Lớp CLC106354023202C20123/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật truyền dữ liệu - Lớp CLC [10636202320T01]
447Kỹ thuật truyền dữ liệu - Lớp CLC106362023202C40228/05/202430/06/2024
448Kỹ thuật truyền dữ liệu - Lớp CLC106362023202C40128/05/202430/06/2024
449Kỹ thuật truyền dữ liệu - Lớp CLC106362023202C40328/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Thông tin sợi quang - Lớp CLC [10637602320T01]
450Thông tin sợi quang - Lớp CLC106376023202C20127/05/2024Nguyễn Văn Tuấn090351500030/06/2024
451Thông tin sợi quang - Lớp CLC106376023202C20227/05/2024Nguyễn Văn Tuấn090351500030/06/2024
Ca thi tổng: Cơ sở Thiết kế nhà máy [10700432320T01]
452Cơ sở Thiết kế nhà máy107004323202C10222/05/202430/06/2024
453Cơ sở Thiết kế nhà máy107004323202C10122/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: KT Phân tích trong CN sinh học [10701532320T01]
454KT Phân tích trong CN sinh học107015323202C40224/05/202430/06/2024
455KT Phân tích trong CN sinh học107015323202C40124/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Quá trình & thiết bị truyền nhiệt [10702132320T01]
456Quá trình & thiết bị truyền nhiệt107021323202C40531/05/202430/06/2024
457Quá trình & thiết bị truyền nhiệt107021323202C40331/05/202430/06/2024
458Quá trình & thiết bị truyền nhiệt107021323202C40631/05/202430/06/2024
459Quá trình & thiết bị truyền nhiệt107021323202C40431/05/202430/06/2024
460Quá trình & thiết bị truyền nhiệt107021323202C40131/05/202430/06/2024
461Quá trình & thiết bị truyền nhiệt107021323202C40231/05/202430/06/2024
462Quá trình & thiết bị truyền nhiệt107021323202C40731/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Phân tích Polymer [10707832320T01]
463Phân tích Polymer107078323202C40125/05/202430/06/2024
464Phân tích Polymer107078323202C40225/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Quá trình thủy lực & cơ học [10726522320T01]
465Quá trình thủy lực & cơ học107265223202C40111/06/202430/06/2024
466Quá trình thủy lực & cơ học107265223202C40211/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Quá trình & Thiết bị truyền chất [10726732320T01]
467Quá trình & Thiết bị truyền chất107267323202C40308/06/202430/06/2024
468Quá trình & Thiết bị truyền chất107267323202C40408/06/202430/06/2024
469Quá trình & Thiết bị truyền chất107267323202C40208/06/202430/06/2024
470Quá trình & Thiết bị truyền chất107267323202C40108/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật bao bì thực phẩm - Lớp CLC [10729432320T01]
471Kỹ thuật bao bì thực phẩm - Lớp CLC107294323202C40225/05/202430/06/2024
472Kỹ thuật bao bì thực phẩm - Lớp CLC107294323202C40125/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Phát triển sản phẩm thực phẩm [10733602320T01]
473Phát triển sản phẩm thực phẩm107336023202C30129/05/202430/06/2024
474Phát triển sản phẩm thực phẩm107336023202C30329/05/202430/06/2024
475Phát triển sản phẩm thực phẩm107336023202C30229/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Hóa hữu cơ [10735832320T01]
476Hóa hữu cơ107358323202C10206/06/202430/06/2024
477Hóa hữu cơ107358323202C10406/06/202430/06/2024
478Hóa hữu cơ107358323202C10706/06/202430/06/2024
479Hóa hữu cơ107358323202C10606/06/202430/06/2024
480Hóa hữu cơ107358323202C10506/06/202430/06/2024
481Hóa hữu cơ107358323202C10306/06/202430/06/2024
482Hóa hữu cơ107358323202C10106/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Vi sinh thực phẩm [10736202320T01]
483Vi sinh thực phẩm107362023202C30306/06/202430/06/2024
484Vi sinh thực phẩm107362023202C30206/06/202430/06/2024
485Vi sinh thực phẩm107362023202C30106/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Thống kê ứng dụng [10736302320T01]
486Thống kê ứng dụng107363023202C30603/06/202430/06/2024
487Thống kê ứng dụng107363023202C30403/06/202430/06/2024
488Thống kê ứng dụng107363023202C30503/06/202430/06/2024
489Thống kê ứng dụng107363023202C30303/06/202430/06/2024
490Thống kê ứng dụng107363023202C30103/06/202430/06/2024
491Thống kê ứng dụng107363023202C30203/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Hóa phân tích [10747202320T01]
492Hóa phân tích107472023202C30123/05/202430/06/2024
493Hóa phân tích107472023202C30223/05/202430/06/2024
494Hóa phân tích107472023202C30323/05/202430/06/2024
495Hóa phân tích107472023202C30423/05/202430/06/2024
496Hóa phân tích107472023202C30523/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Nguyên lý các quá trình chế biến thực phẩm 2 - Lớp CLC [10748502320T01]
497Nguyên lý các quá trình chế biến thực phẩm 2 - Lớp CLC107485023202C40103/06/202430/06/2024
498Nguyên lý các quá trình chế biến thực phẩm 2 - Lớp CLC107485023202C40203/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Hóa lý 1 [10751532320T01]
499Hóa lý 1107515323202C10113/06/202430/06/2024
500Hóa lý 1107515323202C10213/06/202430/06/2024
501Hóa lý 1107515323202C10313/06/202430/06/2024
502Hóa lý 1107515323202C10413/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Hóa vô cơ [10751602320T01]
503Hóa vô cơ107516023202C10310/06/202430/06/2024
504Hóa vô cơ107516023202C10210/06/202430/06/2024
505Hóa vô cơ107516023202C10110/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Khoa học cảm quan thực phẩm - Lớp CLC [10753202320T01]
506Khoa học cảm quan thực phẩm - Lớp CLC107532023202C40223/05/202430/06/2024
507Khoa học cảm quan thực phẩm - Lớp CLC107532023202C40123/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Luật ATTP và quản lý chất lượng TP - Lớp CLC [10753302320T01]
508Luật ATTP và quản lý chất lượng TP - Lớp CLC107533023202C40228/05/202430/06/2024
509Luật ATTP và quản lý chất lượng TP - Lớp CLC107533023202C40128/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Hóa lý 2 [10753902320T01]
510Hóa lý 2107539023202C40125/05/202430/06/2024
511Hóa lý 2107539023202C40325/05/202430/06/2024
512Hóa lý 2107539023202C40225/05/202430/06/2024
513Hóa lý 2107539023202C40425/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Hóa sinh thực phẩm [10754102320T01]
514Hóa sinh thực phẩm107541023202C30227/05/202430/06/2024
515Hóa sinh thực phẩm107541023202C30327/05/202430/06/2024
516Hóa sinh thực phẩm107541023202C30127/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Cơ sở sinh học phân tử [10754702320T01]
517Cơ sở sinh học phân tử107547023202C40222/05/202430/06/2024
518Cơ sở sinh học phân tử107547023202C40122/05/202430/06/2024
519Cơ sở sinh học phân tử107547023202C40322/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Quản lý chất lượng trong CNSH [10756102320T01]
520Quản lý chất lượng trong CNSH107561023202C40203/06/202430/06/2024
521Quản lý chất lượng trong CNSH107561023202C40103/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Nguyên lý bảo quản thực phẩm - Lớp CLC [10758502320T01]
522Nguyên lý bảo quản thực phẩm - Lớp CLC107585023202C40130/05/202430/06/2024
523Nguyên lý bảo quản thực phẩm - Lớp CLC107585023202C40230/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Hóa lý polymer cơ sở [10759602320T01]
524Hóa lý polymer cơ sở107596023202C40123/05/202430/06/2024
525Hóa lý polymer cơ sở107596023202C40223/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh [10764202320T01]
526Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh107642023202C40128/05/202430/06/2024
527Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh107642023202C40328/05/202430/06/2024
528Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh107642023202C40228/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Viết luận và thuyết trình tiếng anh chuyên ngành [10768602320T01]
529Viết luận và thuyết trình tiếng anh chuyên ngành107686023202C10125/05/202430/06/2024
530Viết luận và thuyết trình tiếng anh chuyên ngành107686023202C10225/05/202430/06/2024
Ca thi tổng: Cơ lý thuyết [10807002320T01]
531Cơ lý thuyết 108070023202C10705/06/2024Nguyễn Thị Kim Loan090356519930/06/2024
532Cơ lý thuyết 108070023202C10605/06/2024Nguyễn Thị Kim Loan090356519930/06/2024
533Cơ lý thuyết 108070023202C10205/06/2024Nguyễn Thị Kim Loan090356519930/06/2024
534Cơ lý thuyết 108070023202C10505/06/2024Nguyễn Thị Kim Loan090356519930/06/2024
535Cơ lý thuyết 108070023202C10105/06/2024Phạm Ngọc Quang077335305730/06/2024
536Cơ lý thuyết 108070023202C10405/06/2024Phạm Ngọc Quang077335305730/06/2024
537Cơ lý thuyết 108070023202C10305/06/2024Nguyễn Văn Thiên Ân093487713130/06/2024
Ca thi tổng: Trắc địa [10903722320T01]
538Trắc địa109037223202C30230/05/2024Lê Văn Định091341853030/06/2024
539Trắc địa109037223202C30130/05/2024Lê Văn Định091341853030/06/2024
Ca thi tổng: Trắc địa [10917502320T01]
540Trắc địa109175023202C30330/05/2024Lê Văn Định091341853030/06/2024
541Trắc địa109175023202C30130/05/2024Lê Văn Định091341853030/06/2024
542Trắc địa109175023202C30230/05/2024Lê Văn Định091341853030/06/2024
Ca thi tổng: Vật liệu xây dựng [10918632320T01]
543Vật liệu xây dựng109186323202C20110/06/202430/06/2024
544Vật liệu xây dựng109186323202C20910/06/202430/06/2024
545Vật liệu xây dựng109186323202C20210/06/202430/06/2024
546Vật liệu xây dựng109186323202C20610/06/202430/06/2024
547Vật liệu xây dựng109186323202C20710/06/202430/06/2024
548Vật liệu xây dựng109186323202C20510/06/202430/06/2024
549Vật liệu xây dựng109186323202C20810/06/202430/06/2024
550Vật liệu xây dựng109186323202C20410/06/202430/06/2024
551Vật liệu xây dựng109186323202C20310/06/202430/06/2024
552Vật liệu xây dựng109186323202C21010/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Địa chất công trình [10924602320T01]
553Địa chất công trình109246023202C40130/05/2024Bạch Quốc Tiến30/06/2024
554Địa chất công trình109246023202C40230/05/2024Trần Khắc Vỹ090580016130/06/2024
555Địa chất công trình109246023202C40330/05/2024Nguyễn Thị Ngọc Yến097752395930/06/2024
556Địa chất công trình109246023202C40430/05/2024Bạch Quốc Tiến30/06/2024
557Địa chất công trình109246023202C40530/05/2024Trần Khắc Vỹ090580016130/06/2024
Ca thi tổng: Toán CN 1: Toán ỨD kỹ thuật [10924802320T01]
558Toán CN 1: Toán ỨD kỹ thuật109248023202C40101/06/2024Trần Trung Việt094303207130/06/2024
559Toán CN 1: Toán ỨD kỹ thuật109248023202C40201/06/2024Trần Trung Việt094303207130/06/2024
Ca thi tổng: Cơ học đất [10924902320T01]
560Cơ học đất109249023202C20323/05/2024Phạm Văn Ngọc086940090030/06/2024
561Cơ học đất109249023202C20623/05/2024Nguyễn Thu Hà090547004730/06/2024
562Cơ học đất109249023202C20423/05/2024Phạm Văn Ngọc086940090030/06/2024
563Cơ học đất109249023202C20223/05/2024Nguyễn Thị Ngọc Yến097752395930/06/2024
564Cơ học đất109249023202C20823/05/2024Phạm Văn Ngọc086940090030/06/2024
565Cơ học đất109249023202C20923/05/2024Nguyễn Thu Hà090547004730/06/2024
566Cơ học đất109249023202C20723/05/2024Nguyễn Thị Ngọc Yến097752395930/06/2024
567Cơ học đất109249023202C20523/05/2024Nguyễn Thu Hà090547004730/06/2024
568Cơ học đất109249023202C20123/05/2024Phạm Văn Ngọc086940090030/06/2024
569Cơ học đất109249023202C21023/05/2024Châu Trường Linh091342226730/06/2024
Ca thi tổng: Trắc địa [10925102320T01]
570Trắc địa109251023202C30130/05/2024Lê Văn Định091341853030/06/2024
571Trắc địa109251023202C30230/05/2024Lê Văn Định091341853030/06/2024
Ca thi tổng: Nền móng nâng cao - Lớp CLC [10937902320T01]
572Nền móng nâng cao - Lớp CLC109379023202C20227/05/2024Nguyễn Thu Hà090547004730/06/2024
573Nền móng nâng cao - Lớp CLC109379023202C20127/05/2024Phạm Văn Ngọc086940090030/06/2024
Ca thi tổng: Động lực học công trình - Lớp CLC [11011822320T01]
574Động lực học công trình - Lớp CLC110118223202C20208/06/2024Bùi Quang Hiếu091809840630/06/2024
575Động lực học công trình - Lớp CLC110118223202C20108/06/2024Bùi Quang Hiếu091809840630/06/2024
Ca thi tổng: Cơ học công trình [11013822320T01]
576Cơ học công trình110138223202C20325/05/2024Đỗ Minh Đức091400011630/06/2024
577Cơ học công trình110138223202C20225/05/2024Lê Cao Tuấn098784086330/06/2024
578Cơ học công trình110138223202C20125/05/2024Lê Cao Tuấn098784086330/06/2024
Ca thi tổng: Kỹ thuật Thi công [11021202320T01]
579Kỹ thuật Thi công110212023202C40127/05/2024Lê Khánh Toàn30/06/2024
580Kỹ thuật Thi công110212023202C40227/05/2024Lê Ngọc Quyết30/06/2024
581Kỹ thuật Thi công110212023202C40327/05/2024Mai Chánh Trung30/06/2024
Ca thi tổng: Toán chuyên ngành 1 (PP tính) [11024832320T01]
582Toán chuyên ngành 1 (PP tính)110248323202C40106/06/2024Bùi Quang Hiếu091809840630/06/2024
583Toán chuyên ngành 1 (PP tính)110248323202C40206/06/2024Bùi Quang Hiếu091809840630/06/2024
584Toán chuyên ngành 1 (PP tính)110248323202C40306/06/2024Bùi Quang Hiếu091809840630/06/2024
585Toán chuyên ngành 1 (PP tính)110248323202C40406/06/2024Bùi Quang Hiếu091809840630/06/2024
586Toán chuyên ngành 1 (PP tính)110248323202C40506/06/2024Bùi Quang Hiếu091809840630/06/2024
Ca thi tổng: Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2) - Lớp CLC [11026532320T01]
587Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2) - Lớp CLC110265323202C40130/05/2024Nguyễn Quang Tùng090659700730/06/2024
Ca thi tổng: Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2) [11026532320T02]
588Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2)110265323202C40430/05/2024Vương Lê Thắng090555404730/06/2024
589Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2)110265323202C40330/05/2024Vương Lê Thắng090555404730/06/2024
590Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2)110265323202C40530/05/2024Vương Lê Thắng090555404730/06/2024
Ca thi tổng: Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2) - Lớp CLC [11026532320T01]
591Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2) - Lớp CLC110265323202C40230/05/2024Nguyễn Quang Tùng090659700730/06/2024
Ca thi tổng: Kết cấu liên hợp thép - bê tông - Lớp CLC [11027732320T01]
592Kết cấu liên hợp thép - bê tông - Lớp CLC110277323202C20124/05/2024Nguyễn Tấn Hưng30/06/2024
593Kết cấu liên hợp thép - bê tông - Lớp CLC110277323202C20224/05/2024Trần Quang Hưng094774757630/06/2024
Ca thi tổng: Cơ học kết cấu [11030202320T01]
594Cơ học kết cấu110302023201A10828/05/2024Nguyễn Thạc Vũ091343003430/06/2024
595Cơ học kết cấu110302023201A10728/05/2024Nguyễn Thạc Vũ091343003430/06/2024
596Cơ học kết cấu110302023201A10228/05/2024Đỗ Minh Đức091400011630/06/2024
597Cơ học kết cấu110302023201A10928/05/2024Đỗ Minh Đức091400011630/06/2024
598Cơ học kết cấu110302023201A10628/05/2024Đinh Thị Như Thảo098364076530/06/2024
599Cơ học kết cấu110302023201A10128/05/2024Đinh Thị Như Thảo098364076530/06/2024
600Cơ học kết cấu110302023201A10428/05/2024Phan Đình Hào032557978830/06/2024
601Cơ học kết cấu110302023201A10328/05/2024Phan Đình Hào032557978830/06/2024
602Cơ học kết cấu110302023201A10528/05/2024Lê Cao Tuấn098784086330/06/2024
603Cơ học kết cấu110302023201A11028/05/2024Lê Cao Tuấn098784086330/06/2024
Ca thi tổng: Kết cấu thép - phần cơ bản [11030602320T01]
604Kết cấu thép - phần cơ bản110306023202C40223/05/2024Phan Cẩm Vân30/06/2024
605Kết cấu thép - phần cơ bản110306023202C40323/05/2024Phan Cẩm Vân30/06/2024
606Kết cấu thép - phần cơ bản110306023202C40123/05/2024Nguyễn Tấn Hưng30/06/2024
Ca thi tổng: Kết cấu thép - phần cơ bản - Lớp CLC [11030602320T02]
607Kết cấu thép - phần cơ bản - Lớp CLC110306023202C40523/05/2024Phan Cẩm Vân30/06/2024
608Kết cấu thép - phần cơ bản - Lớp CLC110306023202C40423/05/2024Phan Cẩm Vân30/06/2024
Ca thi tổng: Máy xây dựng - Lớp CLC [11030802320T02]
609Máy xây dựng - Lớp CLC110308023202C40528/05/2024Nguyễn Khánh Linh093478944430/06/2024
610Máy xây dựng - Lớp CLC110308023202C40428/05/2024Nguyễn Khánh Linh093478944430/06/2024
Ca thi tổng: Máy xây dựng [11030802320T01]
611Máy xây dựng110308023202C40328/05/2024Nguyễn Khánh Linh093478944430/06/2024
612Máy xây dựng110308023202C40128/05/2024Nguyễn Khánh Linh093478944430/06/2024
613Máy xây dựng110308023202C40228/05/2024Nguyễn Khánh Linh093478944430/06/2024
Ca thi tổng: Phương pháp tính [11107822320T01]
614Phương pháp tính 111078223202C30113/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Thủy văn [11112622320T01]
615Thủy văn111126223202C40304/06/202430/06/2024
616Thủy văn111126223202C40104/06/202430/06/2024
617Thủy văn111126223202C40204/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Ngôn ngữ lập trình trong xây dựng [11118702320T01]
618Ngôn ngữ lập trình trong xây dựng111187023202C10114/06/202430/06/2024
619Ngôn ngữ lập trình trong xây dựng111187023202C10214/06/202430/06/2024
620Ngôn ngữ lập trình trong xây dựng111187023202C10314/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Phân tích và thiết kế thuật toán trong XD [11118802320T01]
621Phân tích và thiết kế thuật toán trong XD111188023202C40114/06/202430/06/2024
622Phân tích và thiết kế thuật toán trong XD111188023202C40214/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Môi trường [11700112320T01]
623Môi trường117001123202C10104/06/2024Lê Năng Định091253888430/06/2024
624Môi trường117001123202C10704/06/2024Lê Năng Định091253888430/06/2024
625Môi trường117001123202C10204/06/2024Võ Diệp Ngọc Khôi0905555168430/06/2024
626Môi trường117001123202C10604/06/2024Lê Năng Định091253888430/06/2024
627Môi trường117001123202C10404/06/2024Nguyễn Phước Quý An090532222630/06/2024
628Môi trường117001123202C10504/06/2024Phan Thị Kim Thủy090571614730/06/2024
629Môi trường117001123202C10804/06/2024Lê Năng Định091253888430/06/2024
630Môi trường117001123202C10304/06/2024Nguyễn Lan Phương090516034130/06/2024
Ca thi tổng: Sinh thái môi trường [11706622320T01]
631Sinh thái môi trường117066223202C10107/06/2024Phạm Thị Kim Thoa032886777730/06/2024
632Sinh thái môi trường117066223202C10207/06/2024Phạm Thị Kim Thoa032886777730/06/2024
Ca thi tổng: Mạng lưới cấp nước [11717702320T01]
633Mạng lưới cấp nước117177023202C20124/05/2024Trần Vũ Chi Mai093500041430/06/2024
Ca thi tổng: Tiếng anh chuyên ngành (MT) [11718702320T01]
634Tiếng anh chuyên ngành (MT)117187023202C40122/05/2024Lê Phước Cường093514068530/06/2024
635Tiếng anh chuyên ngành (MT)117187023202C40222/05/2024Lê Phước Cường093514068530/06/2024
Ca thi tổng: Marketing căn bản [11805332320T01]
636Marketing căn bản118053323202C10118/06/2024Nguyễn Thị Thu Thủy30/06/2024
637Marketing căn bản118053323202C10318/06/2024Nguyễn Thị Thu Thủy30/06/2024
638Marketing căn bản118053323202C10218/06/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
639Marketing căn bản118053323202C10418/06/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
640Marketing căn bản118053323202C10518/06/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
Ca thi tổng: Quản lý Dự án [11807532320T01]
641Quản lý Dự án118075323202C10401/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
642Quản lý Dự án118075323202C10501/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
643Quản lý Dự án118075323202C10601/06/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
644Quản lý Dự án118075323202C10301/06/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
645Quản lý Dự án118075323202C10201/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
646Quản lý Dự án118075323202C10101/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
Ca thi tổng: Quản lý Dự án - Lớp CLC [11807532320T02]
647Quản lý Dự án - Lớp CLC118075323202C20401/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
648Quản lý Dự án - Lớp CLC118075323202C20101/06/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
649Quản lý Dự án - Lớp CLC118075323202C20301/06/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
650Quản lý Dự án - Lớp CLC118075323202C20201/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
Ca thi tổng: Quản trị học [11809332320T02]
651Quản trị học118093323202C20304/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
652Quản trị học118093323202C20404/06/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
Ca thi tổng: Quản trị học - Lớp CLC [11809332320T01]
653Quản trị học - Lớp CLC118093323202C20204/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
654Quản trị học - Lớp CLC118093323202C20104/06/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
Ca thi tổng: Marketing công nghiệp [11809532320T01]
655Marketing công nghiệp118095323202C40223/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
656Marketing công nghiệp118095323202C40123/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
657Marketing công nghiệp118095323202C40323/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế học [11821902320T01]
658Kinh tế học118219023202C10118/06/2024Nguyễn Thị Thảo Nguyên090588171130/06/2024
659Kinh tế học118219023202C10218/06/2024Nguyễn Thị Thảo Nguyên090588171130/06/2024
660Kinh tế học118219023202C10318/06/2024Nguyễn Thị Thảo Nguyên090588171130/06/2024
661Kinh tế học118219023202C10418/06/2024Nguyễn Thị Thảo Nguyên090588171130/06/2024
Ca thi tổng: Toán chuyên ngành 2 [11822032320T01]
662Toán chuyên ngành 2118220323202C40107/06/2024Huỳnh Thị Minh Trúc090517090130/06/2024
663Toán chuyên ngành 2118220323202C40207/06/2024Mai Anh Đức091234492530/06/2024
Ca thi tổng: Lập và thẩm định dự án đầu tư [11822132320T01]
664Lập và thẩm định dự án đầu tư118221323202C40227/05/2024Nguyễn Thị Thảo Nguyên090588171130/06/2024
665Lập và thẩm định dự án đầu tư118221323202C40127/05/2024Nguyễn Thị Thảo Nguyên090588171130/06/2024
Ca thi tổng: Kế toán xây dựng cơ bản [11822232320T01]
666Kế toán xây dựng cơ bản118222323202C30103/06/2024Huỳnh Thị Minh Trúc090517090130/06/2024
667Kế toán xây dựng cơ bản118222323202C30203/06/2024Huỳnh Thị Minh Trúc090517090130/06/2024
Ca thi tổng: Quản trị tài chính [11822332320T01]
668Quản trị tài chính118223323202C40101/06/2024Huỳnh Thị Minh Trúc090517090130/06/2024
669Quản trị tài chính118223323202C40201/06/2024Huỳnh Thị Minh Trúc090517090130/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế vi mô [11825002320T01]
670Kinh tế vi mô118250023202C20105/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
671Kinh tế vi mô118250023202C20405/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
672Kinh tế vi mô118250023202C20305/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
673Kinh tế vi mô118250023202C20205/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế và quản lý doanh nghiệp - Lớp CLC [11825502320T02]
674Kinh tế và quản lý doanh nghiệp - Lớp CLC118255023202C30310/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
675Kinh tế và quản lý doanh nghiệp - Lớp CLC118255023202C30110/06/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
676Kinh tế và quản lý doanh nghiệp - Lớp CLC118255023202C30210/06/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế và quản lý doanh nghiệp [11825502320T01]
677Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40210/06/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
678Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40410/06/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
679Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40710/06/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
680Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40110/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
681Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40510/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
682Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40810/06/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
683Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40310/06/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
684Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40910/06/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
685Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C40610/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
686Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C41210/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
687Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C41110/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
688Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C41310/06/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
689Kinh tế và quản lý doanh nghiệp118255023202C41010/06/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
Ca thi tổng: Kế toán doanh nghiệp [11826902320T01]
690Kế toán doanh nghiệp118269023202C40327/05/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
691Kế toán doanh nghiệp118269023202C40127/05/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
692Kế toán doanh nghiệp118269023202C40227/05/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
Ca thi tổng: Phân tích kinh tế trong kỹ thuật [11827002320T01]
693Phân tích kinh tế trong kỹ thuật118270023202C40303/06/2024Nguyễn Thị Thu Thủy30/06/2024
694Phân tích kinh tế trong kỹ thuật118270023202C40103/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
695Phân tích kinh tế trong kỹ thuật118270023202C40203/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
Ca thi tổng: Hệ thống và quy trình sản xuất [11827102320T01]
696Hệ thống và quy trình sản xuất118271023202C30324/05/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
697Hệ thống và quy trình sản xuất118271023202C30224/05/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
698Hệ thống và quy trình sản xuất118271023202C30124/05/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
Ca thi tổng: Mô phỏng hệ thống [11827202320T01]
699Mô phỏng hệ thống118272023202C40106/06/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
700Mô phỏng hệ thống118272023202C40206/06/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
701Mô phỏng hệ thống118272023202C40306/06/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
Ca thi tổng: Lập kế hoạch và quản lý dự án [11827302320T01]
702Lập kế hoạch và quản lý dự án118273023202C30125/05/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
703Lập kế hoạch và quản lý dự án118273023202C30225/05/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
704Lập kế hoạch và quản lý dự án118273023202C30325/05/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
705Lập kế hoạch và quản lý dự án118273023202C30425/05/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
706Lập kế hoạch và quản lý dự án118273023202C30525/05/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
Ca thi tổng: Mô hình tối ưu [11827402320T01]
707Mô hình tối ưu118274023202C40329/05/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
708Mô hình tối ưu118274023202C40129/05/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
709Mô hình tối ưu118274023202C40229/05/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
Ca thi tổng: Quản trị dự án công nghiệp [11828502320T01]
710Quản trị dự án công nghiệp118285023202C40301/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
711Quản trị dự án công nghiệp118285023202C40201/06/2024Lê Thị Kim Oanh30/06/2024
712Quản trị dự án công nghiệp118285023202C40101/06/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
Ca thi tổng: Quản lý và kiểm soát chất lượng [11828602320T01]
713Quản lý và kiểm soát chất lượng118286023202C40127/05/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
714Quản lý và kiểm soát chất lượng118286023202C40227/05/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
715Quản lý và kiểm soát chất lượng118286023202C40327/05/2024Lê Thị Huỳnh Anh036754619330/06/2024
Ca thi tổng: Quản trị chiến lược [11828802320T01]
716Quản trị chiến lược118288023202C40129/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
717Quản trị chiến lược118288023202C40329/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
718Quản trị chiến lược118288023202C40229/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
Ca thi tổng: Quản trị rủi ro [11831402320T01]
719Quản trị rủi ro118314023202C20103/06/2024Nguyễn Thị Thu Thủy30/06/2024
720Quản trị rủi ro118314023202C20203/06/2024Nguyễn Thị Thu Thủy30/06/2024
Ca thi tổng: Thiết kế vị trí và mặt bằng HT công nghiệp [11831502320T01]
721Thiết kế vị trí và mặt bằng HT công nghiệp118315023202C20106/06/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
722Thiết kế vị trí và mặt bằng HT công nghiệp118315023202C20206/06/2024Hồ Dương Đông090237978430/06/2024
Ca thi tổng: Hệ thống sản xuất tích hợp [11831702320T01]
723Hệ thống sản xuất tích hợp118317023202C20327/05/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
724Hệ thống sản xuất tích hợp118317023202C20127/05/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
725Hệ thống sản xuất tích hợp118317023202C20227/05/2024Huỳnh Nhật Tố30/06/2024
Ca thi tổng: Quản trị logistics [11831802320T01]
726Quản trị logistics118318023202C20230/05/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
727Quản trị logistics118318023202C20130/05/2024Nguyễn Đặng Hoàng Thư30/06/2024
Ca thi tổng: Hệ thống hỗ trợ quyết định và trí tuệ nhân tạo [11831902320T01]
728Hệ thống hỗ trợ quyết định và trí tuệ nhân tạo118319023202C20123/05/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
729Hệ thống hỗ trợ quyết định và trí tuệ nhân tạo118319023202C20223/05/2024Trần Thị Hoàng Giang30/06/2024
Ca thi tổng: Cấu tạo Kiến trúc 1 [12100232320T01]
730Cấu tạo Kiến trúc 1121002323202C30128/05/2024Nguyễn Ngọc Bình30/06/2024
731Cấu tạo Kiến trúc 1121002323202C30328/05/2024Nguyễn Ngọc Bình30/06/2024
732Cấu tạo Kiến trúc 1121002323202C30228/05/2024Nguyễn Ngọc Bình30/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý công trình xây dựng 1 [12106732320T01]
733Vật lý công trình xây dựng 1121067323202C30101/06/2024Nguyễn Anh Tuấn090350503230/06/2024
734Vật lý công trình xây dựng 1121067323202C30201/06/2024Nguyễn Anh Tuấn090350503230/06/2024
735Vật lý công trình xây dựng 1121067323202C30301/06/2024Nguyễn Anh Tuấn090350503230/06/2024
736Vật lý công trình xây dựng 1121067323202C30401/06/2024Nguyễn Anh Tuấn090350503230/06/2024
Ca thi tổng: Kiến trúc công trình dân dụng & công nghiệp [12112602320T01]
737Kiến trúc công trình dân dụng & công nghiệp121126023202C40103/06/2024Lê Minh Sơn30/06/2024
738Kiến trúc công trình dân dụng & công nghiệp121126023202C40203/06/2024Lê Minh Sơn30/06/2024
739Kiến trúc công trình dân dụng & công nghiệp121126023202C40303/06/2024Lê Minh Sơn30/06/2024
740Kiến trúc công trình dân dụng & công nghiệp121126023202C40403/06/2024Lê Minh Sơn30/06/2024
741Kiến trúc công trình dân dụng & công nghiệp121126023202C40503/06/2024Lê Minh Sơn30/06/2024
Ca thi tổng: Giải tích 2 [12222602320T01]
742Giải tích 2122226023202C20228/06/2024Nguyễn Chánh Tú30/06/2024
743Giải tích 2122226023202C20328/06/2024Nguyễn Chánh Tú30/06/2024
744Giải tích 2122226023202C20128/06/2024Nguyễn Chánh Tú30/06/2024
Ca thi tổng: Đại số tuyến tính [12222702320T01]
745Đại số tuyến tính122227023202C20124/06/2024Nguyễn Chánh Tú30/06/2024
746Đại số tuyến tính122227023202C20224/06/2024Nguyễn Chánh Tú30/06/2024
747Đại số tuyến tính122227023202C20324/06/2024Nguyễn Chánh Tú30/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý 1 [12223202320T01]
748Vật lý 1122232023202C20314/06/2024Nguyễn Thị Thu Trang034296822530/06/2024
749Vật lý 1122232023202C20114/06/2024Đoàn Quốc Khoa091285145630/06/2024
750Vật lý 1122232023202C20214/06/2024Nguyễn Thị Thu Trang034296822530/06/2024
Ca thi tổng: Điện tử [12224102320T01]
751Điện tử122241023202C40222/05/2024Nguyễn Quang Như Quỳnh090596171530/06/2024
752Điện tử122241023202C40322/05/2024Nguyễn Quang Như Quỳnh090596171530/06/2024
753Điện tử122241023202C40122/05/2024Nguyễn Quang Như Quỳnh090596171530/06/2024
Ca thi tổng: Lý thuyết nhiệt [12224202320T01]
754Lý thuyết nhiệt122242023202C40225/05/2024Đoàn Quốc Khoa091285145630/06/2024
755Lý thuyết nhiệt122242023202C40125/05/2024Nguyễn Thị Thu Trang034296822530/06/2024
756Lý thuyết nhiệt122242023202C40325/05/2024Đoàn Quốc Khoa091285145630/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý sóng [12224402320T01]
757Vật lý sóng122244023202C40328/05/2024Nguyễn Thị Thu Trang034296822530/06/2024
758Vật lý sóng122244023202C40228/05/2024Đoàn Quốc Khoa091285145630/06/2024
759Vật lý sóng122244023202C40128/05/2024Nguyễn Thị Thu Trang034296822530/06/2024
Ca thi tổng: Mạch điện 2 - Lớp CLC [12320102320T01]
760Mạch điện 2 - Lớp CLC123201023202C40223/05/2024Nguyễn Lê Hòa30/06/2024
761Mạch điện 2 - Lớp CLC123201023202C40123/05/2024Nguyễn Lê Hòa30/06/2024
Ca thi tổng: Mạch và thiết bị điện tử 1 - Lớp CLC [12320302320T01]
762Mạch và thiết bị điện tử 1 - Lớp CLC123203023202C40227/05/2024Lê Quốc Huy091278176930/06/2024
763Mạch và thiết bị điện tử 1 - Lớp CLC123203023202C40127/05/2024Lê Quốc Huy091278176930/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý 1 [12327802320T01]
764Vật lý 1123278023202C10121/06/2024Đoàn Quốc Khoa091285145630/06/2024
765Vật lý 1123278023202C10221/06/2024Nguyễn Thị Thu Trang034296822530/06/2024
Ca thi tổng: Tư tưởng Hồ Chí Minh [20901012320T01]
766Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10113/06/2024Lê Sơn30/06/2024
767Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10213/06/2024Lê Sơn30/06/2024
768Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10313/06/2024Lê Sơn30/06/2024
769Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10413/06/2024Lê Thị Ngọc Hoa098521393030/06/2024
770Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10513/06/2024Lê Thị Ngọc Hoa098521393030/06/2024
771Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10613/06/2024Lê Thị Ngọc Hoa098521393030/06/2024
772Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10713/06/2024Trịnh Quang Dũng096375135530/06/2024
773Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10913/06/2024Trịnh Quang Dũng096375135530/06/2024
774Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C10813/06/2024Trịnh Quang Dũng096375135530/06/2024
Ca thi tổng: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lớp CLC [20901012320T03]
775Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lớp CLC209010123202C20513/06/2024Nguyễn Phi Lê090522569830/06/2024
776Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lớp CLC209010123202C20613/06/2024Nguyễn Phi Lê090522569830/06/2024
777Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lớp CLC209010123202C20713/06/2024Nguyễn Phi Lê090522569830/06/2024
Ca thi tổng: Tư tưởng Hồ Chí Minh [20901012320T02]
778Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C20113/06/2024Lê Minh Thọ090519323830/06/2024
779Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C20213/06/2024Lê Minh Thọ090519323830/06/2024
780Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C20313/06/2024Lê Minh Thọ090519323830/06/2024
781Tư tưởng Hồ Chí Minh209010123202C20413/06/2024Phạm Đức Thọ30/06/2024
Ca thi tổng: Triết học Mác - Lênin [20901502320T01]
782Triết học Mác - Lênin209015023202C10420/06/202430/06/2024
783Triết học Mác - Lênin209015023202C10620/06/202430/06/2024
784Triết học Mác - Lênin209015023202C10320/06/202430/06/2024
785Triết học Mác - Lênin209015023202C10520/06/202430/06/2024
786Triết học Mác - Lênin209015023202C10120/06/202430/06/2024
787Triết học Mác - Lênin209015023202C10720/06/202430/06/2024
788Triết học Mác - Lênin209015023202C10820/06/202430/06/2024
789Triết học Mác - Lênin209015023202C10220/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Chủ nghĩa Xã hội khoa học [20901602320T01]
790Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30908/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
791Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30708/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
792Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30808/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
793Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30408/06/2024Trương Thị Thu Hiền30/06/2024
794Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30208/06/2024Trương Thị Thu Hiền30/06/2024
795Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30508/06/2024Trương Thị Thu Hiền30/06/2024
796Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30108/06/2024Trương Thị Thu Hiền30/06/2024
797Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C31008/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
798Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30608/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
799Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C30308/06/2024Trương Thị Thu Hiền30/06/2024
800Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C31308/06/2024Trần Thị Thùy Trang30/06/2024
801Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C31208/06/2024Trần Thị Thùy Trang30/06/2024
802Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C31508/06/2024Vương Phương Hoa091515655530/06/2024
803Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C31108/06/2024Vương Phương Hoa091515655530/06/2024
804Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C31408/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
Ca thi tổng: Chủ nghĩa Xã hội khoa học [20901602320T02]
805Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C40608/06/2024Hoàng Thị Kim Liên091777932730/06/2024
806Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C40408/06/2024Hoàng Thị Kim Liên091777932730/06/2024
807Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C40208/06/2024Hoàng Thị Kim Liên091777932730/06/2024
808Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C40308/06/2024Hoàng Thị Kim Liên091777932730/06/2024
809Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C40508/06/2024Hoàng Thị Kim Liên091777932730/06/2024
810Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C40108/06/2024Hoàng Thị Kim Liên091777932730/06/2024
811Chủ nghĩa Xã hội khoa học209016023202C40708/06/2024Hoàng Thị Kim Liên091777932730/06/2024
Ca thi tổng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam [20901702320T01]
812Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10406/06/2024Ngô Văn Hà098339678730/06/2024
813Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10206/06/2024Ngô Văn Hà098339678730/06/2024
814Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10506/06/2024Ngô Văn Hà098339678730/06/2024
815Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10706/06/2024Ngô Văn Hà098339678730/06/2024
816Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10106/06/2024Ngô Văn Hà098339678730/06/2024
817Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10306/06/2024Ngô Văn Hà098339678730/06/2024
818Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10606/06/2024Ngô Văn Hà098339678730/06/2024
819Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10906/06/2024Đỗ Thị Hằng Nga30/06/2024
820Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C10806/06/2024Đỗ Thị Hằng Nga30/06/2024
821Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C11006/06/2024Đỗ Thị Hằng Nga30/06/2024
822Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C11506/06/2024Đỗ Thị Hằng Nga30/06/2024
823Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C11406/06/2024Đỗ Thị Hằng Nga30/06/2024
824Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C11106/06/2024Đỗ Thị Hằng Nga30/06/2024
825Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C11306/06/2024Đỗ Thị Hằng Nga30/06/2024
826Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C11206/06/2024Từ Ánh Nguyệt30/06/2024
827Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C11606/06/2024Từ Ánh Nguyệt30/06/2024
Ca thi tổng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam [20901702320T02]
828Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C20506/06/2024Từ Ánh Nguyệt30/06/2024
829Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C20406/06/2024Từ Ánh Nguyệt30/06/2024
830Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C20806/06/2024Từ Ánh Nguyệt30/06/2024
Ca thi tổng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Lớp CLC [20901702320T03]
831Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Lớp CLC209017023202C20906/06/2024Từ Ánh Nguyệt30/06/2024
Ca thi tổng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam [20901702320T02]
832Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C20306/06/2024Từ Ánh Nguyệt30/06/2024
833Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C20706/06/2024Từ Ánh Nguyệt30/06/2024
834Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C20206/06/2024Đinh Văn Trọng093537135930/06/2024
835Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C20106/06/2024Đinh Văn Trọng093537135930/06/2024
836Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam209017023202C20606/06/2024Đinh Văn Trọng093537135930/06/2024
Ca thi tổng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Lớp CLC [20901702320T03]
837Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Lớp CLC209017023202C21006/06/2024Đinh Văn Trọng093537135930/06/2024
Ca thi tổng: Pháp luật đại cương [21000102320T01]
838Pháp luật đại cương210001023203C10211/06/202430/06/2024
839Pháp luật đại cương210001023203C10811/06/202430/06/2024
840Pháp luật đại cương210001023203C10411/06/202430/06/2024
841Pháp luật đại cương210001023203C10911/06/202430/06/2024
842Pháp luật đại cương210001023203C10511/06/202430/06/2024
843Pháp luật đại cương210001023203C10111/06/202430/06/2024
844Pháp luật đại cương210001023203C10611/06/202430/06/2024
845Pháp luật đại cương210001023203C10711/06/202430/06/2024
846Pháp luật đại cương210001023203C10311/06/202430/06/2024
847Pháp luật đại cương210001023203C11011/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Pháp luật đại cương [21000102320T02]
848Pháp luật đại cương210001023203C20411/06/202430/06/2024
849Pháp luật đại cương210001023203C20611/06/202430/06/2024
850Pháp luật đại cương210001023203C20511/06/202430/06/2024
851Pháp luật đại cương210001023203C20811/06/202430/06/2024
852Pháp luật đại cương210001023203C20311/06/202430/06/2024
853Pháp luật đại cương210001023203C20111/06/202430/06/2024
854Pháp luật đại cương210001023203C20211/06/202430/06/2024
855Pháp luật đại cương210001023203C20711/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế chính trị Mác - Lênin [21700202320T01]
856Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10209/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
857Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10109/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
858Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10309/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
859Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10909/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
860Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10609/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
861Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10709/06/2024Trần Thị Thùy Trang30/06/2024
862Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10809/06/2024Trần Thị Thùy Trang30/06/2024
863Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C11009/06/2024Trần Thị Thùy Trang30/06/2024
864Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10409/06/2024Trần Thị Thùy Trang30/06/2024
865Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C10509/06/2024Trần Thị Thùy Trang30/06/2024
866Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C11209/06/2024Vương Phương Hoa091515655530/06/2024
867Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C11109/06/2024Vương Phương Hoa091515655530/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế chính trị Mác - Lênin [21700202320T02]
868Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20809/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
869Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20209/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
870Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20409/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
871Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20609/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
872Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20709/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
873Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20109/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
874Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20509/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
875Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C21209/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
876Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20909/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
877Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C20309/06/2024Nguyễn Thị Kiều Trinh30/06/2024
878Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C21109/06/2024Vương Phương Hoa091515655530/06/2024
879Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C21009/06/2024Vương Phương Hoa091515655530/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế chính trị Mác - Lênin [21700202320T03]
880Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C30609/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
881Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C30309/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
882Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C30509/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
883Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C30709/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
884Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C30409/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
885Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C30209/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
886Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C30109/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
887Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C30809/06/2024Văn Công Vũ30/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế chính trị Mác - Lênin [21700202320T04]
888Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C40209/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
889Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C40909/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
890Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C40809/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
891Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C40409/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Lớp CLC [21700202320T05]
892Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Lớp CLC217002023202C40709/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế chính trị Mác - Lênin [21700202320T04]
893Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C40309/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Lớp CLC [21700202320T05]
894Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Lớp CLC217002023202C40609/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
Ca thi tổng: Kinh tế chính trị Mác - Lênin [21700202320T04]
895Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C40509/06/2024Nguyễn Lê Thu Hiền30/06/2024
896Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C41009/06/2024Vương Phương Hoa091515655530/06/2024
897Kinh tế chính trị Mác - Lênin217002023202C41109/06/2024Vương Phương Hoa091515655530/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý 1 [30500112320T01]
898Vật lý 1305001123202C10322/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
899Vật lý 1305001123202C10222/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
900Vật lý 1305001123202C10422/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
901Vật lý 1305001123202C10922/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
902Vật lý 1305001123202C10722/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
903Vật lý 1305001123202C10622/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
904Vật lý 1305001123202C10122/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
905Vật lý 1305001123202C11122/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
906Vật lý 1305001123202C10522/06/2024Phùng Việt Hải098386805530/06/2024
907Vật lý 1305001123202C10822/06/2024Phùng Việt Hải098386805530/06/2024
908Vật lý 1305001123202C11022/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
909Vật lý 1305001123202C11422/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
910Vật lý 1305001123202C11222/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
911Vật lý 1305001123202C11322/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý 1 [30500112320T02]
912Vật lý 1305001123202C20622/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
913Vật lý 1305001123202C20922/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
914Vật lý 1305001123202C20222/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
915Vật lý 1305001123202C20322/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
916Vật lý 1305001123202C20822/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
917Vật lý 1305001123202C20722/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
918Vật lý 1305001123202C20422/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
919Vật lý 1305001123202C21422/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
920Vật lý 1305001123202C20522/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
921Vật lý 1305001123202C20122/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
922Vật lý 1305001123202C21022/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
923Vật lý 1305001123202C21222/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
924Vật lý 1305001123202C21122/06/2024Mai Thị Kiều Liên070448236930/06/2024
925Vật lý 1305001123202C21322/06/2024Mai Thị Kiều Liên070448236930/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý 1 [30500112320T03]
926Vật lý 1305001123202C30122/06/2024Mai Thị Kiều Liên070448236930/06/2024
927Vật lý 1305001123202C30222/06/2024Mai Thị Kiều Liên070448236930/06/2024
928Vật lý 1305001123202C30622/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
929Vật lý 1305001123202C30322/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
930Vật lý 1305001123202C30922/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
931Vật lý 1305001123202C30422/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
932Vật lý 1305001123202C30822/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
933Vật lý 1305001123202C31222/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
934Vật lý 1305001123202C30722/06/2024Trần Quỳnh077449966630/06/2024
935Vật lý 1305001123202C30522/06/2024Trần Quỳnh077449966630/06/2024
936Vật lý 1305001123202C31022/06/2024Trần Quỳnh077449966630/06/2024
937Vật lý 1305001123202C31322/06/2024Trần Quỳnh077449966630/06/2024
938Vật lý 1305001123202C31122/06/2024Nguyễn Quý Tuấn098885787030/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý 1 [30500112320T04]
939Vật lý 1305001123202C40422/06/2024Nguyễn Quý Tuấn098885787030/06/2024
940Vật lý 1305001123202C40322/06/2024Mai Thị Kiều Liên070448236930/06/2024
941Vật lý 1305001123202C40822/06/2024Mai Thị Kiều Liên070448236930/06/2024
942Vật lý 1305001123202C40522/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
943Vật lý 1305001123202C40222/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
944Vật lý 1305001123202C40122/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
945Vật lý 1305001123202C40622/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
946Vật lý 1305001123202C41322/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
947Vật lý 1305001123202C40722/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
948Vật lý 1305001123202C40922/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
949Vật lý 1305001123202C41222/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
950Vật lý 1305001123202C41122/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
951Vật lý 1305001123202C41022/06/2024Trần Quỳnh077449966630/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý 2 [30506412320T01]
952Vật lý 2305064123202C10418/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
953Vật lý 2305064123202C10618/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
954Vật lý 2305064123202C10118/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
955Vật lý 2305064123202C10518/06/2024Đinh Thanh Khẩn093581724030/06/2024
956Vật lý 2305064123202C10318/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
957Vật lý 2305064123202C10718/06/2024Nguyễn Bá Vũ Chính30/06/2024
958Vật lý 2305064123202C10218/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
959Vật lý 2305064123202C10818/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
960Vật lý 2305064123202C10918/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
961Vật lý 2305064123202C11018/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
962Vật lý 2305064123202C11118/06/2024Trần Thị Hồng097342734230/06/2024
963Vật lý 2305064123202C11318/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
964Vật lý 2305064123202C11418/06/2024Hoàng Đình Triển098930086030/06/2024
965Vật lý 2305064123202C11218/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
Ca thi tổng: Vật lý 2 [30506412320T02]
966Vật lý 2305064123202C20818/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
967Vật lý 2305064123202C20118/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
968Vật lý 2305064123202C20418/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
969Vật lý 2305064123202C20718/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
970Vật lý 2305064123202C20318/06/2024Dụng Văn Lữ093511720630/06/2024
971Vật lý 2305064123202C20218/06/2024Mai Thị Kiều Liên070448236930/06/2024
972Vật lý 2305064123202C20618/06/2024Mai Thị Kiều Liên070448236930/06/2024
973Vật lý 2305064123202C20518/06/2024Phùng Việt Hải098386805530/06/2024
974Vật lý 2305064123202C20918/06/2024Phùng Việt Hải098386805530/06/2024
975Vật lý 2305064123202C21118/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
976Vật lý 2305064123202C21418/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
977Vật lý 2305064123202C21218/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
978Vật lý 2305064123202C21018/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
979Vật lý 2305064123202C21318/06/2024Lê Văn Thanh Sơn090520046730/06/2024
Ca thi tổng: Xác suất thống kê [31900412320T01]
980Xác suất thống kê319004123202C30315/06/202430/06/2024
981Xác suất thống kê319004123202C30215/06/202430/06/2024
982Xác suất thống kê319004123202C30615/06/202430/06/2024
983Xác suất thống kê319004123202C30815/06/202430/06/2024
984Xác suất thống kê319004123202C30415/06/202430/06/2024
985Xác suất thống kê319004123202C30515/06/202430/06/2024
986Xác suất thống kê319004123202C30715/06/202430/06/2024
987Xác suất thống kê319004123202C31115/06/202430/06/2024
988Xác suất thống kê319004123202C30115/06/202430/06/2024
989Xác suất thống kê319004123202C30915/06/202430/06/2024
990Xác suất thống kê319004123202C31015/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Xác suất thống kê [31900412320T02]
991Xác suất thống kê319004123202C40415/06/202430/06/2024
992Xác suất thống kê319004123202C40115/06/202430/06/2024
993Xác suất thống kê319004123202C40615/06/202430/06/2024
994Xác suất thống kê319004123202C40715/06/202430/06/2024
995Xác suất thống kê319004123202C40915/06/202430/06/2024
996Xác suất thống kê319004123202C40515/06/202430/06/2024
997Xác suất thống kê319004123202C40315/06/202430/06/2024
998Xác suất thống kê319004123202C41115/06/202430/06/2024
999Xác suất thống kê319004123202C40815/06/202430/06/2024
1000Xác suất thống kê319004123202C40215/06/202430/06/2024
1001Xác suất thống kê319004123202C41015/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Giải tích 2 [31901212320T01]
1002Giải tích 2319012123202C10130/06/202430/06/2024
1003Giải tích 2319012123202C10930/06/202430/06/2024
1004Giải tích 2319012123202C10330/06/202430/06/2024
1005Giải tích 2319012123202C10530/06/202430/06/2024
1006Giải tích 2319012123202C10730/06/202430/06/2024
1007Giải tích 2319012123202C10230/06/202430/06/2024
1008Giải tích 2319012123202C10630/06/202430/06/2024
1009Giải tích 2319012123202C10430/06/202430/06/2024
1010Giải tích 2319012123202C10830/06/202430/06/2024
1011Giải tích 2319012123202C11130/06/202430/06/2024
1012Giải tích 2319012123202C11430/06/202430/06/2024
1013Giải tích 2319012123202C11630/06/202430/06/2024
1014Giải tích 2319012123202C11330/06/202430/06/2024
1015Giải tích 2319012123202C11030/06/202430/06/2024
1016Giải tích 2319012123202C11230/06/202430/06/2024
1017Giải tích 2319012123202C11530/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Giải tích 2 [31901212320T02]
1018Giải tích 2319012123202C20230/06/202430/06/2024
1019Giải tích 2319012123202C20530/06/202430/06/2024
1020Giải tích 2319012123202C20630/06/202430/06/2024
1021Giải tích 2319012123202C20330/06/202430/06/2024
1022Giải tích 2319012123202C20830/06/202430/06/2024
1023Giải tích 2319012123202C20430/06/202430/06/2024
1024Giải tích 2319012123202C20730/06/202430/06/2024
1025Giải tích 2319012123202C20130/06/202430/06/2024
1026Giải tích 2319012123202C20930/06/202430/06/2024
1027Giải tích 2319012123202C21030/06/202430/06/2024
1028Giải tích 2319012123202C21630/06/202430/06/2024
1029Giải tích 2319012123202C21230/06/202430/06/2024
1030Giải tích 2319012123202C21330/06/202430/06/2024
1031Giải tích 2319012123202C21530/06/202430/06/2024
1032Giải tích 2319012123202C21130/06/202430/06/2024
1033Giải tích 2319012123202C21430/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Giải tích 2 [31901212320T03]
1034Giải tích 2319012123202C30830/06/202430/06/2024
1035Giải tích 2319012123202C30230/06/202430/06/2024
1036Giải tích 2319012123202C30430/06/202430/06/2024
1037Giải tích 2319012123202C30530/06/202430/06/2024
1038Giải tích 2319012123202C30330/06/202430/06/2024
1039Giải tích 2319012123202C30930/06/202430/06/2024
1040Giải tích 2319012123202C30630/06/202430/06/2024
1041Giải tích 2319012123202C30130/06/202430/06/2024
1042Giải tích 2319012123202C30730/06/202430/06/2024
1043Giải tích 2319012123202C31130/06/202430/06/2024
1044Giải tích 2319012123202C31330/06/202430/06/2024
1045Giải tích 2319012123202C31530/06/202430/06/2024
1046Giải tích 2319012123202C31430/06/202430/06/2024
1047Giải tích 2319012123202C31030/06/202430/06/2024
1048Giải tích 2319012123202C31230/06/202430/06/2024
1049Giải tích 2319012123202C31630/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Giải tích 2 [31901212320T04]
1050Giải tích 2319012123202C40330/06/202430/06/2024
1051Giải tích 2319012123202C40730/06/202430/06/2024
1052Giải tích 2319012123202C40130/06/202430/06/2024
1053Giải tích 2319012123202C40630/06/202430/06/2024
1054Giải tích 2319012123202C40230/06/202430/06/2024
1055Giải tích 2319012123202C40430/06/202430/06/2024
1056Giải tích 2319012123202C40530/06/202430/06/2024
1057Giải tích 2319012123202C40830/06/202430/06/2024
1058Giải tích 2319012123202C40930/06/202430/06/2024
1059Giải tích 2319012123202C41230/06/202430/06/2024
1060Giải tích 2319012123202C41630/06/202430/06/2024
1061Giải tích 2319012123202C41430/06/202430/06/2024
1062Giải tích 2319012123202C41030/06/202430/06/2024
1063Giải tích 2319012123202C41130/06/202430/06/2024
1064Giải tích 2319012123202C41330/06/202430/06/2024
1065Giải tích 2319012123202C41530/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Đại số tuyến tính [31902602320T01]
1066Đại số tuyến tính319026023202C10525/06/202430/06/2024
1067Đại số tuyến tính319026023202C10625/06/202430/06/2024
1068Đại số tuyến tính319026023202C10325/06/202430/06/2024
1069Đại số tuyến tính319026023202C10725/06/202430/06/2024
1070Đại số tuyến tính319026023202C10225/06/202430/06/2024
1071Đại số tuyến tính319026023202C10425/06/202430/06/2024
1072Đại số tuyến tính319026023202C10825/06/202430/06/2024
1073Đại số tuyến tính319026023202C12025/06/202430/06/2024
1074Đại số tuyến tính319026023202C10125/06/202430/06/2024
1075Đại số tuyến tính319026023202C10925/06/202430/06/2024
1076Đại số tuyến tính319026023202C11625/06/202430/06/2024
1077Đại số tuyến tính319026023202C11725/06/202430/06/2024
1078Đại số tuyến tính319026023202C11125/06/202430/06/2024
1079Đại số tuyến tính319026023202C11925/06/202430/06/2024
1080Đại số tuyến tính319026023202C11325/06/202430/06/2024
1081Đại số tuyến tính319026023202C11825/06/202430/06/2024
1082Đại số tuyến tính319026023202C11025/06/202430/06/2024
1083Đại số tuyến tính319026023202C11225/06/202430/06/2024
1084Đại số tuyến tính319026023202C11525/06/202430/06/2024
1085Đại số tuyến tính319026023202C11425/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Đại số tuyến tính [31902602320T02]
1086Đại số tuyến tính319026023202C20125/06/202430/06/2024
1087Đại số tuyến tính319026023202C20425/06/202430/06/2024
1088Đại số tuyến tính319026023202C20225/06/202430/06/2024
1089Đại số tuyến tính319026023202C20925/06/202430/06/2024
1090Đại số tuyến tính319026023202C20725/06/202430/06/2024
1091Đại số tuyến tính319026023202C20825/06/202430/06/2024
1092Đại số tuyến tính319026023202C20525/06/202430/06/2024
1093Đại số tuyến tính319026023202C22025/06/202430/06/2024
1094Đại số tuyến tính319026023202C20625/06/202430/06/2024
1095Đại số tuyến tính319026023202C20325/06/202430/06/2024
1096Đại số tuyến tính319026023202C21025/06/202430/06/2024
1097Đại số tuyến tính319026023202C21725/06/202430/06/2024
1098Đại số tuyến tính319026023202C21925/06/202430/06/2024
1099Đại số tuyến tính319026023202C21325/06/202430/06/2024
1100Đại số tuyến tính319026023202C21525/06/202430/06/2024
1101Đại số tuyến tính319026023202C21625/06/202430/06/2024
1102Đại số tuyến tính319026023202C21825/06/202430/06/2024
1103Đại số tuyến tính319026023202C21425/06/202430/06/2024
1104Đại số tuyến tính319026023202C21225/06/202430/06/2024
1105Đại số tuyến tính319026023202C21125/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Anh văn A2.2 [41303112320T01]
1106Anh văn A2.2413031123201A10116/06/202430/06/2024
1107Anh văn A2.2413031123201A10216/06/202430/06/2024
1108Anh văn A2.2413031123201A10316/06/202430/06/2024
1109Anh văn A2.2413031123201A10416/06/202430/06/2024
1110Anh văn A2.2413031123201A10516/06/202430/06/2024
1111Anh văn A2.2413031123201A10616/06/202430/06/2024
1112Anh văn A2.2413031123201A10716/06/202430/06/2024
1113Anh văn A2.2413031123201A10816/06/202430/06/2024
1114Anh văn A2.2413031123201A10916/06/202430/06/2024
1115Anh văn A2.2413031123201A11016/06/202430/06/2024
1116Anh văn A2.2413031123201A11116/06/202430/06/2024
1117Anh văn A2.2413031123201A11216/06/202430/06/2024
1118Anh văn A2.2413031123201A11316/06/202430/06/2024
1119Anh văn A2.2413031123201A11416/06/202430/06/2024
1120Anh văn A2.2413031123201A11516/06/202430/06/2024
1121Anh văn A2.2413031123201A11616/06/202430/06/2024
1122Anh văn A2.2413031123201A11716/06/202430/06/2024
1123Anh văn A2.2413031123201A11816/06/202430/06/2024
1124Anh văn A2.2413031123201A11916/06/202430/06/2024
1125Anh văn A2.2413031123201A12016/06/202430/06/2024
1126Anh văn A2.2413031123201A12116/06/202430/06/2024
1127Anh văn A2.2413031123201A12216/06/202430/06/2024
1128Anh văn A2.2413031123201A12316/06/202430/06/2024
1129Anh văn A2.2413031123201A12416/06/202430/06/2024
1130Anh văn A2.2413031123201A12516/06/202430/06/2024
1131Anh văn A2.2413031123201A12616/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Anh văn A2.2 [41303112320T02]
1132Anh văn A2.2413031123201P10116/06/202430/06/2024
1133Anh văn A2.2413031123201P10216/06/202430/06/2024
1134Anh văn A2.2413031123201P10316/06/202430/06/2024
1135Anh văn A2.2413031123201P10416/06/202430/06/2024
1136Anh văn A2.2413031123201P10516/06/202430/06/2024
1137Anh văn A2.2413031123201P10616/06/202430/06/2024
1138Anh văn A2.2413031123201P10716/06/202430/06/2024
1139Anh văn A2.2413031123201P10816/06/202430/06/2024
1140Anh văn A2.2413031123201P10916/06/202430/06/2024
1141Anh văn A2.2413031123201P11016/06/202430/06/2024
1142Anh văn A2.2413031123201P11116/06/202430/06/2024
1143Anh văn A2.2413031123201P11216/06/202430/06/2024
1144Anh văn A2.2413031123201P11316/06/202430/06/2024
1145Anh văn A2.2413031123201P11416/06/202430/06/2024
1146Anh văn A2.2413031123201P11516/06/202430/06/2024
1147Anh văn A2.2413031123201P11616/06/202430/06/2024
1148Anh văn A2.2413031123201P11716/06/202430/06/2024
1149Anh văn A2.2413031123201P11816/06/202430/06/2024
1150Anh văn A2.2413031123201P11916/06/202430/06/2024
1151Anh văn A2.2413031123201P12016/06/202430/06/2024
1152Anh văn A2.2413031123201P12116/06/202430/06/2024
1153Anh văn A2.2413031123201P12216/06/202430/06/2024
1154Anh văn A2.2413031123201P12316/06/202430/06/2024
1155Anh văn A2.2413031123201P12416/06/202430/06/2024
1156Anh văn A2.2413031123201P12516/06/202430/06/2024
1157Anh văn A2.2413031123201P12616/06/202430/06/2024
Ca thi tổng: Anh văn CN QLCN [41304632320T01]
1158Anh văn CN QLCN413046323202C30322/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
1159Anh văn CN QLCN413046323202C30222/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
1160Anh văn CN QLCN413046323202C30122/05/2024Đàm Nguyễn Anh Khoa30/06/2024
Ca thi tổng: Anh văn A2.1 [41305012320T01]
1161Anh văn A2.1413050123201A10115/06/202430/06/2024
1162Anh văn A2.1413050123201A10215/06/202430/06/2024
1163Anh văn A2.1413050123201A10315/06/202430/06/2024
1164Anh văn A2.1413050123201A10415/06/202430/06/2024
1165Anh văn A2.1413050123201A10515/06/202430/06/2024
1166Anh văn A2.1413050123201A10615/06/202430/06/2024
1167Anh văn A2.1413050123201A10715/06/202430/06/2024
1168Anh văn A2.1413050123201A10815/06/202430/06/2024
1169Anh văn A2.1413050123201A10915/06/202430/06/2024
1170Anh văn A2.1413050123201A11015/06/202430/06/2024
1171Anh văn A2.1413050123201A11115/06/202430/06/2024
1172Anh văn A2.1413050123201A11215/06/202430/06/2024
1173Anh văn A2.1413050123201A11315/06/202430/06/2024
1174Anh văn A2.1413050123201A11415/06/202430/06/2024
1175Anh văn A2.1413050123201A11515/06/202430/06/2024
1176Anh văn A2.1413050123201A11615/06/202430/06/2024
1177Anh văn A2.1413050123201A11715/06/202430/06/2024
1178Anh văn A2.1413050123201A11815/06/202430/06/2024
1179Anh văn A2.1413050123201A11915/06/202430/06/2024
1180Anh văn A2.1413050123201A12015/06/202430/06/2024
1181Anh văn A2.1413050123201A12115/06/202430/06/2024
1182Anh văn A2.1413050123201A12215/06/202430/06/2024
TTLớp học phầnBĐ Giữa kỳ BĐ Cuối kỳBĐ Tổng hợpHạn nộp bản in điểm
Mã lớpTên lớp NĐ webPhải nộp Đã XNĐã nộpNộp ngàyPhải nộp Đã XNĐã nộpNộp ngàyĐã nộpNộp ngàyGiữa kỳCuối kỳTổng hợp
[105LNAN] Lưu Ngọc An -
11051403.2320.21.32AAn toàn điện
21051403.2320.21.32BAn toàn điện
31051403.2320.21.34An toàn điện
41052080.2320.46.27Năng lượng tái tạo và các công nghệ mới trong KTĐ
51052443.2320.22.28AVật liệu điện và an toàn điện
61052443.2320.22.28BVật liệu điện và an toàn điện
[117NPQAN] Nguyễn Phước Quý An - 0905322226
11172220.2320.21.81ABiến đổi khí hậu
21172220.2320.21.81BBiến đổi khí hậu
31172130.2320.20.79Khoa học và công nghệ Sol khí
41170011.2320.22.64Môi trường
[109NTTAN] Nguyễn Thị Tuyết An - 0913407868
11093540.2320.20.64Công nghệ bê tông nhựa16:41 - 02/05/2024
21092750.2320.21.64AKỹ thuật sản xuất Chất kết dính vô cơ 116:41 - 02/05/2024
31092750.2320.21.64BKỹ thuật sản xuất Chất kết dính vô cơ 116:41 - 02/05/2024
41091220.2320.21.64AMáy & Thiết bị sản xuất VLXD16:41 - 02/05/2024
51091220.2320.21.64BMáy & Thiết bị sản xuất VLXD16:41 - 02/05/2024
61093490.2320.20.64BPBL 6. Kỹ thuật sản xuất Chất kết dính vô cơ 2
71091863.2320.22.77AVật liệu xây dựng16:41 - 02/05/2024
81091863.2320.22.77BVật liệu xây dựng16:41 - 02/05/2024
[121PBAN] Phan Bảo An - 0905090500
11211043.2320.21.72CPBL 4: Thiết kế khách sạn
21211163.2320.20.72APBL 7: Quy hoạch đô thị
[121TPTAN] Trương Phan Thiên An - 0905211185
11211230.2320.23.71AĐồ án thiết kế Kiến trúc nhỏ
21210633.2320.22.72CPBL2: Thiết kế chung cư
31211220.2320.21.71AThiết kế nhanh 2
41211220.2320.21.71BThiết kế nhanh 2
[210DVANH] Dương Việt Anh - 0917980899
12100010.2320.22.41APháp luật đại cương
22100010.2320.22.41BPháp luật đại cương
32100010.2320.22.48APháp luật đại cương
42100010.2320.22.48BPháp luật đại cương
[101DLANH] Đoàn Lê Anh -
11012810.2320.21.03AKỹ thuật điện tử và cảm biến trong máy bay
21012810.2320.21.03BKỹ thuật điện tử và cảm biến trong máy bay
31012720.2320.21.04APBL 3: Thiết kế TB ƯD vi điều khiển và cảm biến
41013190.2320.20.04APBL 5: Thiết kế hệ thống robot tiên tiến
51013190.2320.20.92APBL 5: Thiết kế hệ thống robot tiên tiến
[118LTHANH] Lê Thị Huỳnh Anh - 0367546193
11182550.2320.20.45AKinh tế và quản lý doanh nghiệp
21182550.2320.20.45BKinh tế và quản lý doanh nghiệp
31182550.2320.21.64AKinh tế và quản lý doanh nghiệp
41182550.2320.21.64BKinh tế và quản lý doanh nghiệp
51182550.2320.22.50AKinh tế và quản lý doanh nghiệp
61182550.2320.22.50BKinh tế và quản lý doanh nghiệp
71182740.2320.22.85AMô hình tối ưu
81182740.2320.22.85BMô hình tối ưu
91182740.2320.22.86AMô hình tối ưu
101182740.2320.22.86BMô hình tối ưu
111183160.2320.20.86BPBL4: Thiết kế HTSX thông minh
121180753.2320.20.06Quản lý Dự án
131180753.2320.20.38Quản lý Dự án
141180753.2320.20.40Quản lý Dự án
151182860.2320.21.86AQuản lý và kiểm soát chất lượng
161182860.2320.21.86BQuản lý và kiểm soát chất lượng
[416LTTANH] Lê Thị Trâm Anh -
11222400.2320.22.88Tiếng Pháp 4
[107NTLANH] Nguyễn Thị Lan Anh -
11075890.2320.20.45CN sản xuất các sản phẩm lên men
21075890.2320.20.46CN sản xuất các sản phẩm lên men
31072813.2320.20.45ACông nghệ Enzym
41072813.2320.20.45BCông nghệ Enzym
51072813.2320.20.46Công nghệ Enzym
61075430.2320.22.47BPBL 1: Điều tra thị trường & phát triển ý tưởng sp
71075860.2320.21.46APBL 2: sản xuất và bao gói
81078970.2320.xx.46Thực tập tốt nghiệp (3TC,H2)
[] Nguyễn Thủy Bảo Anh -
14170010.2320.22.44Tiếng Nhật 2
[319PQNANH] Phan Quang Như Anh - 01224531780
13190260.2320.23.05AĐại số tuyến tính
23190260.2320.23.05BĐại số tuyến tính
33190260.2320.23.28AĐại số tuyến tính
43190260.2320.23.28BĐại số tuyến tính
53190260.2320.23.77AĐại số tuyến tính
63190260.2320.23.77BĐại số tuyến tính
73190260.2320.23.90AĐại số tuyến tính
83190260.2320.23.90BĐại số tuyến tính
93190041.2320.23.84AXác suất thống kê
103190041.2320.23.84BXác suất thống kê
113190041.2320.23.85AXác suất thống kê
123190041.2320.23.85BXác suất thống kê
[107PTANH] Phan Thế Anh - 0905477482
11070813.2320.21.50AGia công Sợi hoá học16:10 - 17/04/2024
21070813.2320.21.50BGia công Sợi hoá học16:10 - 17/04/2024
31075390.2320.22.50Hóa lý 216:10 - 17/04/2024
41075390.2320.22.51Hóa lý 216:09 - 17/04/2024
51075970.2320.21.50AKỹ thuật sản xuất nhựa16:10 - 17/04/2024
61075970.2320.21.50BKỹ thuật sản xuất nhựa16:10 - 17/04/2024
71076880.2320.20.50APBL 4: DA TK dây chuyền sx-th, gia công SP polymer
[109TTPANH] Trần Thị Phương Anh - 0913021434
11211330.2320.20.71AKỹ thuật đô thị
21211330.2320.20.71BKỹ thuật đô thị
31211330.2320.20.72Kỹ thuật đô thị
41092630.2320.21.60PBL 4: Thiết kế đường ô tô
51093170.2320.20.60PBL8: Thiết kế công trình đường trong điều kiện đặ
61093160.2320.20.60Thiết kế công trình đường trong điều kiện khác nha
71092710.2320.21.60Thiết kế đường ô tô
[101VTANH] Võ Trần Anh -
11012560.2320.21.01ACông nghệ gia công áp lực
21012560.2320.21.01BCông nghệ gia công áp lực
31012560.2320.21.90ACông nghệ gia công áp lực
41012560.2320.21.90BCông nghệ gia công áp lực
51012340.2320.22.03APBL 1:Thiết kế kỹ thuật
[105NKANH] Nguyễn Kim Ánh - 0962369525
11051650.2320.21.27AĐiều khiển logic
21051650.2320.21.27BĐiều khiển logic
31051650.2320.21.28AĐiều khiển logic
41051650.2320.21.28BĐiều khiển logic
51051650.2320.21.29AĐiều khiển logic
61051650.2320.21.29BĐiều khiển logic
71051650.2320.21.30AĐiều khiển logic
81051650.2320.21.30BĐiều khiển logic
91054320.2320.46.32Kỹ thuật độ tin cậy và bảo trì công nghiệp
[117HNAN] Hoàng Ngọc Ân - 0983468463
11171720.2320.22.81ATH Quan trắc môi trường(1TC)
21171720.2320.22.81BTH Quan trắc môi trường(1TC)
[103NVTAN] Nguyễn Văn Thiên Ân - 0934877131
11033260.2320.23.19Cơ học kỹ thuật
21080700.2320.23.68ACơ lý thuyết
31080700.2320.23.68BCơ lý thuyết
41220960.2320.21.87Công cụ mô phỏng hóa bằng số
51221210.2320.20.87Phương pháp số trong tính toán kết cấu
61033070.2320.22.01ASức bền vật liệu
71033070.2320.22.01BSức bền vật liệu
81033070.2320.22.03ASức bền vật liệu
91033070.2320.22.03BSức bền vật liệu
101221030.2320.21.87Sức bền vật liệu
[105TTAAU] Trần Thái Anh Âu - 0868266266
11053150.2320.22.33BPBL 1: TK hệ thống điều khiển tuyến tính
[101TQBANG] Tào Quang Bảng - 0905557002
11013520.2320.20.03ACơ học phá hủy
21013520.2320.20.03BCơ học phá hủy
31014180.2320.46.04Hư hỏng và phá hủy
41221230.2320.20.87Hư hỏng và phá hủy
51012340.2320.22.03BPBL 1:Thiết kế kỹ thuật
61013420.2320.21.03CPBL 3: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động
71011113.2320.22.21Vật liệu kỹ thuật
81011113.2320.23.20AVật liệu kỹ thuật
91011113.2320.23.20BVật liệu kỹ thuật
[105LTBAC] Lê Thành Bắc - 0913423178
11051413.2320.22.29AThiết bị điện
21051413.2320.22.29BThiết bị điện
[102DTBINH] Đặng Thiên Bình -
11023280.2320.23.10ACấu trúc dữ liệu
21023280.2320.23.10BCấu trúc dữ liệu
31023280.2320.23.11ACấu trúc dữ liệu
41023280.2320.23.11BCấu trúc dữ liệu
51023280.2320.23.12ACấu trúc dữ liệu
61023280.2320.23.12BCấu trúc dữ liệu
71023280.2320.23.13ACấu trúc dữ liệu
81023280.2320.23.13BCấu trúc dữ liệu
91023280.2320.23.15ACấu trúc dữ liệu
101023280.2320.23.15BCấu trúc dữ liệu
111023280.2320.23.16ACấu trúc dữ liệu
121023280.2320.23.16BCấu trúc dữ liệu
131023280.2320.23.99ACấu trúc dữ liệu
141023280.2320.23.99BCấu trúc dữ liệu
151221730.2320.21.89ĐA Cấu trúc dữ liệu & thuật toán
161023573.2320.21.10ALập trình Python
171023573.2320.21.10BLập trình Python
181023573.2320.21.10CLập trình Python
191023573.2320.21.11Lập trình Python
201023740.2320.22.16APBL 3: Đồ án lập trình ứng dụng
211024020.2320.20.13PBL 7: Dự án chuyên ngành 2
221022830.2320.22.16Phân tích & thiết kế giải thuật
231022830.2320.22.99Phân tích & thiết kế giải thuật
[101LDBINH] Lưu Đức Bình - 0914015014
11012580.2320.21.01ACơ sở công nghệ chế tạo máy
21012580.2320.21.01BCơ sở công nghệ chế tạo máy
31012580.2320.21.02ACơ sở công nghệ chế tạo máy
41012580.2320.21.02BCơ sở công nghệ chế tạo máy
51012580.2320.21.90ACơ sở công nghệ chế tạo máy
61012580.2320.21.90BCơ sở công nghệ chế tạo máy
71012920.2320.20.01ACông nghệ chế tạo máy
81012920.2320.20.01BCông nghệ chế tạo máy
91012920.2320.20.02ACông nghệ chế tạo máy
101012920.2320.20.02BCông nghệ chế tạo máy
111010263.2320.yy.91Đồ án Công nghệ Chế tạo máy
121014020.2320.46.01Lắp ráp và quản lý chất lượng
131014050.2320.46.01Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm
141012910.2320.20.01ATự động hóa quá trình sản xuất
151012910.2320.20.01BTự động hóa quá trình sản xuất
161012910.2320.20.02ATự động hóa quá trình sản xuất
171012910.2320.20.02BTự động hóa quá trình sản xuất
181012910.2320.20.90Tự động hóa quá trình sản xuất
[999NVQBINH] Ngô Văn Quang Bình -
11053710.2320.20.32ATruyền động điện hiện đại
21053710.2320.20.32BTruyền động điện hiện đại
31053710.2320.20.33Truyền động điện hiện đại
41053710.2320.20.34Truyền động điện hiện đại
51053710.2320.20.35Truyền động điện hiện đại
[121NNBINH] Nguyễn Ngọc Bình -
11210023.2320.22.71ACấu tạo Kiến trúc 1
21210023.2320.22.71BCấu tạo Kiến trúc 1
31210023.2320.22.72ACấu tạo Kiến trúc 1
41210023.2320.22.72BCấu tạo Kiến trúc 1
51210653.2320.21.71AChuyên đề tổ chức không gian CC
61210653.2320.21.71BChuyên đề tổ chức không gian CC
71211043.2320.21.71CPBL 4: Thiết kế khách sạn
81210633.2320.22.71BPBL2: Thiết kế chung cư
[107NTBINH] Nguyễn Thanh Bình -
11076010.2320.21.45CĐồ án Quá trình & thiết bị
21076010.2320.21.46CĐồ án Quá trình & thiết bị
31075210.2320.20.52Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
[102NTBINH] Nguyễn Thanh Bình - 0914747974
11232000.2320.22.07Lập trình máy tính 2
21232000.2320.22.08Lập trình máy tính 2
31020141.2320.21.99Phân tích & T.kế hướng đối tượng
41020141.2320.22.15Phân tích & T.kế hướng đối tượng
51220950.2320.21.87Phân tích thiết kế hướng đối tượng
61221660.2320.21.89APhân tích và thiết kế thuật toán
71221660.2320.21.89BPhân tích và thiết kế thuật toán
81220940.2320.20.87Phép tính hình thức & ứng dụng
91220940.2320.21.87Phép tính hình thức & ứng dụng
[107NTBINH] Nguyễn Thanh Bình -
11075220.2320.21.52Quá trình lọc tách trong công nghiệp dầu khí16:09 - 15/04/2024
23190290.2320.21.52Xác xuất thống kê và quy hoạch thực nghiệm16:09 - 15/04/2024
[110TTBINH] Trần Thanh Bình -
11103090.2320.21.68APBL 3: Thiết kế nhà bê tông cốt thép
21103090.2320.21.69BPBL 3: Thiết kế nhà bê tông cốt thép
[999MBOTTON] Macc Botton -
11220820.2320.20.87Tiếng Pháp hỗ trợ việc làm
21220820.2320.20.88Tiếng Pháp hỗ trợ việc làm
31221990.2320.20.89Tiếng Pháp hỗ trợ việc làm (MIP)
[101DTCAN] Đỗ Thế Cần -
11012303.2320.22.04Kỹ thuật xung số & đo lường điện tử14:16 - 14/05/2024
21012303.2320.22.04BKỹ thuật xung số & đo lường điện tử14:16 - 14/05/2024
31012303.2320.22.05AKỹ thuật xung số & đo lường điện tử14:16 - 14/05/2024
41012303.2320.22.05BKỹ thuật xung số & đo lường điện tử14:16 - 14/05/2024
51012303.2320.22.06AKỹ thuật xung số & đo lường điện tử14:16 - 14/05/2024
61012303.2320.22.06BKỹ thuật xung số & đo lường điện tử14:16 - 14/05/2024
71012720.2320.21.06APBL 3: Thiết kế TB ƯD vi điều khiển và cảm biến
81012720.2320.21.06BPBL 3: Thiết kế TB ƯD vi điều khiển và cảm biến
[117NDQCHANH] Nguyễn Dương Quang Chánh - 0974858587
11171860.2320.21.79BPBL 3_Xử lý nước thải
21172160.2320.20.79PBL 6_Xử lý nước thải nâng cao
31172090.2320.20.81Quản lý và vân hành hệ thống xử lý nước thải
41172090.2320.21.79Quản lý và vân hành hệ thống xử lý nước thải
51172150.2320.20.79Xử lý nước thải nâng cao
[109LDCHAU] Lê Đức Châu - 0905919268
11093710.2320.20.73TH TN và kiểm định công trình HTKT (0.5TC)
21092520.2320.22.59ATT Trắc địa (1TC)
31092520.2320.22.59BTT Trắc địa (1TC)
41092520.2320.22.62TT Trắc địa (1TC)
[319NNCHAU] Nguyễn Ngọc Châu - 0905205342
13190260.2320.23.01AĐại số tuyến tính10:06 - 02/05/2024
23190260.2320.23.01BĐại số tuyến tính10:06 - 02/05/2024
33190260.2320.23.02AĐại số tuyến tính10:06 - 02/05/2024
43190260.2320.23.02BĐại số tuyến tính10:06 - 02/05/2024
[413TTQCHAU] Trần Thị Quỳnh Châu -
14130501.2320.23.05Anh văn A2.1
24130311.2320.23.19Anh văn A2.2
34130311.2320.23.71Anh văn A2.2
44130311.2320.23.86Anh văn A2.2
[102TNCHAU] Trương Ngọc Châu -
11221930.2320.20.89Cấu trúc thông tin, kho DL và khai phá DL
21221650.2320.21.89Cơ sở dữ liệu
31221920.2320.20.89Cơ sở dữ liệu nâng cao
41024010.2320.20.10Khai phá dữ liệu Web
51024010.2320.20.11AKhai phá dữ liệu Web
61024010.2320.20.11BKhai phá dữ liệu Web
71023960.2320.20.10Khoa học dữ liệu nâng cao
81023960.2320.20.11Khoa học dữ liệu nâng cao
91023960.2320.20.15Khoa học dữ liệu nâng cao
101024550.2320.46.10Khoa học dữ liệu nâng cao
111022853.2320.22.12APBL 3: Dự án Công nghệ phần mềm
121022853.2320.22.15BPBL 3: Dự án Công nghệ phần mềm
[118TQCHAU] Trương Quỳnh Châu -
11180922.2320.21.83Anh văn CN Kinh tế xây dựng
21183580.2320.20.83Kỹ năng mềm trong quản lý dự án
31183300.2320.20.83AKỹ năng quản lý hồ sơ nghề nghiệp
41183300.2320.20.83BKỹ năng quản lý hồ sơ nghề nghiệp
51183280.2320.20.83BPBL 6: QS nâng cao
61183280.2320.20.84BPBL 6: QS nâng cao
71183320.2320.20.84Quản lý hợp đồng trong xây dựng
81183310.2320.20.83ATH Kỹ năng quản lý hồ sơ nghề nghiệp
91183310.2320.20.83BTH Kỹ năng quản lý hồ sơ nghề nghiệp
101183330.2320.20.84ATH Quản lý hợp đồng trong xây dựng
111183330.2320.20.84BTH Quản lý hợp đồng trong xây dựng
[103TBCHIEN] Thái Bá Chiến - 0867992782
11032750.2320.22.21Đồ họa kỹ thuật
21032750.2320.23.19Đồ họa kỹ thuật
31034600.2320.20.26Học máy và dữ liệu lớn
[319TCHIN] Trần Chín - 0903502646
13190260.2320.23.06AĐại số tuyến tính
23190260.2320.23.06BĐại số tuyến tính
33190260.2320.23.30AĐại số tuyến tính
43190260.2320.23.30BĐại số tuyến tính
[305NBVCHINH] Nguyễn Bá Vũ Chính -
13050011.2320.23.02AVật lý 1
23050011.2320.23.02BVật lý 1
33050011.2320.23.03AVật lý 1
43050011.2320.23.03BVật lý 1
53050011.2320.23.11AVật lý 1
63050011.2320.23.11BVật lý 1
73050011.2320.23.83BVật lý 1
83050011.2320.23.83AVật lý 1
93050011.2320.23.85AVật lý 1
103050011.2320.23.85BVật lý 1
113050641.2320.23.18AVật lý 2
123050641.2320.23.18BVật lý 2
[110NVCHINH] Nguyễn Văn Chính -
11103310.2320.20.68Bệnh học công trình16:42 - 02/05/2024
21103090.2320.21.67BPBL 3: Thiết kế nhà bê tông cốt thép
31102653.2320.21.69Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2)16:42 - 02/05/2024
41102653.2320.21.70Thiết kế nhà bê tông cốt thép (BTCT2)16:42 - 02/05/2024
51102930.2320.21.70Thực tập kỹ thuật xây dựng
[110THCHINH] Trương Hoài Chính -
11103270.2320.20.68Kết cấu bê tông ứng lực trước
21211023.2320.21.72Kiến trúc công nghiệp
[109LXCHUONG] Lê Xuân Chương - 0935727123
11091863.2320.22.64Vật liệu xây dựng
21091863.2320.22.67AVật liệu xây dựng
31091863.2320.22.67BVật liệu xây dựng
[105NQCHUNG] Nguyễn Quang Chung - 0813943518
11051463.2320.21.27AThực tập công nhân
21051463.2320.21.27BThực tập công nhân
31051463.2320.21.28Thực tập công nhân
41220700.2320.20.88Thực tập xưởng điện
[105PDCHUNG] Phan Đình Chung - 0988983127
11054000.2320.46.27Điều khiển các nguồn phân tán
21053910.2320.46.27Quá điện áp và cách điện trong HTĐ
31053130.2320.21.27AToán nâng cao13:50 - 22/04/2024
41053130.2320.21.27BToán nâng cao13:50 - 22/04/2024
51053130.2320.21.28AToán nâng cao13:50 - 22/04/2024
61053130.2320.21.28BToán nâng cao13:50 - 22/04/2024
71053130.2320.21.29Toán nâng cao13:50 - 22/04/2024
81053130.2320.21.30Toán nâng cao09:54 - 06/05/2024
91053510.2320.20.30ƯD điện tử công suất trong kỹ thuật điện13:50 - 22/04/2024
[111NCCONG] Nguyễn Chí Công - 0905150703
11112020.2320.21.75PBL 4: Thiết kế hệ thống cấp nước
21111633.2320.21.75Thiết kế hệ thống tưới
31111860.2320.22.77AToán chuyên ngành 2
41111860.2320.22.77BToán chuyên ngành 2
[111VHCONG] Vũ Huy Công - 0914248168
11112420.2320.20.77AAnh văn chuyên ngành xây dựng
21112420.2320.20.77BAnh văn chuyên ngành xây dựng
31112480.2320.20.77Cấp nước đô thị
41112720.2320.20.75Động lực học vùng cửa sông, ven biển
51112170.2320.21.77APBL 3: ƯDTH trong thiết kế công trình thủy
61112490.2320.20.77Thoát nước đô thị
71111253.2320.21.75Trạm bơm & Cấp thoát nước
[107BVCUONG] Bùi Viết Cường - 0868553177
11076680.2320.20.45ACơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm
21076680.2320.20.45BCơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm
31076680.2320.20.46Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm
41075430.2320.22.45BPBL 1: Điều tra thị trường & phát triển ý tưởng sp
51075860.2320.21.45APBL 2: sản xuất và bao gói
61076740.2320.20.45APBL 4: Nghiên cứu phát triển SP lên men/đồ uống
71077910.2320.46.47PBL: Nghiên cứu phát triển sản phẩm lên men/đồ uốn
81073003.2320.20.46Thực tập Tốt nghiệp CNTP
[506LPCUONG] Lê Phước Cường - 0935140685
11170033.2320.22.81Độc học môi trường
21232540.2320.21.07Môi trường
31170233.2320.20.81Thực tập Công nhân
41170933.2320.20.81Thực tập Tốt nghiệp (QLMT)
51171870.2320.21.79Tiếng anh chuyên ngành (MT)
61171870.2320.21.81Tiếng anh chuyên ngành (MT)
71172230.2320.20.81Truyền thông môi trường
[109NTCUONG] Nguyễn Thanh Cường - 0905169915
11093700.2320.20.73Thí nghiệm và kiểm định công trình hạ tầng kỹ thuậ
21093720.2320.20.73Vật liệu mới trong xây dựng công trình HTKT
[106NVCUONG] Nguyễn Văn Cường -
11233390.2320.20.09Hệ thống trên vi mạch
21233770.2320.20.07Hệ thống trên vi mạch
31232570.2320.21.07APBL3: Thiết kế FPGA và Verilog
41232570.2320.21.07BPBL3: Thiết kế FPGA và Verilog
51232920.2320.20.09Phân tích và thiết kế anten
61233780.2320.20.07TH Hệ thống trên vi mạch (0.5TC)
71233400.2320.20.08TH Hệ thống trên vi mạch (1TC)
81232930.2320.20.08TH Phân tích và thiết kế anten
91232890.2320.20.08TH Ước lượng và phát hiện tín hiệu
101061903.2320.22.38Trường điện từ
111061903.2320.22.39ATrường điện từ
121061903.2320.22.39BTrường điện từ
131232860.2320.20.09Ước lượng và phát hiện tín hiệu
141063320.2320.22.38Xác suất thống kê ứng dụng
151063320.2320.22.39AXác suất thống kê ứng dụng
161063320.2320.22.39BXác suất thống kê ứng dụng
[103LCUNG] Lê Cung - 0905124879
11033290.2320.22.21Nguyên lý máy
21033610.2320.22.20APBL 1: Thiết kế truyền động cơ khí
31033170.2320.22.26PBL 2: Thiết kế mặt bằng xưởng sản xuất
41033300.2320.22.18APBL1: Truyền động cơ khí
51221300.2320.20.87Phần tử dẫn hướng
61032710.2320.22.26Thiết kế mặt bằng xưởng sản xuất
[102NCDANH] Nguyễn Công Danh - 0934901211
11020292.2320.22.14Mạng máy tính
21020292.2320.22.15AMạng máy tính
31020292.2320.22.15BMạng máy tính
41020292.2320.22.16AMạng máy tính
51020292.2320.22.16BMạng máy tính
61020292.2320.22.99Mạng máy tính
71221710.2320.21.89Mạng máy tính
81022933.2320.23.10BPBL1: Dự án lập trình tính toán
91023890.2320.21.99TH Lập trình mạng (0.5TC)
[413PTCDAO] Phạm Thị Ca Dao - 0905174848
14130311.2320.23.05Anh văn A2.2
24130311.2320.23.10Anh văn A2.2
34130311.2320.23.15Anh văn A2.2
44130311.2320.23.17Anh văn A2.2
54130311.2320.23.22Anh văn A2.2
64130311.2320.23.72Anh văn A2.2
74130311.2320.23.87Anh văn A2.2
[207LDAN] Lê Dân -
11221010.2320.21.87Phương pháp thống kê và phân tích DL
21221010.2320.21.89Phương pháp thống kê và phân tích DL
31220410.2320.21.88APhương pháp thống kê và PT dữ liệu
[414LTHDIEM] Lê Thị Hoài Diễm -
14130311.2320.23.84Anh văn A2.2
24130311.2320.23.85Anh văn A2.2
[101DMDIEM] Đinh Minh Diệm - 0914038856
11221240.2320.20.87Ăn mòn và chống ăn mòn
21221250.2320.20.87Chọn vật liệu
31010082.2320.20.06Công nghệ kim loại
41010082.2320.20.92Công nghệ kim loại
[105LDDUONG] Lê Đình Dương -
11053270.2320.21.29APBL 4: Nhà máy điện - Trạm biến áp và HT bảo vệ
21053270.2320.21.29BPBL 4: Nhà máy điện - Trạm biến áp và HT bảo vệ
31051473.2320.21.29APhần điện trong NM điện & TBA14:58 - 05/04/2024
41051473.2320.21.29BPhần điện trong NM điện & TBA14:58 - 05/04/2024
51053500.2320.20.28Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
[117MTTDUONG] Mai Thị Thùy Dương - 0836969274
11171780.2320.22.79PBL 1: Quy hoạch cấp nước
21172120.2320.20.79Quản lý và vận hành hệ thống cấp thoát nước
31172120.2320.20.81Quản lý và vận hành hệ thống cấp thoát nước
41172110.2320.20.81Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật
[319NDDUONG] Nguyễn Đại Dương - 0934790255
13190260.2320.23.27AĐại số tuyến tính
23190260.2320.23.27BĐại số tuyến tính
33190260.2320.23.33AĐại số tuyến tính
43190260.2320.23.33BĐại số tuyến tính
53190260.2320.23.33CĐại số tuyến tính
63190260.2320.23.67AĐại số tuyến tính
73190260.2320.23.67BĐại số tuyến tính
83190260.2320.23.68AĐại số tuyến tính
93190260.2320.23.68BĐại số tuyến tính
103190260.2320.23.73Đại số tuyến tính
[319NTTDUONG] Nguyễn Thị Thùy Dương - 0796518518
13190121.2320.23.05AGiải tích 2
23190121.2320.23.05BGiải tích 2
33190121.2320.23.29AGiải tích 2
43190121.2320.23.29BGiải tích 2
53190121.2320.23.39Giải tích 2
63190121.2320.23.40AGiải tích 2
73190121.2320.23.40BGiải tích 2
83190121.2320.23.44AGiải tích 2
93190121.2320.23.44BGiải tích 2
[111VNDUONG] Võ Ngọc Dương -
11112150.2320.21.77ACông trình thủy
21112150.2320.21.77BCông trình thủy
31211530.2320.46.71Kỹ thuật GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị
41112170.2320.21.77CPBL 3: ƯDTH trong thiết kế công trình thủy
51112030.2320.20.77Ứng dụng Gis trong xây dựng
[901NVDUONG] Ngô Văn Dưỡng - 0913405526
11053270.2320.21.27APBL 4: Nhà máy điện - Trạm biến áp và HT bảo vệ
21053270.2320.21.27BPBL 4: Nhà máy điện - Trạm biến áp và HT bảo vệ
31053270.2320.21.27CPBL 4: Nhà máy điện - Trạm biến áp và HT bảo vệ
41051473.2320.21.27APhần điện trong NM điện & TBA13:47 - 22/04/2024
51051473.2320.21.27BPhần điện trong NM điện & TBA13:47 - 22/04/2024
61053510.2320.20.28ƯD điện tử công suất trong kỹ thuật điện13:47 - 22/04/2024
[105TTMDUNG] Trần Thị Minh Dung - 0944357127
11051810.2320.20.32AĐiều khiển thích nghi & bền vững
21051810.2320.20.32BĐiều khiển thích nghi & bền vững
31051810.2320.20.33Điều khiển thích nghi & bền vững
41051810.2320.20.34Điều khiển thích nghi & bền vững
51051810.2320.20.35Điều khiển thích nghi & bền vững
61051810.2320.20.36Điều khiển thích nghi & bền vững